noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Perheiden hyvinvointi on perusta yhteiskunnan hyvinvoinnille - siksi neuvolatyöhön tarvitaan parhaat työkalut

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on perusta koko yhteiskunnan hyvinvoinnille. Ammattilainen tarvitsee tähän työhön parhaat mahdolliset työkalut.

01 huhtikuuta 2019

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on perusta koko yhteiskunnan hyvinvoinnille. Ammattilainen tarvitsee tähän työhön parhaat mahdolliset työkalut. THL:n mukaan neuvola tavoittaa lähes 100 % odottavista äideistä ja lapsista syntymästä aina kouluikään asti.

Ennen neuvolassa keskityttiin mittaamaan, punnitsemaan ja rokottamaan. Nykyisin painotetaan koko perheen voinnin seurantaa. Kokonaisvaltaiseen perheen hyvinvoinnin tukemiseen on aikaa ja mahdollisuuksia kuitenkin vain rajallisesti, sillä suuri osa vastaanottoajasta saattaa kulua tietojen kirjaamiseen. Terveydenhoitaja haluaisi keskittyä asiakkaisiinsa, mutta päätyy käytännön pakosta tuijottamaan enemmän tietokoneen ruutua kuin vastaanotollaan istuvia ihmisiä.

Myöhemmin tänä vuonna julkaistavan kasvun ja kehityksen seurantaan kehittämämme ratkaisun sekä vuonna 2021 valmistuvan, täysin uudistetun äitiyshuollon sovelluksemme tavoitteena on vähentää kirjaamiseen tarvittavaa aikaa. Näin ammattilaisten resurssit säästyvät kaikkein tärkeimpään – äitien, lasten ja perheiden kohtaamiseen.

Tavoitteena on lisäksi vastata nykyajan vaatimuksiin ja asiakkaiden toiveisiin paremmin. Uudet järjestelmät nivoutuvat saumattomasti myös toisiinsa, mikä sekin tulee jatkossa helpottamaan perheiden kokonaisvaltaista huolenpitoa ja seurantaa.

Avoimesta tietomallista tukea neuvolatyöhön

Siinä missä lasten kasvua ja kehitystä on tähän asti seurattu kirjaamalla huomioita lapsesta vapaamuotoisin sanakääntein, uusi järjestelmä tarjoaa valmiit, rakenteiset kirjauspohjat sekä näkymät, joilta ammattilainen voi nopeasti hahmottaa kokonaiskuvaa lapsen tilanteesta sekä mahdollisista poikkeamista, viivästyksistä tai huomioista.

Kun kirjaukset tehdään openEHR:n avointa tietomallia käyttäen, kertaalleen kirjattua tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi osana lapsen tai äidin hoitosuunnitelmaa. Valmiit ja muokattavat kirjauspohjat myös tukevat ja ohjaavat hoitoa.

Sen lisäksi, että näin kaikki tarpeellinen tulee varmasti talteen, kertyvää tietoa päästään hyödyntämään myös yleisemmällä tasolla, esimerkiksi tietyn asuinalueen perheiden ja lasten kehityksen ja voinnin trendien seuraamiseen. Alueellinen data pystytään analysoimaan ja esittämään visuaalisesti, mistä on konkreettista hyötyä myös heille, jotka alueillaan tekevät päätöksiä terveydenhuollon resurssien kohdentamisesta. Analytiikka auttaa löytämään heidät, jotka tarvitsevat tukea ja apua eniten.

Passiivisesta toimenpiteiden kohteesta aktiiviseksi osallistujaksi

Uusissa järjestelmissä tieto kulkee kahteen suuntaan: Asiakas saa käyttöönsä sähköisen omasovelluksen ja neuvolakortin, joiden avulla hän voi sekä tarkastella että kirjata tietojaan. Sovelluksista tiedot siirtyvät järjestelmään.

Puhumme paljon järjestelmistä, mutta emme saa unohtaa, että kaiken keskiössä on kuitenkin aina ihminen – äiti, lapsi, nuori ja koko perhe. Omasovellus ja sähköinen neuvolakortti muuttavat heidät passiivisista terveydenhuollon toimenpiteiden kohteista aktiivisiksi toimijoiksi omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Lapsen kasvun ja kehityksen seuranta sekä äitiyshuollon kokonaisuus ovat saumaton osa sosiaali- ja terveydenhuollon Lifecare-järjestelmää. Tiivis asiakasyhteistyö ja vahva toimiala- ja teknologiaosaamisemme mahdollistavat parhaiden työkalujen kehittämisen päivittäisen neuvolatyön tueksi.

Lifecare Kasvun ja kehityksen seuranta on tarkoitettu lapsen ja nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun seurantaan ja dokumentointiin. Tutustu demoon!

Liitteet

Ota yhteyttä

Pia Liukkonen

Area Product Owner, Clinical Systems

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä