noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Sosiaalihuollon kansallinen tietopohja on merkittävä askel vaikuttavampaan asiakaspalveluun

12 joulukuuta 2017

Sosiaalihuollossa kertyvä asiakastieto on kansallisessa murrosvaiheessa. Ensimmäiset sosiaalihuollon rakenteiset asiakkuus- ja asia-asiakirjat lähtevät kohti Kanta-arkistoa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotesta alkuvuodesta 2018.

Sosiaalihuollon Kanta-palveluiden määrittelytyö on ollut ja tulemaan olemaan iso askel kohti aitoa sote-tietoa ja vaikuttavampaa asiakaspalvelua.

Kertakirjaamisen periaatteet, tiedon monipuolinen hyödyntäminen sekä palveluketjun vaikuttavuuden ja laadun parantaminen ohjaavat vahvasti sote-järjestelmäkokonaisuuden kehittämistä.

Sosiaalihuollon prosesseista ja tiedoista yhteismitallisia 

Sosiaalihuollon kansalliseen tietomalliin tukeutuva rakenteinen tieto on edellytys tietojen siirrolle Kanta-arkistoon. Ensimmäisen vaiheen jälkeen myös asiakassuunnitelmat, palvelutarpeen arvioinnit, päätökset sekä muut asiakasasiakirjat pohjautuvat kansallisen tietomallin komponentteihin.

Satojen erilaisten asiakirjojen sijaan sosiaalihuollon ammattilaisella on käytettävissä kansallisesti sovitut tietokomponentit ja niistä rakennetut asiakirjat. Mallinnetut prosessit ja yhteiseen koodistoon perustuva tieto tekevät sosiaalihuollon tiedoista yhteismitallisia ja helpottavat tallennetun tiedon hyödyntämistä, löytämistä ja analysointia. Tietokomponentit mahdollistavat tarvittaessa myös uusien asiakirjapohjien luomisen. Vapaan tekstin osuus säilyy runsaana sosiaalihuollon sisältöjen luonteesta johtuen.

Yhdeksi esimerkiksi sosiaalihuollon tietomallin hyödyntämisestä voidaan nostaa asumisen kuvaaminen. Kun tiedot asiakkaan asumisesta on kerran kirjattu tietojärjestelmään, niitä ei enää kirjata eri asiakirjalle uudestaan vaan valmiin komponentin voi valita haluttuun kohtaan. Kun tieto asumisesta kirjataan tietomallin mukaisesti, voidaan siinä tapahtuneita muutoksia seurata kuin verenpainearvoja konsanaan.

Laadukasta tietoa kootusti asiakkaan eduksi

Sosiaalihuollon tietomalli konkretisoituu Tiedon Lifecare-työpöydässä, joka ohjaa sosiaalihuollon ammattilaista hänen oman työnkuvan mukaisesti niin palveluprosessien kuin asiakirjojen hallinnassa. Kun tiedot asiakkaan sosiaalihuollossa, ja tarvittaessa myös terveydenhuollossa, saamista palveluista ovat koostetusti työntekijän käytettävissä, kuluu taustatietojen selvittämiseen ja tiedonhakuun vähemmän aikaa. Nopeammin käytettävissä oleva tieto heijastuu välittömästi laadukkaana asiakaspalveluna.

Kun katsotaan askelia eteenpäin sosiaalihuollon Kanta-palvelujen ja Lifecare-työpöydän käyttöönotoista, konkretisoituvat myös sosiaalihuollossa avoimemmat rajapinnat. Asiointia helpottavat monipuoliset sähköiset palvelut ja mobiiliratkaisut tulevat todelliseksi osaksi sosiaalihuollon asiakaspalvelua

Mikko Kaidesoja

Mikko Kaidesoja
tuotepäällikkö
+358407781821
mikko.kaidesoja@tieto.com
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä