noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

24 syyskuuta 2018

SAP panostaa voimakkaasti pilvipohjaisiin ratkaisuihin ja nyt se tuo yrityksille mahdollisuuden hankkia täysiverinen toiminnanohjaus julkisena pilvipalveluna. SAP S/4HANA Cloud on SAP:in toistaiseksi suurin askel pilveen. Markkinajohtajan älykäs pilvi-ERP tarjoaa viimeisimmät innovaatiot ja terävimmän toimialaosaamisen. Se tukee kasvua ja tarjoaa ketteryyttä sekä reaaliaikaisen näkymän liiketoimintaan.

SAP S/4HANA Cloud - ERP digitaaliseen kauteen

Julkinen pilvipalvelu mahdollistaa aidosti kokonaisvaltaisen palvelun. SAP S/4HANA Cloud avaa mahdollisuuden hyödyntää parhaita käytäntöjä sekä vakioituja ja valmiita prosesseja jatkuvasti kehittyvässä järjestelmässä. Se mahdollistaa SAPn käytön yrityksille, jotka ovat aikaisemmin kokeneet perinteisen SAP-ratkaisun ja sen käyttöönoton liian raskaaksi. 

SAP S/4HANA Cloud -ympäristöön tuodaan neljä kertaa vuodessa kaikki SAPn uusimmat innovaatiot ja ratkaisu tarjoaa valmiit rajapinnat SAP:n muihin pilvipohjaisiin tuotteisiin, joiden avulla yritykset voivat edistää digitalisaatiota ja pilvipohjaisen strategian toteutusta valitsemallaan vauhdilla.

Pilvipohjainen ERP-järjestelmän käyttöönotto on nopeaa ja tehokasta ja poikkeaa merkittävästi perinteisestä määrittelypainotteisesta ja raskaasta käyttöönotosta. Se seuraa SAP Activate Cloud -metodologiaa, joka sisältää  mm. projektimallin (vaiheet, aktiviteetit, templatet jne.), parhaat käytännöt, prosessimallit ja työkalut.

Kenelle ja mihin SAP S/4HANA Cloud sopii?

Tällä hetkellä ratkaisu sopii talouspainotteista hallinnollista järjestelmää etsivälle tai suuren organisaation pienemmille yksiköille suunnatuksi ratkaisuksi. Järjestelmä tarjoaa tuen komponentteja valmistavan teollisuuden ja asiantuntijaliiketoiminnan, kuten konsultoinnin yrityksille. Näille SAP ERP Cloud tarjoaa hyvinkin kiinnostavan vaihtoehdon ja valmiit liiketoimintaprosessit. SAP panostaa voimakkaasti pilvipohjaisen toiminnanohjauksen kehitystyöhön ja laajentaa jatkuvasti ratkaisun tukea myös muille toimialoille.

Pilvestä hankittava toiminnanohjaus herättää varmasti laajaa kiinnostusta yrityksissä, joille perinteinen toiminnanohjausjärjestelmä on liian järeä ja joiden IT-strategia on vahvasti pilvipohjaisiin ratkaisuihin perustuva. Osa jo perinteistä SAP-ratkaisua käyttävistä yrityksistä voi löytää S/4HANA Cloudista erinomaisen rinnakkaisen vaihtoehdon pienille yksiköille, joille perinteinen SAP ei ole taloudellisesti tai toiminnallisesti järkevä ratkaisu.

SAP S/4HANA tuo yrityksille kiteytettynä ainakin nämä viisi merkittävää hyötyä:

1) Investointi maksaa itsensä nopeammin takaisin, eli se tarjoaa paremman ROI:n.

2) Liiketoiminnat voivat toimia yhä ketterämmin ja dynaamisemmin.

3) Pienemmät kokonaiskustannukset (TCO). Käyttöönotto, konfigurointi ja ylläpito hoituvat helpommin, nopeammin ja edullisemmin.

4) Parempaa hallittavuutta ja määräystenmukaisuutta.

5) Älykkäämmän toiminnanohjauksen.     

Valmius ja halu muutokseen on tärkeää

SAP on hyvinkin tarkka siitä, että asiakkaille toimitetaan ratkaisuja, jotka varmasti soveltuvat asiakkaan liiketoiminnan tarpeisiin. Tämä varmistetaan huolellisella validoinnilla. Tarjoaako SAP ERP Cloud kaikki ne prosessit mitä yritys oikeasti tarvitsee ja soveltuvatko standardisoidut prosessit liiketoiminnan tarpeisiin?  

Prosessien standardisointi tuo myös aina tilaisuuden tarkastella omia toimintatapojaan. Tässä onkin kehittymisen mahdollisuus; kun yritys tekee päätöksen siirtyä julkiseen pilveen, täytyy sillä olla myös valmius ja halu muutokseen.

Toiminnanohjauksen siirtäminen julkiseen pilvipalveluun vaatii hyvää ja tehokasta organisaation muutoshallintaa ja se onkin hyvä mieltää paitsi järjestelmä- myös koko yrityskulttuuria koskevaksi muutokseksi. Onnistuneen muutoksen edut voivat olla hyvinkin merkittäviä.

Kohti digitalisaatiota palvelevaa arkkitehtuuria  

Korostaisin lopuksi vielä kolmea ydinkohtaa!

1) Pilvipalveluna hankittu toiminnanohjaus on luonnollinen valinta yrityksille, joiden IT-strategia perustuu vahvasti pilviteknologiaan ja jotka haluavat käyttää standardisoituja prosesseja. Se kiinnostaa varmasti myös monia yrityksiä, jotka ovat eri syistä rajanneet SAP:in aiemmin pois.

2) Toiminnanohjauksen hankkiminen pilvipalveluna vaatii ajatusmaailman muutosta. Mitä yrityksen pitää muuttaa omissa toimintatavoissaan, jotta pilvestä saadaan irti paras hyöty? Prosessien uudistaminen tarkoittaa myös muutoksia työntekijöiden rooleissa. Tehokas muutoshallintaa sekä sopeutuminen järjestelmän tapaan toimia ovat avaintekijöitä onnistumisessa.

3) SAP tarjoaa digitalisaatiota tehokkaasti palvelevan kokonaisarkkitehtuurin. Standardisoidut prosessit ovat helposti ja tehokkaasti integroitavissa SAP:in laajaan tuoteperheeseen, kuten koneälyä ja blockchainia tarjoavaan SAP Leonardoon SAP:in pilvialustan kautta.

Kiinnostaako SAP ERP Cloud?

Suosittelen kääntymään Tiedon asiantuntijoiden puoleen;meillä on vankkaa toimialaosaamista valmistavasta teollisuudesta, rahoitusalan yrityksistä sekä asiantuntijapalveluita tuottavista yrityksistä. Autamme validoinnissa ja kerromme, soveltuuko pilvipalvelu yrityksesi tarpeisiin. Kerromme, miten ratkaisu kannattaa konfiguroida, ja tiedämme miten SAP:in ratkaisut kannattaa ottaa käyttöön, jotta tuotantoon siirtyminen sujuu hallitusti ja sovitussa aikataulussa. Tiedon ja SAP:in yhteinen taival on jatkunut jo yli 20 vuotta. Tunnemme SAP:in parhaat käytännöt ja tiedämme miten niitä kannattaa hyödyntää!  

 

Juhani Sysimetsä

Lead Business Consultant, SAP

Tieto Oyj

Juhani Sysimetsä toimii Tiedon palveluksessa johtavana SAP konsulttina. Pitkän työuransa aikana Juhani on ollut mukana lukuisissa SAP-järjestelmien kehityshankkeissa ja käyttöönottoprojekteissa eri rooleissa. Juhanin työtehtävät sisältävät pre-salesia, SAP-konsultointia sekä projektien vetovastuuta. Talouspäällikön tehtävissä ja SAP-käyttäjänä hän on toiminut eri teollisuuden alan yritysten palveluksessa.   

 

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä