noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

01 helmikuuta 2017

Tietotekniikka ja digitalisaatio ovat työvälineitä, millä toteutetaan parasta pedagogiikkaa ja oppilashallintoa sekä tuetaan lasten ja nuorten oppimista ja kasvua. Nyt suunnittelusta on päästy toteutukseen uusien opetussuunnitelmien myötä. Kouluissa ja kunnissa on herännyt uusia kysymyksiä ja tarpeita digitalisaatioon toteuttamiseksi.

Me Tiedolla olemme kiinnostuneita ennen kaikkea siitä, minkälaisia työkaluja arjen haasteissa tarvitaan sekä miten arjen toimintatapoja ja prosesseja voidaan uudistaa. Tässä uudistustyössä haluamme olla kuntien ja koulujen apuna ja tukena.

Tiedolla oli puheenvuoro Suomen johtavassa opetus- ja kasvatusalan tapahtumassa, Educassa tammikuussa 2017 teemalla Koneäly oppimisen tukena. Miten koneäly ja oppiminen liittyvät toisiinsa? Vastaamme: monellakin tapaa ja tulevaisuudessa vielä enemmän.

Meillä on jo nyt kerättynä paljon tietoa, mitä yhdistämällä voidaan saada uutta tietoa tukemaan oppilaan oppimisprosessia ja päätöksentekoa koulussa ja kunnassa. Lähtökohtana on hyödyntää aktiivisesti sitä tietoa, mitä jo nyt on ja mitä tietoa koko ajan tuotetaan mm. oppilashallintojärjestelmään ja oppimisympäristöihin. 

Tavoitteena analytiikan ja koneälyn hyödyntämisen kautta on saada tuotettua tietoa, joka

  • tukee oppijaa, oppimisprosesseja, opettajaa työssään sekä huoltajia kasvattajina
  • tukee tervettä oppimisympäristöä, kouluviihtyvyyttä ja hyvinvointia
  • tukee tietojohtamista ja päätöksentekoa
  • tehostaa työkalujen ja tilojen monipuolista käyttöä ja kunnossapitoa

Koneäly ja analytiikka ovat tulevaisuuden vahvoja trendejä. Meidän tehtävänämme Tiedolla on löytää keinot, miten asiakkaamme ja loppukäyttäjämme hyötyvät tästä kehittäessään ja uudistaessaan kouluja, opetusta ja työyhteisöään. Mm. tiedolla johtaminen perustuu reaaliaikaiseen dataan eikä vanhoihin tilastoihin tavoitetilana ennakointi ja ennustaminen pikemminkin kuin reaktiivisuus ja tilastot. Oppimisprosessia voimme tukea antamalla reaaliaikaista tietoa oppijalle itselle, opettajalle ja huoltajille mm. osaamisen karttumisesta ja pyrkiä luomaan ennakoivaa tilannekuvaa oppimiseen.

Kirjoittaja Taina Uusi-Illikainen
 
 
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä