noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

BIX Supply Chain Messaging

BIX Supply Chain Messaging gör det möjligt att automatisera processer när digitala meddelanden skickas mellan affärspartners över hela världen.

Digitalisera era manuella affärsprocesser med Supply Chain Messaging

Industry Messaging harmoniserar och förenklar era affärskritiska B2B kopplingar med vår produkt portfolio Business Information Exchange (BIX).

En av produkterna, Supply Chain Messaging (SCM), gör det möjligt att automatisera och digitalisera utväxling av affärsinformation mellan affärspartners. Tjänsten stöder utväxling av meddelanden inom processerna purchase-to-pay och order-to-cash. Tjänsten omfattar priskatalog, order, ordersvar, leveransavisering och faktura. Som tillägg kan den också hantera meddelanden för logistik, tull och bankbetalningar.

Syftet med den digitala meddelandehanteringen är att minska mängden manuellt arbete och att öka kvaliteten och minska kostnaderna kopplade till supply chain management. Supply Chain Messaging ersätter manuella processer och delning av information via tradisjonella verkttyg som telefon, fax, epost og papper. Skicka order, ordersvar, leveransavisering och faktura digitalt från och med nu.

Digital utväxling av affärsinformation reducerar kostnader relaterat till manuell handtering inom supply change management og antal fel som kan uppstå i kölvattnet av detta. Våra tjänster säkrar god datakvalitet i affärskritiska system og reducerar behovet av manuellt arbete. Genom att använda vår tjänst i purchase-to-pay processen, förbättras kontrollen på beställningar. Digital utväxling av order och användning av digitalt ordersvar och leveransavisering säkrar en snabb och korrekt behandling av beställningarna och full översikt över leveranstider och antal varor som ska levereras. Digital hantering av order gör det lätt att automatisera er fakturahantering.

I samarbete med våra partners strävar vi efter att kunna erbjuda pålitliga, flexibla och stabila integrationer mellan olika ERP-system.
Klas Petersén

Product Manager

Fördelar

Implementationen av Supply Chain Messaging ger dina kunder goda och korrekta leveranser.

Hög kundnöjdhet

Implementationen av Supply Chain Messaging ger dina kunder goda och korrekta leveranser.

Automatisering av orderprocessen reducerar fel och ger snabbare och mer effektiva leveranser. Digitalisering av order-to-cash processen säkrar snabbare betalningar och bättre likviditet.

Optimering av affärsprocesser

Automatisering av orderprocessen reducerar fel och ger snabbare och mer effektiva leveranser. Digitalisering av order-to-cash processen säkrar snabbare betalningar och bättre likviditet.

Utväxling av strukturerad information i standardiserade format leder till ökad datakvalitet i dina affärskritiska system. Ni får god lagerkontroll, förutsägbar ekonomi och lättare att serva era kunder

Better data quality

Utväxling av strukturerad information i standardiserade format leder till ökad datakvalitet i dina affärskritiska system. Ni får god lagerkontroll, förutsägbar ekonomi och lättare att serva era kunder

Hur kan vi hjälpa dig?

PEPPOL transportinfrastruktur

PEPPOL transportinfrastruktur (PEPPOL eDelivery Network) är en snabbt växande infrastruktur för utväxling av affärsdokument mellan företag. Tietoevry är en certifierad PEPPOL service provider (Accesspunkt) och stödjer en mängd olika meddelandetyper.

Läs mer

Konverteringstjänster

Supply Chain Messaging kan hjälpa er affärsverksamhet med konvertering från eller till en rad olika format och branschstandarder. Vår tjänst har kopplingar mot de flesta stora ERP-system på marknaden och har använts under mer än 30 år för att konvertera olika format.

VAN/Operatörsanslutningar

Tietoevry har etablerat kommunikation med en lång rad av internationella EDI-leveratörer. Vi strävar efter att etablering av kommunikation och meddelandeutväxling ska vara enkelt och ge våra kunder mervärde genom att använda välkända kommunikationsprotokoll och format. För att säkra detta deltar vi i många offentliga standardiseringsorgan som NEA (SE), Nemhandel(DK), Samtrafikk(NO), Tieke(FI) och EESPA(EU).

Video

Spela video

Video is blocked

You need to change your cookie settings to watch this video. Click here and allow Targeting cookies.

Är ni leverantör inom livsmedelsbranchen?

ESAP20

Vi har specialister inom ESAP20 – med kompetens på både format och affärsprocessen. Genom att använda EDI och ESAP20 direkt från ert affärssystem minskar ni antalet manuella arbetstimmar, får en bättre kontroll och minimerar antalet mänskliga fel.

Våra konverteringstjänster ser till att ni endast har ett in- och utgående meddelandeformat från ert system. Tietoevry säkrar att informationen som skall ut till era affärspartners kommer i rätt format för dem. Det är nästan omöjligt att hantera större affärsflöden utan att använda EDI idag. Det är därför mycket viktigt att era leverantörer och kunder har stöd för utväxling av meddelanden som order, ordersvar, leveransavisering och faktura.

Som partner till GS1

Som partner till GS1 Sweden deltar Tietoevry i användarforum för ESAP20. Våra konsulter känner väl de olika affärsdokument som används och vilken information som ska ingå i dem. Tietoevry deltar i ett projekt tillsammans med GS1 Sweden. Projektet jobbar med lösningar för att kunna bygga stöd kring information och spårbarhet till varornas ursprung, och hur det kan integreras i ESAP20.

Lang erfarenhet inom e-handel

DI ger snabb och säker ordermottagning direkt i ditt affärssystem. Tietoevry har bred erfarenhet av att sätta upp integrationer och konverteringar till en rad olika affärssystem. Tietoevry har ett stort nätverk av leverantörer, VAN-nätverk och operatörer. Både nationella och internationella.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn