noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Sote-toimintaympäristön rinnakkain etenevät muutokset vaativat kokonaisnäkemystä

Alueiden tietojärjestelmät ja tarpeet ovat erilaisia. Järjestelmien tulee tukea toiminnan tehokkuutta ja laatua sekä asiakaslähtöistä palvelua.

07 marraskuuta 2019

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä tapahtuu monia asioita samanaikaisesti. Sote-uudistus ottaa aikalisää, kunnat ja kuntayhtymät painivat taloushaasteiden parissa, ja maakuntauudistustakin odotellaan. Viivästyvät uudistukset ja talous haastavat alueiden kaipaamien toiminta- ja järjestelmäuudistusten valmistelutyötä. Maakunnat, sairaanhoitopiirit ja yhteistyöalueet joutuvat tekemään haasteellisia päätöksiä järjestelmien välttämättömästä yhtenäistämisestä ja uudistamisesta.

Alueiden tietojärjestelmät ja tarpeet ovat erilaisia. Kaikille yhteinen tarve on asiakas- ja potilastietojärjestelmä, joka tukee moniammatillisesti kansalaisten hyvinvointia ja hoitoa kokonaisuutena. Järjestelmien tulee tukea toiminnan tehostamisen tavoitteita ja laatua sekä asiakaslähtöistä palvelua. Ennaltaehkäisy, tuotannonohjaus ja tiedolla johtaminen ovat esimerkkejä osa-alueista, joita nykyjärjestelmissä on kehitettävä. Laajaa järjestelmäkokonaisuutta on haastavaa ja kallista uusia kerralla, joten mahdollisuus vaiheittaiseen järjestelmän uudistamiseen ja kehityskohteiden priorisointiin on tärkeää tai jopa välttämätöntä.

Saumaton ja sujuva hoitopolku

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille, palveluntuottajille ja koko yhteiskunnalle on tärkeää, että palvelu- ja hoitopolut ovat mahdollisimman sujuvia, tehokkaita ja kattavat tarpeet kokonaisuutena. Siirtymä palvelusta toiseen, tietojen kulku ja toteutuksen resursointi täytyy suunnitella hyvin. Tietojen tulee olla kaikkien hoitoon osallistuvien saatavilla. Hoidon suunnitteluun ja seurantaan voivat osallistua asiakkaat, joilla on mahdollisuus ottaa suurempaa vastuuta hyvinvoinnistaan.

Valtakunnallisen arkkitehtuurityön, kuten myös laajan UNA-yhteisön, keskiössä ovat tietojen välittyminen sekä rakenteellinen ja semanttinen yhteensopivuus. Toimialan palveluintegraation perusedellytyksiä ovat selkeän toiminnallisen vision lisäksi tietointegraatio ja tietojen yhdenmukaisuus. Siksi Tiedon Lifecare-ratkaisuihin on tuotu toimialan tarpeisiin suunniteltu avoin ja toimittajariippumaton openEHR-pohjainen tietomalli.

openEHR tarjoaa myös pitkälle vakioidun mallin hoito- ja palvelupolkujen muodostamiselle ja ohjaamiselle. Polut tukevat asiakkaan tarpeiden suunnitelmallista hoitoa organisaatio- ja asiakaskohtaisesti. Organisaation toiminta tehostuu, kun palvelutuotannon ydinprosesseja vakioidaan. Kun polut ja niiden tarvitsemat resurssit ovat tiedossa, resurssien käyttöä ja kapasiteetin kohdentamista voidaan paremmin ennakoida sekä tehostaa resurssivarauksiin liittyviä toimintoja. Näin päästään entistä paremmin ohjaamaan tuotantoa ja resurssien käyttöä sekä ennustamaan kustannuksia.

Palvelutuotannon resurssit hallintaan etukäteen

Tuotannonohjaus on tärkeä kehittämiskohde Kainuun uudessa sairaalassa, jossa on otettu käyttöön Tiedon ja Imatiksen yhdessä toimittama tuotannonohjausjärjestelmä. Tavoitteena on jo hoidon suunnitteluvaiheessa hoitoketju, joka mahdollistaa asiakkaan mahdollisimman nopean kuntoutumisen ja paluun arkeen.

Tuotannonohjaus hahmotetaan usein erilliseksi järjestelmäpalveluksi, joka tarjoaa tilannekuvia, työkaluja resurssien ja kapasiteetin hallintaan sekä ydinprosessien tarvitsemien tukipalveluiden linkittämiseen. Päivittäistoimintojen, logistiikan ja tukipalveluiden tilausten hallinta on järkevää ottaa käyttöön erillisen tuotannonohjausjärjestelmän avulla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosesseihin liittyy moniammatillista asiakaskeskeistä toimintaa, jolloin palvelutuotannon ydinprosesseja on syytä ohjata asiakas- ja potilastietojärjestelmässä. Se tarjoaa kaikki tarvittavat tiedot ja päätöksentuen laadukkaan palvelun tuottamiseen. Sote-tuotannonohjaus on haastava alue, koska erityisesti hoidolliset prosessit seuraavat harvoin perinteisen prosessiohjauksen lainalaisuuksia. Hoidollisiin prosesseihin liittyy myös tuki- ja logistiikkaprosesseja, joiden osalta tulee kirkastaa, miten eri tietojärjestelmät tai moduulit palvelevat parhaiten kokonaisuutta.

Modulaarisuus mahdollistaa vaiheittaisen uudistamisen

Isoja järjestelmiä on vaikea uudistaa kerralla, jolloin modulaarisuus mahdollistaa pala palalta rakentamisen ja vaiheittaisen uudistuksen etenemisen. Toiminnan tarpeet ohjaavat moduulien valintaa. On ymmärrettävä, miten tuotannon- ja toiminnanohjausjärjestelmät voivat tehokkaimmin vapauttaa voimavaroja varsinaiseen hoito- ja palvelutyöhön. Yksi järjestelmä tai malli ei välttämättä sovi kaikille. Siksi Tieto rakentaa tarjoamansa niin, että se vastaa eri toimijoiden modulaarisuuden tarpeisiin. Ratkaisumme kattavat tuotannonohjauksen tarpeet täydennettynä asiakas- ja potilastietojärjestelmän modulaarisilla ratkaisuilla esimerkiksi potilashallintoon.

Lue lisää: Sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut

Lue lisää

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä