noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

19 huhtikuuta 2018

Digitalisaatio etenee pohjoismaisissa yhteiskunnissa vakain askelin. Tiedämme, että valtio haluaa kehittää kasvatusta ja opetusta valtakunnallisilla ohjeilla ja toimenpide-ehdotuksilla, joita kunnat toteuttavat oman kykynsä ja harkintansa mukaisesti oppijan parhaaksi. Päiväkodit ja koulut ovat tämän digitalisaatiostrategian toteuttajia.

Kun tarkastellaan kasvatuksen ja koulutuksen kenttää sidosryhmiä on monenlaisia: valtiollisesta toimijasta yksittäiseen oppijaan ja heidän perheisiin. Kunnat ja koulut työyhteisöinä ovat keskellä kehityskulkua. Hallituksen asettamien tavoitteiden lisäksi niihin vaikuttaa yhteiskunnan ja elämäntavan nopea muutos maailmanlaajuisten megatrendien ohjaamana. Tavoitteet koulutuksen tuottamalle osaamiselle ovat niin ikään muutoksessa.

Vahva visiomme on, että tulevaisuudessa järjestelmät keskustelevat keskenään. Tiedon kulku ja tiedon hyödyntäminen vahvistavat kunnan tarjoamia palveluita ja meidän kuntalaisten tarpeisiin pystytään vastaamaan yhä paremmin. Esimerkiksi älykäs digitaalinen järjestelmä pystyy tuottamaan suosituksia yksilöllisen opintopolun rakentamiseksi, opettajan toimien kohdentamiseksi ja oppimistulosten parantamiseksi. Keskiössä on oppija.

Teknologia helpottaa arkea

Tänä päivänä käytössä on jo monia työkaluja ja teknologiaa helpottamassa arkea. Älykäs ekosysteemi mahdollistaa eri työkalujen kytkemisen kokonaisuudeksi, johon voi yhdistää eri palveluita. Avoimen, eri toimijoiden toimittaman ja osista koostuvan ympäristön kokonaisarkkitehtuurin on toimittava yhteen saumattomasti, turvallisesti ja laadukkaasti. Järkevän ekosysteemin rakentaminen edellyttää visiota ja valmiutta katsoa maailmaa omien seinien ulkopuolelle.

Tärkeintä on organisaation jaettu pyrkimys rakentaa toimivaa järjestelmää yhdessä sekä työkalujen oikea käyttö ja yhteensovittaminen. Tämä edellyttää päätöksentekijöiltä ja prosessin johdolta asiantuntemusta ja osaamista. Onnistunut käyttöönotto avaa uusia tapoja toimia ja vuorovaikuttaa. Välineiden lisäksi osaamisen ja rakenteiden pitäisi tukea toimintaa. Sovellusten lisäksi tarvitaan tuki ja toimintaympäristö henkilöstölle.

Tieto Education on yhteistyössä Clanedin kanssa kirjoittanut whitepaperin, jolla haluamme avata näkökulmia koulun ja kasvatusalan johtamiseen ja teknologian tehokkaampaan hyödyntämiseen. Tärkeää on edetä kohti yhteistä visiota konkreettisin ja harkituin askelin.

Haluatko tietää lisää? Lataa Tieto Education whitepaper ja tutustu esittelemiimme esimerkkeihin, mahdollisuuksiin ja toimintatapoihin, joilla digitaalista strategiaa voidaan kirkastaa ja toteuttaa. Whitepaperin voit ladata täältä.

Whitepaperin kirjoittajat ovat informaatio- ja opetusteknologia-alalla toimivia kasvatuksen ja opetuksen ammattilaisia. Kerromme mielellämme lisää uusista ratkaisuistamme kasvatuksessa ja opetuksessa.

Kirjoittaja Taina Uusi-Illikainen

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä