noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

05 lokakuuta 2020

Digitalisaatiolla on merkittävä rooli hiilijalanjäljen pienentämisessä ja ilmastonmuutoksen torjumisessa. Teknologiayritykset ovat kriittisessä roolissa mahdollistamassa muutosta yhteiskunnan eri sektoreilla ja rakentamassa hiilineutraalia Suomea innovatiivisilla ratkaisuilla.

Ilmastotoimet ovat jääneet tänä vuonna koronapandemiaan liittyvän keskustelun jalkoihin ymmärrettävistä syistä. Keskittyessämme akuutin kriisin ratkaisemiseen, emme kuitenkaan voi unohtaa yhtä aikamme suurimmista haasteista, ilmastonmuutosta. On tärkeää, että viemme kunnianhimoisesti eteenpäin toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kaikilla eri tasoilla. Tässä työssä keskeisinä ajureina ovat yritykset sekä päätöksentekijät.

Ilmastoystävällisten ratkaisujen vauhdittaminen on hyvin ajankohtaista loppuvuoden sekä ensi vuoden aikana EU:n elpymispaketin myötä. Suomelle kohdistetut kolmen miljardin euron varat tarjoavat tärkeän mahdollisuuden digitalisaation edistämiseksi ja vähähiilisyyttä edistävien sekä ilmastoystävällisten ratkaisujen rakentamiseksi. 

Keskiössä tässä työssä ovat teknologiayritykset. Teknologian avulla voimme tuottaa eri yhteiskunnan sektoreille ratkaisuja, joilla voidaan vähentää merkittävästi päästöjä. Uudet teknologiat, kuten lohkoketjuteknologia, IoT, tekoäly ja pilvipalvelut, mahdollistavat datan tehokkaan hyödyntämisen ja vähähiilisemmät palvelut – niiden avulla voidaan vähentää energian ja resurssien kulutusta, optimoida logistiikkaketjuja ja hyödyntää nykyistä kapasiteettia aiempaa tehokkaammin. Reaaliaikaisen datan avulla pystymme parantamaan tiedonsaantia, analysointia sekä ongelmien ratkaisua ilmastotekojen tueksi.

Teknologia kaupunkien tueksi – datan avulla kohti hiilineutraalia Suomea? 

Hiilineutraalin Suomen rakentamisessa julkisilla toimijoilla, erityisesti kaupungeilla ja kunnilla on merkittävä rooli. Yksi konkreettinen esimerkki on Vaasan kaupungin, Vaasan Sähkön, Wärtsilän ja TietoEVRYn projekti, jossa muodostetaan data-alustan avulla kokonaiskuva kaupungin päästöistä ja mallinnetaan erilaisten ilmastotekojen vaikutuksia. Näin voidaan määrittää vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat toimet päästöjen vähentämiseksi sekä tarjota läpinäkyviä työkaluja päätöksenteon tueksi. Tavoitteena on rakentaa Vaasasta yksi maailman ensimmäisistä hiilineutraaleista kaupungeista – miksi emme tekisi samaa myös muiden kaupunkien kanssa? Lue hankkeesta lisää asiantuntijamme Fredrik Janssonin blogitekstistä.

Norjassa data-alustamme auttaa tekemään Trondheimin kaupungista hiiliystävällisen sovelluksella, joka tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden laskea oman ilmastojalanjälkensä suoraan kulutuksen ja elämäntavan perusteella. Ratkaisu on rakennettu yhteistyössä paikallisten yritysten ja palveluntarjoajien kanssa. Meillä on kaikki mahdollisuudet tuoda ratkaisut myös Suomeen.

Nykypäivänä innovaatioiden syntymisessä ekosysteemeillä ja kokeilukulttuurilla on merkittävä rooli. Erityisesti ilmastonmuutoksen torjumiseen liittyvä toimet tarvitsevat monien eri sektoreiden yhteistyötä ja monialaista osaamista – Vaasan ja Trondheimin ratkaisut ovat molemmat syntyneet eri sektorirajat ylittävän yhteistyön tuloksena.

SuomiAreena Goes Vastuullisuus -keskustelijat uskovat teknologian ja yhteispelin johtavan tuloksiin ilmastonmuutoksen torjunnassa

SuomiAreena Goes Vastuullisuus -panelistit Jyri Häkämies, Krista Mikkonen, Satu Kiiskinen ja Antti Vasara. Kuva: STT

Oletko kiinnostunut kuulemaan, millaisia ratkaisuja yritykset voivat luoda, jotta tavoite hiilineutraalista Suomesta ja Euroopasta toteutuu. Entä millä konkreettisilla toimilla tartumme ilmastonmuutoksen taklaamiseen?

Järjestimme aiheesta keskustelutilaisuuden tiistaina 20.10.2020 yhdessä VTT:n, EK:n ja SuomiAreenan kanssa. Keskustelemassa aiheesta kanssani olivat Krista MikkonenJyri HäkämiesAntti Vasara sekä Enni Rukajärvi.

Katso tallenne keskustelusta tämän linkin kautta.

Satu Kiiskinen 

TietoEVRY, Suomen maajohtaja 

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä