noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Mullistaako SAP Leonardo digitaalisen innovoinnin?

”SAP Leonardo, käyttäjälähtöinen sovelluskehitys sekä integroitu palveluarkkitehtuuri tuovat huimasti mahdollisuuksia digitaalisten palveluiden edistämiseen.”

04 huhtikuuta 2018

SAP Leonardo ja ketterät design thinking -menetelmät tuovat yrityksille tehokkaan yhdistelmän digitaaliseen innovointiin sekä asiakas- ja käyttäjälähtöiseen sovelluskehitykseen. SAP-toiminnanohjausta käyttävät yritykset voivat hyödyntää SAP Leonardon IoT:n, analytiikan, big datan, blockchainin sekä koneoppimisen teknologioita integroidusti SAP:n pilvialustalta.

Uusista teknologioista, kuten IoT:sta, puhutaan paljon mutta ratkaisuja ja käyttökohteita on haettu liian teknologialähtöisesti. Uskon SAP Leonardon helpottavan uusien teknologioiden hyödyntämistä sekä tuottavuutta edistävien palvelujen toteuttamista.

Yritykset voivat rakentaa SAP-järjestelmiensä päälle vaikkapa uusia analytiikan tai koneoppimisen toimintoja ja palveluja. Design thinking -menetelmillä uusia sovelluksia voidaan kehittää hallitusti ja ketterästi niin, että loppukäyttäjätkin ovat mukana.   

Sovelluskehitys nopeutuu   

Menestystä tavoittelevat yritykset tarvitsevat käyttäjälähtöistä sovelluskehitystä, uusia teknologioita sekä integroitua Bimodal IT -arkkitehtuuria.  

Gartnerkin on nostanut esille, että monimutkaiset tietojärjestelmäympäristöt ovat yrityksille iso haaste. Yritysten käyttämät toiminnanohjausjärjestelmät voivat olla 10-15 vuotta vanhoja, eivätkä ne palvele nykypäivän liiketoimintavaatimuksia. Kustannukset kasvavat, ja liiketoimintojen tyytymättömyys lisääntyy. Sovelluskehitys vie liikaa aikaa.  

On hienoa, että yrityksissä halutaan panostaa digitalisaatioon ja tietohallintojohdon (CIO) rinnalle on palkattu myös digitaalisesta liiketoiminnasta vastaavia johtajia (CDO). Siiloutuneiden ympäristöjen rakentamisen sijaan nyt pitäisi panostaa prosesseihin integroituviin valmiisiin ratkaisuihin. Jonkun pitää ottaa vastuu uuden arkkitehtuurin kehittämisestä. Muutos vaatii yhä tiiviimpää yhteistyötä CIO:n ja CDO:n välillä.  

Käyttäjälähtöinen ja ketterä sovelluskehityskin on vielä melko uutta, ja vaatii opettelua. Käyttäjiltä saadaan arvokasta tietoa käyttäjäystävällisten sekä tuottavien palvelujen tekemiseen. Tarjolla on runsaasti uusia innovaatioita mahdollistavia teknologioita, mutta niiden jäsentäminen ja ymmärtäminen osana yrityksen liiketoimintaa ja sitä palvelevaa tietojärjestelmää tuottaa vaikeuksia.

Teollisuudessa runsaasti mahdollisuuksia  

Digitalisaatio tuo globaalin selvityksen* mukaan suurimmat hyödyt valmistavaan teollisuuteen. Laitevalmistaja voi tehostaa myyntiä ja huoltoa avaamalla prosessejaan myös toimitusketjussa mukana oleville alihankkijoilleen.

Huoltoyritykselle voidaan luoda sovellusrajapintojen kautta pääsy laitteelle, jolloin asiakkaille voidaan tuottaa parempaa huoltopalvelua. Alihankkijoidenkin pitäisi varmistaa kyvykkyys toimia päämiestensä kanssa digitaalisesti, ja siten nopeuttaa esimerkiksi tilauksia.  

Teollisuusyritysten siiloutuneissa ympäristöissä tietovirrat ovat rikkonaisia, eikä tärkeä tieto siirry digitaalisesti ja läpinäkyvästi läpi prosessien. Tämä heikentää yrityksen kykyä reagoida markkinamuutoksiin, eikä liiketoiminnoille kyetä tuottamaan riittävän nopeasti niiden tarvitsemia palveluja. SAP Leonardolla perusjärjestelmien päälle voidaan toteuttaa hallitusti uusia palveluja tuotteistettujen rajapintojen kautta.  

Ketterä sovelluskehitys on ensimmäinen askel

Monet pohjoismaiset yritykset hyödyntävät jo SAP Leonardoa. SAP Leonardo tarjoaa merkittäviä etuja perinteistä SAP-toiminnanohjausta käyttäville sekä SAP S/4HANA:aan siirtyville yrityksille.

SAP panostaa avoimuuteen, ja SAP Leonardo perustuu avoimeen lähdekoodiin. Integroitavuudesta kertoo se, että SAP-ratkaisut ovat korkealla Gartnerin API Magic Quadrantissa.

Suosittelen aloittamaan ketterän sovelluskehityksen ja siihen liittyvän kulttuurin rakentamisen heti sekä edistämään digitalisaatiota hallitusti ja asteittain. Liikkeelle kannattaa lähteä sieltä, missä tuotot ovat parhaita. Räätälöinneistä kannattaa hankkiutua niin pitkälle kuin mahdollista eroon esimerkiksi SAP S/4HANA Enterprise Management -siirtymän yhteydessä.

Miten siis liikkeelle? 5 neuvoa 

Ensin kannattaa miettiä sitä, mitä halutaan tarjota käyttäjille ja asiakkaille. Sen jälkeen katsotaan mitä palveluja tarvitaan käyttäjäystävällisten ja yksinkertaisten sovellusten luomiseen.

1) Ryhdy opettelemaan ketterien design thinking -menetelmien käyttöä.

2) Hyödynnä valmiita palveluja, joilla luodaan nopeasti prototyyppejä sovelluksista.

3) Käytä SAPin jatkuvasti kehittyvää pilvitarjoomaa, kuten SAP Leonardon uusia palveluja. 

4) Panosta integroituun Bimodal IT -arkkitehtuuriin ja hankkiudu eroon räätälöinneistä SAP S/4HANA -siirtymän yhteydessä.    

5) Valitse kumppanisi huolella. 

Tiedon ja SAP:n pitkä kumppanuus   

Tiedon SAP-kumppanuutta on kertynyt jo yli 20 vuotta.  Panostamme jatkuvasti SAP-osaamiseemme ja olemmekin saavuttaneet monia merkittäviä virstanpylväitä.

Olemme lähellä pohjoismaisia asiakkaitamme ja mukautamme resurssimme sekä tiimimme aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Toimimme joustavasti ja yhdistämme kokonaisuuden toimivaksi palveluksi. Toimivat ympäristöt ovat kaiken a ja o. Se vaatii pitkää kokemusta ja terävintä osaamista.

Olen seurannut IT:n evoluutiota läheltä jo yli 30 vuoden ajan. Digitalisaatio tulee muuttamaan tavaroiden ja palveluiden tuottamisen tavalla, jollaista emme ole aiemmin nähneet. Tiedolta löytyy pitkältä ajalta osaamista kaikkiin digitaalisiin palveluihin, joita nyt myös SAP Leonardon avulla voidaan yhdistää toimivaksi kokonaisuudeksi. 

Tiedon SAP-toiminnot pähkinänkuoressa:  

  • Yksi Pohjoismaiden johtavista SAP-palvelutoimittajista
  • Gold-tason sertifikaatti SAP-järjestelmien elinkaarenhallinnasta
  • Toteutti SAP S/4HANA -käyttöönoton ensimmäisenä Pohjoismaissa
  • Oma tuotekehitys arvoa tuottavan ERP-transformaation mahdollistamiseksi - Tieto Core for SAP S/4HANA tarjoaa parhaat käytännöt ja standardit prosessit liiketoiminnan digitaalisen muutoksen toteuttamiseen SAPin teknologialla
  • yli 700 SAP-konsulttia
  • yli 200 SAP-asiakasta
  • Mukana Gartnerin SAP-sovelluspalvelut Magic Quadrantissa EMEA-alueella (2017)

Jouko Juuti, SAP arkkitehti, Tieto Oyj

Tiedon SAP arkkitehtina toimiva Jouko Juuti vastaa valmistavan teollisuuden asiakkaiden myynnin tuesta ja palvelutarjooman kehittämisestä. Hän on ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa teollisuusyrityksille eri liiketoimintalinjoja optimaalisesti palvelevia SAP-järjestelmiä jo yli 20 vuotta. Jouko Juuti on toiminut IT-alalla ohjelmoinnissa, myynnissä, tuotekehityksessä, projekti- ja osastopäällikkönä sekä asiakasjärjestelmäpäällikkönä jo vuodesta 1985 lähtien.  

*The 2015 Digital Business Global Executive Study and Research Project, MIT Sloan Management Review and Deloitte

 

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä