noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

25 huhtikuuta 2017

Tieto on ottanut terveydenhuollon järjestelmäkehityksessä merkittävän askeleen kohti avoimia ja kansainvälisiä standardeja tukevaa tietomallia, jonka tavoitteena on parantaa hoidon vaikuttavuutta ja laatua sekä pienentää kustannuksia.

Valittu malli, openEHR, mahdollistaa parhaan kansainvälisen ja kansallisen kliinisen tiedon ja hoitosuositusten hyödyntämisen ja nopean organisaatiokohtaisen muokattavuuden.

 openEHR on loikka kattaviin hoito- ja palvelusuunnitelmiin – työkaluihin, jotka tukevat lääkärin päätöksentekoa, parantavat käytettävyyttä ja helpottavat kliinisten tietojen kirjaamista. Valmiit ja muokattavat mallipohjat toimivat hoitoa tukevina ja ohjaavina protokollina. Kirjauksia voidaan automaattisesti hyödyntää osana potilaan hoitosuunnitelmaa. Reaktiiviset, tapahtumakohtaiset sekä toistuvat kirjaukset jäävät historiaan.

Avoin tieto nopeuttaa parhaiden käytäntöjen leviämistä

Avoimen tietomallin strategia muuttaa Tiedon tapaa toimia. Järjestelmien tuottama tieto on avoimessa tietomallissa toimijoiden käytettävissä järjestelmätoimittajasta riippumattomasti. Myös start-upit saavat käyttöönsä aidosti avoimen alustan.
 
Ensimmäisessä vaiheessa openEHR-maailmaan astuvat kliinisen tiedon hallinta, potilaskertomus ja päätöksentuki. Tekniset mallit tehdään Duodecimin ja Käypä hoito -suositusten mukaisesti. Toisessa aallossa uudistetaan potilashallinto.
 
Tulevaisuudessa idea uudesta toiminnallisuudesta konkretisoituu kliinikon työpöydälle päivissä, jopa tunneissa. Mukautukset saadaan käyttöön ilman raskaita sovelluspäivityksiä. Jokainen terveydenhuollon organisaatio ja kliinikko voi myös itse luoda pohjia, jotka ovat kollegojen hyödynnettävissä. Avoin tieto mahdollistaa parhaiden käytäntöjen nopean jakamisen.

Rohkeita ja avoimia kansallisia uudistuksia jatkettava

UNA-hankkeessa on tehty merkittävää työtä kansallisessa vaatimusmäärittelyssä, ja herätetty myös järjestelmätoimittajat ajattelemaan uudella tavalla – avoimemmin. Tiedon vastaus, openEHR-järjestelmäarkkitehtuuri, on UNA-vaatimusten mukainen, helposti ylläpidettävä sekä mahdollistaa aidosti modulaarisen arkkitehtuurin. Meidän tulee vahvasti jatkaa tätä kehitystä.
 
Nyt tehtävien hankintojen on kestettävä aikaa ja nopeaa teknologiakehitystä. Meillä on ainutlaatuinen tilaisuus rakentaa yhteistyössä pohjoismainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus sekä kliinistä osaamista tukeva järjestelmä, joka on maailman huippua.

Ota yhteyttä

Hannu Tissari

Head of Data Platform Delivery, Tietoevry Care

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä