noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Haluatko saavuttaa enemmän vähemmällä? Tästä liiketoiminnan digitaalisessa transformaatiossa on kyse

20 joulukuuta 2019

Aloita liiketoiminnan digitalisointi tulevaisuuden liiketoimintamallin vision ja kilpailuetujen kirkastamisesta. Niiden pohjalta on mahdollista luoda liiketoimintaympäristö, jossa vähemmän on enemmän.

Digitaalista liiketoiminnan kehitystä hidastaa muodottomaksi ja hankalasti hallittavaksi ameebaksi muodostunut ratkaisukenttä. Tyypillinen tilanne monissa keskisuurissa yrityksissä on se, että perusliiketoimintaa hoidetaan vuosien varrella kertyneillä sadoilla sovelluksilla, joita tuottavat kymmenet toimittajat. Kokonaisuuden hallinta vie paljon resursseja ja uuden kehittäminen on hankalaa, joskus jopa mahdotonta.

Muodoton ameeba on päässyt syntymään, koska yhteinen visio ja polku sinne on puuttunut ja kenelläkään ei ole selkeää kuvaa kokonaisuudesta. Päätökset uusien sovellusten käyttöönotosta on voitu kokeilukulttuurin nimissä tehdä hyvinkin vain yhden toiminnon tai liiketoimintayksikön näkökulmasta IT-osaston tietämättä, ja tämä johtaa tyypillisesti osaoptimointiin.

Suuryrityksissä tätä ongelmaa taklataan investoimalla esimerkiksi järeisiin arkkitehtuurin- ja palvelunhallinnan organisaatioihin ja –malleihin. Keskisuurelle yritykselle nämä voivat olla liian raskaita työkaluja, eivätkä ne poista perimmäistä ongelmaa: hajanaista sovellusten ja toimittajien viidakkoa.

Keskisuurten yritysten kannattaa kirkastaa ensin oman liiketoimintansa ydin ja visio suhteessa teknologisiin kyvykkyyksiinsä. Kun päätetään keskittyä olennaiseen, seuraa yleensä myös sovelluskentän radikaali harmonisointi, jolla luodaan edellytykset uuden liiketoiminnan kehittämiselle, mutta myös puretaan ylimääräinen kustannus- ja teknologiataakka.

Liiketoiminnan digitalisointi on strateginen muutos IT-projektin sijaan

Liiketoiminnan transformaatio näkyy esimerkiksi kone- ja laitevalmistajien siirtymänä koneiden, varaosien ja perinteisten huoltokäyntien myynnistä tuotantokapasiteetin ja tehokkuuden tarjoamiseen. Kuluttajapuolella digitaalinen transformaatio näyttäytyy koko tuotteen ja palvelun käsitteen muuttumisena: kilpailua tullaan käymään pelkän tuotteen myynnin tai käytön sijaan siitä, kenen digitaalisissa palveluissa asiakas aikaansa käyttää. Samaa kilpailua käydään myös teollisuuspuolella, kun lukuisat eri osakokonaisuuksien toimittajat tarjoavat teollisuusyritysten käyttöön IoT-alustojaan.

Liiketoiminnan digitalisoinnissa voi olla kyse yrityksen historian isoimmista strategista muutoksista. Se läpäisee kaikki yrityksen kyvykkyydet, prosessit ja IT-arkkitehtuurin, muuttaen ihmisten työntekoa. Muutokseen lähteminen pelkkä teknologia edellä johtaa nopeasti harhaan!

Muutos käynnistetään strategisista valinnoista: mihin liiketoiminnassa tullaan keskittymään tulevina vuosina ja minkä asioiden varaan kilpailukyky rakentuu? On tunnistettava olennaisimmat kehityslinjat läpi organisaation ja päätettävä, mitä tehdään ja missä järjestyksessä.

Tämän strategiantyön pohjalta voidaan luoda tavoitetila ja tiekartta, jonka avulla teknologiasta tulee mahdollistaja, ja tehdään enemmän vähemmällä. Tämän ohella transformaation ohjaukseen ja tuloksellisuuden seurantaan tulee kehittää toimintatapa, jossa siiloja ei tunneta ja yhteinen suunta ja liike ja voidaan säilyttää ketterästi.

Kiinnostuitko? Lataa muutostyön tueksi Kolme askelta liiketoiminnan transformaatioon -opas. Se kuvaa konkreettisesti parhaimmiksi käytännössä havaitut etenemisaskeleet.

Business_Transformation_Guide_Download.PNG

 

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä