noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Sote-tiedot yhteen - Ennakoinnilla merkittäviä kustannushyötyjä ja tyytyväisempiä asiakkaita

Asiakassuunnitelma on asiakasta palvelevan sote-verkoston yhteinen työkalu. Se sisältää hoitopolut ja palveluprosessit, jotka ovat sekä asiakkaan että palveluntuottajan nähtävillä.

13 marraskuuta 2019

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteensovittamisesta hyötyvät erityisesti sote-asiakkaat, jotka tarvitsevat paljon huolenpitoa ja ovat vaarassa ajautua palveluiden suurkuluttajiksi. Heitä on erityisesti ikääntyneiden palveluissa, päihdepalveluissa, vammaispalveluissa ja lastensuojelussa. Tavoitteena ovat asiakaslähtöiset ja palvelutarpeeseen kokonaisvaltaisesti vastaavat palvelut.

Palvelut on ajoitettava oikea-aikaisesti

Asiakkaalle on tärkeää löytää sopivin palvelu nopeasti ja helposti. Asiakasohjaukseen liittyvät palvelut ovatkin sote-integraation ytimessä. Kartoitetaan asiakkaan tilanne ja yksilölliset tarpeet, järjestetään tarvittavat palvelut, tai ohjataan asiakas oikeiden palvelujen piiriin.

Keskeisin hyöty asiakkaalle on, että hänen tarpeitaan voidaan arvioida yhtenä kokonaisuutena. Palvelu paranee ja oikea-aikaistuu, päällekkäisiltä ja useilla luukuilla käynneiltä vältytään. Palveluntuottajan näkökulmasta kuormitus vähenee, palvelutarpeen ennakointi helpottuu, ja kustannukset pysyvät paremmin hallinnassa.

Tietojärjestelmien tulee tukea asiakasohjausta ja palvelutarpeen ennakointia. Vaikka emme vielä tiedä lopullisia sote-linjauksia ja vastuita, selvää on, että sote-tiedon integraatio on palvelun järjestäjien keskeinen elementti. Palveluntuottajat muodostavat hoito- ja palveluketjuja, joissa asiakkaat hyödyntävät alueensa sote-palveluja. Asiakassuunnitelma on asiakasta palvelevan sote-verkoston yhteinen työkalu. Se sisältää hoitopolut ja palveluprosessit, jotka ovat sekä asiakkaan että palveluntuottajan nähtävillä.

Asiakkaan tieto edellä

Tiedon koostamisen suhteen on tehty jo paljon. Ammattilainen näkee asiakkaansa sekä sosiaali- että terveydenhuollon asiointitiedot, yhteinen työpöytä tuo tiedot joustavasti käyttöön. Sote-tiedon oikea-aikaisuus on keskeistä.

Tiedon Lifecare-järjestelmään kehitetty terveydenhuollon kliinisen tiedon sekä sosiaalihuollon asiakastiedon yhteinen tietovarasto on esimerkki toiminnallisuudesta, joka mahdollistaa sote-tiedon joustavan ristiinkäytön. Se helpottaa tiedon hyödyntämistä sekä hoitopolkujen ja sosiaalihuollon palveluprosessien yhteistyön huomioimista. Sote-ammattilaiset viestivät keskenään järjestelmässä, ja esimerkiksi ajanvaraus eri palveluiden välillä on vaivatonta.

Paljon on jo tehty – ennakointi kehittyy

Sote-tietoa yhteensovitetaan monella tavalla. Tietojärjestelmätoimittajien tulee valmistella järjestelmiensä kyvykkyyttä jakaa sote-tietoa eri toimijoiden kesken. Tiedon tulee olla ristiin käytettävissä,ja tietoturva-asiat pitää huomioida. Lifecare-järjestelmän kehityksessä edetään kohti yhtenäisempää ratkaisua, jossa asiakastietoa hyödynnetään käyttäjän ja roolin mukaisesti. Modulaarisuus mahdollistaa pala kerrallaan rakentamisen. Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin on merkittävä askel yhteisten sote-tietojen hyödyntämisessä.

Sote-palvelut järjestävä taho päättää, miten asiakkaita parhaiten palvellaan. Sote-tiedon integrointiin liittyvät myös toiminnan- ja tuotannonohjaus, tuki-, hoito- ja palveluprosessit, resurssien käyttö ja kapasiteetin hallinta. Asiaa on työstetty jo sekä sosiaali- että terveydenhuollossa, jatkossa tulee huomioida myös niiden yhteiset tarpeet.

Sote-tiedon integrointia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää entistä laajemmin, mikä helpottaa ennakointia. Tekoälyn avulla voidaan ennustaa esimerkiksi lastensuojelun asiakkuutta tai kartoittaa asiakkaan riskiä ajautua vaativien palveluiden piiriin. Sote-tietojen integraatiossa on kyse suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuudesta. Sen ratkaisemisessa on hyödynnettävä parhaita asiantuntijoita. Me haluamme osaltamme tukea sote-palvelutuottajia yhtenäisen sosiaali- ja terveydenhuollon hyötyjen saavuttamisessa.

Lue lisää: Sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut

Lue lisää

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä