noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

27 kesäkuuta 2018

Kotihoidon toiminnanohjaus tekee kotihoidon vaativaa arkea sujuvammaksi. Kun kotihoidon ammattilaisille varataan riittävästi aikaa asiakkaan kokonaisvaltaisen palvelutarpeen arviointiin, luodaan toiminnanohjaukseen vankat tukijalat. Kotihoidon optimointi mahdollistaa, että asiakkaan luona käydään silloin kun hän hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti sitä tarvitsee ja saa tarpeensa mukaisen hoidon ja palvelun.

Kotihoidon toiminnanohjaus on mitä suuremmissa määrin johdon työkalu. Kotihoidon esimiesten on linjattava, kuinka paljon resursseja tarvitaan huolehtimaan kasvussa olevasta asiakasmäärästä sekä varmistettava riittävä koulutus uusien työkalujen käyttöönotossa.
 
Toiminnanohjausjärjestelmä ei tuo lisäkäsiä hoitotyöhön, mutta se tekee töiden resursoinnista suunnitelmallista. Toiminnanohjaus suuntaa oikealle polulle, kun hoito- ja palvelusuunnitelmat ovat ajan tasalla, tekeviä käsiä on riittävästi ja johdon tuki kantaa läpi muutoksen.

Asiakkaiden tarpeiden mukaista suunnittelua

Tiedon kotihoidon optimointi on ollut suomalaisilla asiakkailla käytössä viitisen vuotta. Kaiken kotihoidon myllerryksen keskellä olemme koulutuksissa ja asiakaskohtaamisissa saaneet kuulla ilahduttavia tarinoita siitä kuinka optimoinnin myötä asiakaslähtöisyys on konkretisoitunut asiakkaalle varattuna riittävänä aikana ja hoitosuunnitelman mukaisena hoitona. Optimoinnin työparin –  mobiilin – on koettu lisäävän asiakasturvallisuutta, kun hoitajalla on käytettävissään ajantasaiset tiedot asiakkaan terveydentilasta ja lääkityksestä.

On kiistatonta ja väistämätöntä, että kotihoidon optimointi ja kotihoidon mobiili muuttavat tekemisen kulttuuria. Kotihoidon käynnit suunnitellaan keskitetysti, ne ajoitetaan päivän kulkuun asiakkaan tarpeen mukaisesti ja myös kirjauksia tehdään asiakkaan luona.

Kannustamme esimiehiä antamaan kaiken mahdollisen tuen muutoksen keskellä paitsi jokaiselle kotihoidossa työskentelevälle, erityisesti optimoinnin työn suunnittelijoille. Tuotannonohjauksesta saatavat hyödyt eivät jää vain korulauseiksi, kun järjestelmän taustatiedot ovat kunnossa ja optimointiin keskittyvillä hoitotyön ammattilaisilla on johdon tuki tehdä päätöksiä.

Kotihoidon teknologia kehittyy vauhdilla

Kotihoito on paitsi yksi Suomen hallituksen kärkihankkeista, se on myös yksi tuotekehityksemme ykköskohteista. Optimoinnin algoritmin kehittäminen, mobiilin Android-käyttöliittymä sekä reaaliaikainen käyntien seuranta Päivän kulku -sovelluksella ovat muutamia tärkeimpiä tuotekehityksen suuntalinjoja, joiden parissa työskentelemme.

Pidämme aktiivisesti silmät avoimina, kuuntelemme korvat höröllään ja otamme opiksi kentältä tulevasta palautteesta. Kun kotihoidon ammattilaiset oppivat käyttämään kotihoidon toiminnanohjausta yhä monipuolisemmin, he oppivat myös vaatimaan yhä sujuvampia työprosesseja ja uusia teknologioita. Se on oikea suunta.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä