noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Uudistuva Tieto Education luo varhaiskasvatuksen lisäksi ratkaisuja myös opetukseen

16 elokuuta 2017

Toimintaympäristön muutoksesta on tullut pysyvä olotila. Digitaaliset, mobiilit sovellukset ovat tulleet rytinällä luontevaksi osaksi perheiden, huoltajien, lasten ja nuorten arkea. Uudet toimintamallit haastavat vanhat tavat toimia ja modernit ratkaisut korvaavat vauhdilla aiemmat työvälineet julkisyhteisöissä.

Myös Tieto muuttuu. Olemme toimineet kasvatuksen ja opetuksen asiantuntijoiden kumppanina jo usean vuosikymmenen ajan. Yhteistyössä olemme luoneet kuntalaisille uudistuvia digitaalisia työkaluja. Tulevaisuuden älykkäissä kunnissa ja kaupungeissa kumppanuudet jatkuvat varhaiskasvatuksen lisäksi myös perusopetuksessa ja toisella asteella.
 
Parhaillaan käynnissä oleva uudistustyö varmistaa, että tuotteemme vastaavat tukevasti tulevaisuuden käyttäjätarpeisiin. Lapsi-, oppilas- ja opiskelijahallinnon ratkaisu on ydin, jonka ympärille Tieto Educationin, kuntien, kasvatusalan ammattilaisten, perheiden ja järjestelmäkumppaneiden yhteinen, jatkuvasti muotoutuva toimintaympäristö – ekosysteemi – rakentuu.

Ekosysteemi luo sujuvia, kokonaisvaltaisia palveluja

Katsomme maailmaa avoimesti omien seinien ulkopuolelle. Tieto Education on vahva moottori, joka kehittää ja hallinnoi kokonaisuuksia. Yhteiset työpajat varmistavat, että meidän ja kumppaneidemme tarjoamat ratkaisut tukevat kuntien digitaalisia prosesseja.

Luomme aktiivisesti avoimuutta ja standardeja rajapintoihin. Rakennamme vuorovaikutteisessa yhteistyössä innovatiivista ja tehokasta ekosysteemiä, jossa prosessien turhat välivaiheet on minimoitu ja tiedonkulku pyritty tekemään aukottomaksi. Näin varmistamme saumattomasti ja turvallisesti toimivan avoimen ja modulaarisen monitoimittajaympäristön, jossa jokainen toimija voi keskittyä omiin vahvuuksiin.

Ekosysteemin keskiössä on alusta, jonka kautta monipuolinen sisältö ja uudet innovaatiot ovat nopeasti asiakkaan hyödynnettävissä. Tieto Education on alusta, jossa yhdistyvät asiakkaiden tarpeisiin vastaavat tuotteet ja sovellukset niin meiltä kuin kumppaneilta sekä laaja-alainen asiantuntemus.

Yksilölliset tarpeet huomioivat ratkaisut tukevat kasvatusta ja opetusta

Kasvatuksen ja opetuksen ammattilaiset pystyvät tulevaisuudessa vastaamaan reaaliaikaisen tiedon turvin yhä paremmin lasten ja perheiden yksilöllisiin tarpeisiin, mikä tukee myös hyvää hallintoa, oikea-aikaista ja faktapohjaista päätöksentekoa sekä resurssien hallintaa. Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen luo kokonaiskuvan, jonka tuella voidaan tuottaa uusia palveluja kuntalaisille.

Tieto Educationin tarjoama palveluohjaus on ratkaisu, joka tukee tiimityötä ja tehostaa asiakaspalvelua. Hoitoaikojen ilmoittaminen mobiilisti ja niiden hyödyntäminen resursoinnin suunnittelussa on sujuvaa. Lasten huoltajille suunnattu käyttöliittymä helpottaa niin perheen ja hoitopaikan kuin perheen ja koulun välistä yhteydenpitoa. Haluamme vauhdittaa alan yleistä kehitystä sekä tehdä kasvatuksen ja opetuksen ammattilaisten sekä kansalaisten arjesta entistäkin sujuvampaa.

Tiina Koskinen
Tiina Koskinen
Offering and Portfolio Manager
+358 (40) 0476495
tiina.koskinen@tieto.com
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä