noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

24 kesäkuuta 2019

Sosiaalihuoltoon on tullut kansallisia vaatimuksia, jotka liittyvät sosiaalihuollon ammattilaisten työhön. Ammattilaisten työtä ohjaavat entistä enemmän laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista, palveluprosessit ja asiakirjarakenteet. Kansallisten vaatimusten taustalla on Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto, johon sosiaalihuollon tiedot viedään yhtenevällä tavalla palvelun järjestäjästä, toteuttajasta ja tietojärjestelmästä riippumatta.

Kansallisten määritysten mukaisesti kotihoito kuuluu iäkkäiden, vammaisten, työikäisten ja lapsiperheiden palveluihin. Kotihoito on lisätty sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliselle koodistopalvelimelle sosiaalihuollon palveluksi 1.1.2019 alkaen ja se sisältää sekä kotisairaanhoidon että kotipalvelun.

Monissa kunnissa kotihoidon toimintatapoja on uudistettu entistä asiakaslähtöisemmiksi. Asiakas, tai hänen läheisensä, voi ottaa yhteyttä asiakasohjaukseen, josta yksilöllinen palvelutarpeen arviointi alkaa jo ensimmäisen yhteydenoton jälkeen. Kotihoidon ammattilainen on moniosaaja, jolla työnkuvansa mukaisesti on joko terveydenhuollon, sosiaalihuollon tai molempien ammattitaito. Työnsä tueksi ammattilainen tarvitsee tietoja sekä terveydenhuollosta että sosiaalihuollosta.

Yhtenäinen järjestelmä helpottaa arjen työtä

Nykyisin sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen ristiin käyttö on hankalaa. Työn tueksi tarvittavaa tietoa joudutaan hakemaan useista eri lähteistä. Kotihoitoa tukeva järjestelmä uudistetaan osana Lifecare-kokonaisuutta kansalliset vaatimukset huomioiden. Tulevaisuudessa ammattilainen voi hallinnoida sosiaali- ja terveydenhuollon tietoa kootusti työnkuvansa tarpeiden ja käyttöoikeuksiensa mukaisesti.

Ensimmäinen askel kohti yhtenäistä sosiaali- ja terveydenhuollon Lifecare-järjestelmää on asiakaskooste, jossa näkyy asiakkaan tietoja sekä sosiaali- että terveydenhuollosta. Tämän vuoden aikana käyttöön tulee myös yhteinen kirjausalusta, mikä mahdollistaa tiedon kertakirjaamisen ja hyödyntämisen niin terveydenhuollossa kuin sosiaalihuollossakin. Sote-ammattilaisten työtä helpottaa myös tulossa oleva yhteinen viestintäratkaisu osana Lifecarea. 

Myös kotihoidon toteutus uudistuu

Kotihoidon järjestämisen lisäksi myös kotihoidon toteuttamiseen tulee muutoksia. Jo nyt monella asiakkaallamme on käytössä Kotihoidon toiminnanohjauksen kokonaisuus. Sen avulla kaikki kotikäynnillä tarvittava tieto on joustavasti käytössä, muun muassa kertomukset, lääkitys, diagnoosit ja riskit.

Tulevaisuudessa mobiililaitteella tehdyt kirjaukset voidaan ohjata tilanteesta riippuen joko Potilastiedon tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Käyttäjälle kirjaus tehdään mahdollisimman helpoksi ja yksinkertaiseksi. 

Vaikka sote-uudistuksen seuraavia askelmerkkejä odotellaan, työ suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin kehittämiseksi jatkuu, ja kansalliset vaatimukset etenevät. Me mahdollistamme osaltamme, yhdessä asiakkaittemme kanssa, entistä tehokkaampaa ja parempaa tukea sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten arkeen.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä