noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Hyvä potilastietojärjestelmä syntyy yhdessä käyttäjien kanssa

24 elokuuta 2020

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu on noussut nopeasti suosituksi menetelmäksi tietojärjestelmäkehityksessä, myös TietoEVRYn terveydenhuollon kehitystyössä. Käyttäjien osallistaminen tuotesuunnittelussa on siirtynyt aiempaa varhaisempaan vaiheeseen jatkuen läpi koko kehitysprosessin.

Asiakastarpeet ohjaavat kehitystyötä

Tuotekehityksemme pohjautuu asiakkaiden tarpeisiin: millaisia uusia tuotteita tai toiminnallisuuksia tarvitaan, tai miten jo käytössä olevia tulisi kehittää. Strategiset päätökset käynnistävät varhaisen vaiheen konseptoinnin, jossa selvitämme, mitä tarpeita ja haasteita kehitettävään tuotteeseen terveydenhuollossa liittyy, miten työtä voitaisiin sujuvoittaa, sekä millaisia toiveita käyttäjillä on. Tarvittavat tiedot keräämme haastatteluiden ja havainnointikäyntien avulla.

Moniammatillinen kehitystiimimme laatii tuotekonseptin, joka pohjautuu asiakkaiden toiveisiin sekä terveydenhuollon prosessiasiantuntijoidemme näkemyksiin. Ratkaisun hyöty asiakkaalle toimii työn ohjaavana tekijänä. Suunnittelutyö jatkuu ideointina, jossa haetaan vastauksia konseptin tavoitteisiin ja arvolupauksiin.

Käyttäjiä osallistetaan uudelleen konseptin arvioimiseen ja validoimiseen laaditun prototyypin avulla. Saamamme palautteen perusteella kehitämme tuoteideaamme useallakin palautekierroksella. Tuotteen varsinainen tekeminen alkaa vasta konseptointi- ja validointiprosessin jälkeen. Keräämme valmistuvasta ratkaisusta käyttäjäpalautetta ja suoritamme käytettävyystestauksia.

Onnistunut käyttöönotto olennainen tekijä

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun avulla kehitetystä ratkaisusta ei saada parasta hyötyä irti, mikäli tuotteen käyttöönotossa ja kouluttamisessa ei onnistuta. Kehitämme jatkuvasti käyttöönoton tukipalveluitamme. Tällä hetkellä panostamme erityisesti tiedonkulkuun: ketjun tulee olla katkeamaton tuotteen optimaalisen käytön suunnittelusta sen käyttöön vientiin. Suunnitteluun osallistuneet työnkulkuasiantuntijat ovat mukana myös käyttöönotoissa yhteistyössä käyttöönoton asiantuntijoiden ja kouluttajien kanssa.

Käyttäjien tarpeiden kokonaisvaltainen täyttäminen

Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin sekä asiantuntijapalveluidemme että tuotekehityksemme avulla. Asiakastarpeen selvittämisestä tuotteen tai toiminnallisuuden käyttöönottoon voi kulua 1-3 vuotta. Siksi meidän tulee ymmärtää käyttäjien tarpeet myös tulevina vuosina. Ajoittain asiakkaan tarve toiminnan muutoksessa on kuitenkin kiireellinen, eivätkä tuotekehityksen tuomat parannukset ratkaise tarvetta riittävän nopeasti.

Tällöin konsultoinnin asiantuntijamme voivat auttaa asiakasta hyödyntämään nykyisiä ratkaisuja uusin tavoin: Käytetäänkö järjestelmää ja sen toiminnallisuuksia optimaalisesti? Millaisia uusia työnkulkuja voidaan luoda? Näin asiakas saa ratkaisun tarpeeseensa nopeasti. Yhteistä molemmille asiakkaan tarpeiden täyttämisen ketjuille on katkeamattomuus: asiakkaan tarpeen selvittäminen sekä käyttäjien osallistaminen suunnitteluprosessiin. Hallittu kehittämisen ketju varmistaa uuden tuotteen tai työnkulun laadukkaan käyttöönoton synkronissa aiemman kehittämistyön kanssa vastaten asiakkaan tarpeeseen.

Covid-19 nopeutti käyttäjälähtöisen kehittämisen ketjua

Koronaepidemia iski Suomeen maaliskuussa. Aktivoiduimme nopeasti selvittämään käyttäjien, asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeita oman ennakointi- ja suunnittelutyömme rinnalla. Tuotekehityksen resursseja suunnattiin koronatyöhön, ja muodostimme kehitysideoiden läpikäymiselle sekä päätöksenteolla ketterän prosessin. Käynnistimme asiakastarpeisiin pohjautuvat kehittämisen ketjut, joissa hyödynsimme sekä konsultointipalveluitamme että tuotekehitystä.

Tarpeen selvittämisestä ratkaisun julkaisuun meni aikaa lyhimmillään viikko. Työstimme nopealla aikataululla useita asiakkaitamme ja käyttäjiämme helpottavia ohjeistuksia järjestelmän hyödyntämiseen. Julkaisimme myös pikaisesti uusia toiminnallisuuksia ja tuotteita, kuten covid-diagnoosit, eristys- sekä karanteenilomakkeet, tekstiviestipalvelut ja videovastaanoton.

konsultointiprosessi.png

 

Käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa onnistuminen

Aktiivinen asiakaskunta on avain käyttäjäkeskeisen suunnittelun onnistumiseen. Käyttäjät osallistuvat mielellään kehittämisideoiden tuottamiseen ja palautteen antamiseen. Myös monipuolinen terveydenhuollon asiantuntijajoukkomme on olennaisessa asemassa. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu edellyttää työskentely- ja yrityskulttuuria, jossa käyttäjän ja asiakkaan tarpeet on nostettu keskiöön.

Tarvitsemme ymmärrystä ja osaamista käyttäjälähtöisen kehittämisen menetelmien hyödyntämiseen. Kyvykäs teknologiamme ja käyttäjän työtä tukeva järjestelmäarkkitehtuuri mahdollistavat käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen. Käyttöönotoissa tarvitaan terveydenhuollon prosessien asiantuntemusta ja kykyä sovittaa uudet järjestelmätoiminnallisuudet yhteen asiakkaan toimintaprosessien kanssa. Moniammatillinen asiantuntijajoukkomme varmistaa, että tuotamme asiakkaillemme merkittävää arvoa. Minä olen yksi heistä, terveydenhuollon prosessien kehittämisen ammattilainen.

Lue lisää sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuista ja palveluista

Haluatko kuulla lisää?

Sanna Kallankari

Area Product Owner, Healthcare Processes, Consulting and Training

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä