noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Millainen liikenne kuljettaa kaupunkilaisia tulevaisuudessa?

Datalla johtaminen avaa uusia mahdollisuuksia, säästää luontoa ja matkustajien aikaa.

28 syyskuuta 2022

Tietoevry edustaa alansa vahvinta osaamista datan ja ohjelmistoratkaisujen tarjoamisessa asiakkailleen. Suomessa yli 90 % julkisen liikenteen järjestäjistä hyödyntää Tietoevryn järjestelmiä liikennesuunnittelun toteutuksessa. Yksi heistä on pitkäaikainen yhteistyökumppani Helsingin seudun liikenne HSL, jonka kanssa Tietoevry toteutti Mobility Impact –tutkimuksen vuonna 2021. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa datan käytön vaikuttavuutta ja mahdollisuuksia reittien suunnittelussa.

“HSL:lle tiedolla johtaminen on keskeinen osa vuonna 2021 valmistunutta strategiaamme ja tavoitteena on olla alamme paras asiantuntija. Tiedolla johtamisen ja analytiikan merkitys toiminnan suunnittelussa ovat nousseet keskeiseksi kilpailutekijäksi. Kehitämme jatkuvasti kyvykkyyttämme tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen. Tuotamme tiedon ja analytiikan avulla lisäarvoa asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme, minkä vuoksi myös tutkimus oli tärkeä toteuttaa” kertoo yksikköpäällikkö Ossi Berg HSL:stä.

“Tarkastelimme tapauskohtaisesti Helsingissä olevaa suosittua linja-autolinjaa, missä on käytössä paljon kalustoa, liikennettä ja matkustajia. Aiemmin kerättyä dataa hyödyntämällä tutkimme, miten linja-auton reittä voidaan lyhentää ja miten se vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin tai ajoaikaan. Näin mallinnettua reittiä vertailtiin olemassa olevan linjan kanssa”, jatkaa it-palveluista vastaava johtaja Christian Sundell Tietoevry Care-liiketoiminnasta.

Tutkimuksessa hyödynnettiin HSL:n aitoa dataa Helsingin kaupungin liikenteestä.

Lopputuloksena linja-auton reittiä pystyttiin lyhentämään 118 metriä. Mallinnettu reitin lyhentäminen säästi 105 sekuntia jokaisena ajokertana, mikä tarkoittaa vuodessa 320 säästettyä matkustustuntia yhdeltä ajoneuvolta. Samalla lyhennetty reitti vähensi vuodessa 330 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Jos taas tarkasteltiin sitä, että linja-auto kuljettaa reitillä 18 matkustajaa 30 kertaa päivässä vuoden jokaisena päivänä, aikaa säästyi reittiä käyttävältä matkustajamäärältä yhteensä 2,6 miljoonaa päivää tai 7000 vuotta.

Liikennejärjestelmän laaja-alainen kehittäminen osana muuttuvaa yhteiskuntaa sekä asiakastarpeiden ja kaupunkikehityksen yhteensovittaminen vaativat monipuolista tietoa ja osaamista. Kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen on mahdollista hyödyntämällä aineistopohjaista tietoa osana joukkoliikenteen kehittämistä, minkä tutkimus konkreettisesti todensi”, Berg kertoo.

“Tulokset olivat merkittäviä niin asiakkaan, ympäristön kuin matkustajien näkökulmasta. Laajempi datan käyttö ja sen yhdistäminen suunnitteluprosessiin mahdollisti linjan toteuttamisen tehokkaammin. Yksinkertaisen reitin lyhentämisen seurauksena muodostui siis hyvin positiivisia tuloksia, joilla on konkreettinen vaikutus kaupunkilaisten arkeen”, Sundell summaa lopputuloksia.

Fiksu liikenne, älykäs kaupunki

Tutkimuksen tavoitteena oli osoittaa konkreettisesti, mitä mahdollisuuksia ja lisäarvoa datalla johtaminen voi tarjota liikenteen järjestäjälle.

“Halusimme osoittaa konkreettisesti, kuinka suuria vaikutuksia dataoptimoinnilla voi olla. Aidosti toimiva tulevaisuuden kaupunkiliikenne tukee ihmisten hyvinvointia. Selvityksen perustana oli syvällinen ymmärrys siitä, mihin suuntaan tulevaisuuden joukkoliikenteen pitää kehittyä. On tärkeää saada joukkoliikenteen tuottamia hiilidioksidipäästöjä vähenemään. Se vaatii liikenteen järjestäjiltä uusia innovatiivisia ratkaisuja”, Sundell toteaa.

Joukkoliikenne on kasvavien kaupunkien selkäranka, ja sen kysyntä ja siihen kohdistuvat odotukset kasvavat jatkuvasti. Datan avulla myös näitä kysymyksiä voidaan ennakoida ja ratkoa ketterämmin osana liikennesuunnittelua. Jos yhdellä linjareitillä saadaan dataa hyödyntämällä aikaan merkittäviä ja vaikuttavia tuloksia, on oleellista tarkastella mahdollisuuksia myös isommassa mittakaavassa. Sundell uskookin, että datan hyödyntäminen lisää joukkoliikenteen vetovoimaisuutta.

“Kun datan käyttö tuo säästöjä ja tehostaa palveluntarjoajan omaa toimintaa, myös matkustaja hyötyy monipuolisesti. Ajansäästön lisäksi hyvinvointia edistää liikenteen melun väheneminen ja ilmanlaadun koheneminen fiksun reittisuunnittelun ansiosta. Tämä on oleellinen osa älykästä kaupunkisuunnittelua”, Sundell sanoo.

“Suomalainen joukkoliikenne hyödyntää jo nyt dataa monipuolisesti. Esimerkiksi Helsingissä liikennevalot priorisoivat linja-autoja, jolloin joukkoliikenne liikkuu sujuvammin ja hiilidioksidipäästöt vähenevät. Meillä on valtavasti relevanttia dataa erilaisesta liikenteestä. Sitä hyödyntämällä pystytään tuottamaan entistä tehokkaampia ratkaisuja, joissa kaikki voivat voittaa. Tätä työtä Tietoevry haluaa viedä jatkossa eteenpäin”.

Datalla luodaan onnistuneen ratkaisun lähtökohdat

Tietoevry pystyy auttamaan asiakkaitaan datan hyödyntämisessä ja datalla johtamisessa. Tietoevryn tavoitteena on tukea yhteiskunnan ja yritysten vastuullista kehitystä teknologian ja erilaisten digitaalisten ratkaisujen avulla.

“Datan avulla voidaan tarkastella uudenlaisia palveluratkaisuja, kuten kutsubussien käytön mahdollisuuksia tai kannattavuutta. Tai sitä, minne sähköautojen latauspisteitä kannattaa sijoittaa. Kaikki on mahdollista.”

Tietoevry voi toimia myös mahdollistajana, kun halutaan purkaa eri toimijoiden välisiä siiloja.

“Data auttaa ennakoimaan ja hahmottamaan jonkin ratkaisun potentiaalia. Se antaa todella paljon ymmärrystä siihen, mitä ja miten kaupunkia tai liikennettä kannattaa suunnitella ja toteuttaa. Parhaimmillaan tämän kaltaiset projektit tiivistävät yhteistyötä eri tahojen välillä ja lisäävät yhteisymmärrystä päätöksentekoon”.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:

Christian Sundell, it-palveluista vastaava johtaja, Tietoevry Care, christian.sundell@tietoevry.com

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Christian Sundell

Programme Owner, Tietoevry Veturi

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä