noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

BIX Supply Chain Messaging

BIX Supply Chain Messaging mahdollistaa automaattisen liiketoimintatiedon välittämisen globaalisti.

Sähköistä manuaaliset liiketoimintaprosessit Supply Chain Messaging -palvelun avulla.

Hoidamme tilaus-toimitusketjun sanomaliikenteesi asiakkaille ja kumppaneille, jolloin voit itse keskittyä ydinliiketoimintaasi.

Industry Messaging yksinkertaistaa liiketoimintakriittiset B2B-yhteytesi Business Information Exchange (BIX)-palveluiden avulla.

Yksi tuotteistamme, Supply Chain Messaging, tarjoaa automatisoitua liiketoimintatiedon välityspalvelua liikekumppanien välillä.

Palvelu tukee purchase-to-pay- ja order-to-cash-prosesseihin liittyvää sanomanvälitystä. Palvelu kattaa tilauksen, tilausvahvistuksen, lähetysluettelon, tuoteluettelon ja laskun. Palvelua voi laajentaa kattamaan logistiikan ja tullauksen sanomat.

Sähköisen liiketoimintatiedon välityksen avulla voit parantaa laatua ja vähentää kustannuksia. Palvelumme parantaa datan laatua ja vähentää manuaalisia työvaiheita. Purchase-to-pay auttaa hallitsemaan tilauksiasi . Tilausten sähköinen välitys, tilausvahvistukset ja toimitusilmoitukset tukevat tilaustenhallintaa tarjoamalla tarkan tiedon toimitusajoista ja -määristä.

Sähköinen tilausten käsittely helpottaa myös ostolaskujen käsittelyn automatisointia.

Tarjoamme soveltuvat ratkaisut asiakkaillemme mm. yhdistämällä API-rajapinnat ja perinteiset rajapinnat hybridiratkaisuksi.

Yhteistyössä kumppaniemme kanssa pyrimme rakentamaan luotettavat ja joustavat yhteydet eri ERP-järjestelmien välille.
Jukka Eloranta

Product Manager

Key features

Supply Chain Messaging-palvelun käyttöönotto parantaa asiakkaittesi tilausten käsittelyä.

Korkea asiakastyytyväisyys

Supply Chain Messaging-palvelun käyttöönotto parantaa asiakkaittesi tilausten käsittelyä.

Tilausprosessin automatisointi vähentää virheiden määrää sekä nopeuttaa ja tehostaa toimituksia. Lopulta, order-to-cash-prosessin automatisointi tehostaa maksamista ja parantaa likviditeettiä.

Liiketoimintaprosessien tehostaminen

Tilausprosessin automatisointi vähentää virheiden määrää sekä nopeuttaa ja tehostaa toimituksia. Lopulta, order-to-cash-prosessin automatisointi tehostaa maksamista ja parantaa likviditeettiä.

Liiketoimintatiedon välittäminen rakenteellisessa muodossa parantaa datan laatua varastonhallinnan, taloushallinnon ja asiakashallinnan järjestelmissä.

Datan laadun parantaminen

Liiketoimintatiedon välittäminen rakenteellisessa muodossa parantaa datan laatua varastonhallinnan, taloushallinnon ja asiakashallinnan järjestelmissä.

Kuinka voimme auttaa?

Toimittajaportaali

Sopii pienille toimittajille, joilla ei ole tilaus-toimitusketjun sanomien lähettämiseen ja vastaanottamiseen soveltuvaa ERP-järjestelmää. Toimittajaportaali tukee tilausten vastaanottoa, tilausvahvistusten lähettämistä sekä tilauksiin perustuvien laskujen muodostamista ja lähettämistä. BIX tarjoaa: - My Supplier Web - vähittäiskaupan markkinaan Suomessa ja Ruotsissa. - Dagfinn – vähittäiskaupan markkinaan Norjassa.

Lue lisää Dagfinnistä norjaksi

PEPPOL eDelivery Network

PEPPOL eDelivery Network on verkosto, jonka avulla eri toimijat voivat välittää liiketoimintadokumentteja toisilleen. Tietoevry on sertifioitu PEPPOL service provider (Access Point) ja tukee laajasti eri sanomia.  Liityttyään PEPPOL-verkostoon, organisaatiot tavoittavat PEPPOLia käyttävät liiketoimintakumppaninsa helposti ja nopeasti.

Lue lisää Peppol Accesspointista

Muunnospalvelu

Supply Chain Messaging tarjoaa muunnospalvelua eri sanomastandardien välillä.

Operaattoriyhteydet

Tietoevry on rakentanut laajan yhdysliikenneverkoston, joka tarjoaa yhteydet EDI-operaattoreihin maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on luoda lisäarvoa standardoiduilla yhteystavoilla ja sanomamuodoilla. Edistääksemme operaattoriyhteistyötä, osallistumme erilaisten yhteistyöelinten toimintaan. Tällaisia yhteistyöelimiä ovat mm. NEA (Ruotsi), Nemhandel (Tanska), Samtrafikk (Norja), Tieke (Suomi) ja EESPA (EU).

BIX Supply Chain Messaging

Käynnistä video

Video is blocked

You need to change your cookie settings to watch this video. Click here and allow Targeting cookies.
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä