noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

13 elokuuta 2018

Terveydenhuollossa lähes kaikki dokumentaatio on tekstiä. Sillä on viestintävälineenä etuja, mutta myös selkeitä rajoitteita. Tekstin tuottaminen on yleisesti ottaen aikaa vievää: lääkärit käyttävät dokumentointiin jopa kaksi tuntia jokaista potilaan kanssa vietettyä tuntia kohden¹.

Puheentunnistuksen ja sanelun hyödyntäminen nopeuttavat tekstin tuottamista, mutta puheentunnistus on tehokas työkalu vain tietyissä terveydenhuollon toiminnoissa. Sanelussa työtä siirretään lääkäriltä tekstinkäsittelijälle, mikä aiheuttaa ajallisen viiveen tiedon saatavuuteen ja lisää kustannuksia.

Tekstillä on myös vaikea kuvata ja ilmaista tarkasti tiettyjä asioita. Esimerkiksi potilaan raajan liikeradan, tulehtuneen leikkaushaavan tai ihottuman parantumisen kuvaaminen tekstillä kattavasti ja virheettömästi voi olla hyvin haastavaa.  

Multimedia-aineiston hyödyntäminen on helppo ja tehokas tapa vähentää työmäärää, kustannuksia ja väärinkäsityksiä. Dokumentointiin kuluu vähemmän työaikaa, kun potilaan näkyvät vammat ja sairaudet, kuten erilaiset haavat, ihottumat ja palovammat, kuvataan valokuvin tekstin sijaan. Videota voidaan puolestaan hyödyntää esimerkiksi potilaan liikeratojen, toimenpiteiden ja hoitoon liittyvien haastattelujen tallentamisessa.  

Visuaalisen aineiston tuottaminen on ensimmäinen askel kohti parempaa dokumentaatiota, mutta tieto on hyödyllistä vain, jos se käytettävissä. Multimedia-dokumentaatio tulee esittää hoitohenkilökunnalle oikeassa kontekstissa osana potilaskertomustietoja. 

Automaattinen kontekstiin liittäminen on mahdollista, kun multimedia-aineisto tallennetaan kattavilla metatiedoilla varustettuna. Käyttäjään ja potilaaseen liittyvien metatietojen lisäksi myös dokumenttien selite- ja luokitustietoja voidaan käyttää kontekstilinkityksessä. Metatietojen avulla esimerkiksi leikkauksessa olleen potilaan kuntoutusvideo voidaan liittää hoitokokonaisuuteen ilman manuaalista linkittämistä. 

Lifecare Camera -mobiilisovelluksen avulla hoitohenkilökunta voi tuottaa tehokkaasti korkeamman informaatioarvon omaavaa dokumentaatiota sairaalassa ja sen ulkopuolella. Palvelupohjainen ratkaisu integroituu potilastieto- ja kuva-arkistojärjestelmiin. Se mahdollistaa tallennetun tiedon välittämisen reaaliaikaisesti loppukäyttäjille nykyisten järjestelmien kautta, eikä uusia hankintoja tarvita. 

Mobiilisovelluksen käyttäjälle haetaan käyttäjän ja valitun potilaan tiedot organisaation käytössä olevista järjestelmistä ja kaksoiskirjaukselta vältytään. Lifecare Camera -ratkaisua voidaan käyttää Tiedon potilastietojärjestelmien lisäksi myös ympäristöissä, joissa on 3. osapuolen järjestelmät. 

Valokuvilla ja videoilla rikastettu tekstimuotoinen potilaskertomus palvelee terveydenhuollon toimijoita ja ammattilaisia monin tavoin. Potilaan ja ammattilaisen sekä ammattilaisten välinen kommunikointi helpottuu, kun tekstidokumentaation tukena on visuaalista aineistoa.

Toiminta tehostuu, kun hoidon dokumentointi sujuu nopeammin. Hoitopäätöksiin vaikuttavaa tietoa on enemmän ja nopeammin hyödynnettävässä muodossa, mikä tukee päätöksentekoa ja parempaa hoitoa.  

¹Allocation of Physician Time in Ambulatory Practice: A Time and Motion Study in 4 Specialties. Sinsky et al. 2016. 

Ota yhteyttä

Petri Aavaluoto

Lead Product Manager, Tietoevry Care

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä