noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

11 syyskuuta 2019

Enemmän vähemmällä? Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tuottavat organisaatiot painivat suurten tuottavuus- ja kustannuspaineiden alla. Toimintaa tulisi tehostaa, säästöjä tavoitella ja samalla kuitenkin tuottaa vaikuttavampia palveluja kansalaisille. Mikä avuksi?

Sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä on laajalti tarpeita kyetä tuottamaan enemmän aiempaa pienemmillä resursseilla. Säästötavoitteet ovat huimia, organisaatiokohtaisesti saatetaan puhua useista miljoonista euroista ja kaksinumeroisista prosenttiluvuista. Luonnollisen päättelyketjun tuloksena tuottavuushaasteita lähdetään tyypillisesti ratkaisemaan tuotannonohjauksen avulla.

Mitä tuotannonohjaus kenenkin näkökulmasta tarkoittaa? Palveluiden järjestäjää kiinnostaa lähtökohtaiseti palveluita tuottavien tahojen toiminnan tehokkuus. Palveluiden tuottajien tarpeet ovat puolestaan lähempänä päivittäistä toimintaa ja palvelutuotannon resurssoinnin reaaliaikaista sekä pitkän tähtäimen optimointia. Keskiössä tulisi olla itse asiakkaan tai potilaan ohjaaminen entistä merkittävämmin omien palveluidensa ”kuskin” paikalle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kentän muutos on moniulotteinen

Suurten tuottavuuspaineiden lisäksi suomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto, sen järjestäminen ja tuottaminen, on tilanteessa, jossa on polttava tarve sekä optimoida nykyisiä ratkaisuja että kehittää uusia toiminnan muutoksen tueksi. Ammattilaisten arjen tulisi sujuvoitua, kansalaisten saada parempia palveluita, ja ennen kaikkea tulevaisuuden haasteet yhteentoimivuuden, käytettävyyden ja tuottavuuden saralla pitäisi ratkaista.

Siinä missä sovelluksia pyritään kehittämään käyttäjiään entistä paremmin palveleviksi apulaisiksi, tulee merkittäviä muutoksia tapahtumaan myös varsinaisessa toiminnassa kaikilla tasoilla. Nähtävissä on, että meneillään oleva muutos tulee joko tietoisesti tai osin jopa huomaamatta vaikuttamaan merkittävässä määrin myös ajattelutapoihin sekä palveluiden järjestämisessä että niiden tuottamisessa. Uusia näkökulmia ilmenee esimerkiksi palveluiden tehokkaassa tuottamisessa, tilojen ja henkilöresurssien paremmassa hyödyntämisessä sekä potilasvirtojen ohjaamisessa.

Ratkaisuja monitasoiseen ja -tahoiseen haasteeseen

Monista julkisista kirjoituksista ja keskusteluista jää mieleen vaikutelma, että homma hoituu, kun otetaan ämpärillinen termejä ja käsitteitä, ravistellaan niitä hetki kirjoituspöydällä, ja kappas - tekniikka on ratkaissut kaikki ongelmat.

Nyt jos koskaan on aika uudenlaisen, organisaatio- järjestelmätoimittajarajat ylittävän yhteistyömallin, jossa palvelutuotannon eri tasot sekä palveluiden järjestämisestä vastaavat tahot yhdistävät voimansa. Muodostetuissa alliansseissa tai konsortioissa haetaan yhdessä ratkaisuja tuotantoon, sen ohjaukseen ja resurssienhallinnan haasteisiin aitojen kumppanuuksien avulla.

Yksi potentiaalinen lähtökohta haasteen helpottamiseksi voisi kenties löytyä päivittäisestä arjen tuottavuudesta. Me Tiedolla haluamme edesauttaa jokapäiväisen toiminnan kehittämisessä yhteistyössä eri tahojen kanssa. Arjen tuottavuuden kehittämisessä mahdollisuuksien skaala on laaja. Esimerkkeinä mainittakoon mahdollisuudet tilannenäkymissä, resurssipaneeleissa sekä hoidon ja palvelun dokumentoinnissa, ilman merkittäviä muutoksia käytössä oleviin tietojärjestelmiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon päivittäisiä tehtäviä sujuvoittamalla ja yhdenmukaistamalla mahdollistetaan myös vaikuttavammat keinot palveluiden tuottamisen ohjaamiseen. Arjen tuottavuuden ja kehittyneiden palveluiden avulla päästään vaiheittain myös merkittävästi parempiin tuloksiin palveluiden järjestämisessä.

Haluatko kuulla lisää?

Tietoevry at your service

Digitalisoi sote-palvelusi

Tutustu palveluihimme

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä