noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Supply Chain Messaging

Supply Chain Messaging gör det möjligt att automatisera processer när digitala meddelanden skickas mellan affärspartners över hela världen.

Digitalisera era manuella affärsprocesser med Supply Chain Messaging

Industry Messaging harmoniserar och förenklar era affärskritiska B2B kopplingar med vår produkt portfolio Business Information Exchange (BIX).

En av produkterna, Supply Chain Messaging (SCM), gör det möjligt att automatisera och digitalisera utväxling av affärsinformation mellan affärspartners. Tjänsten stöder utväxling av meddelanden inom processerna purchase-to-pay och order-to-cash. Tjänsten omfattar priskatalog, order, ordersvar, leveransavisering och faktura. Som tillägg kan den också hantera meddelanden för logistik, tull och bankbetalningar.

Syftet med den digitala meddelandehanteringen är att minska mängden manuellt arbete och att öka kvaliteten och minska kostnaderna kopplade till supply chain management. Supply Chain Messaging ersätter manuella processer och delning av information via tradisjonella verkttyg som telefon, fax, epost og papper. Skicka order, ordersvar, leveransavisering och faktura digitalt från och med nu.

Digital utväxling av affärsinformation reducerar kostnader relaterat till manuell handtering inom supply change management og antal fel som kan uppstå i kölvattnet av detta. Våra tjänster säkrar god datakvalitet i affärskritiska system og reducerar behovet av manuellt arbete. Genom att använda vår tjänst i purchase-to-pay processen, förbättras kontrollen på beställningar. Digital utväxling av order och användning av digitalt ordersvar och leveransavisering säkrar en snabb och korrekt behandling av beställningarna och full översikt över leveranstider och antal varor som ska levereras. Digital hantering av order gör det lätt att automatisera er fakturahantering.

I samarbete med våra partners strävar vi efter att kunna erbjuda pålitliga, flexibla och stabila integrationer mellan olika ERP-system.

Klas Petersén

Product Manager

Fördelar

Implementationen av Supply Chain Messaging ger dina kunder goda och korrekta leveranser.

Hög kundnöjdhet

Implementationen av Supply Chain Messaging ger dina kunder goda och korrekta leveranser.

Automatisering av orderprocessen reducerar fel och ger snabbare och mer effektiva leveranser. Digitalisering av order-to-cash processen säkrar snabbare betalningar och bättre likviditet.

Optimering av affärsprocesser

Automatisering av orderprocessen reducerar fel och ger snabbare och mer effektiva leveranser. Digitalisering av order-to-cash processen säkrar snabbare betalningar och bättre likviditet.

Utväxling av strukturerad information i standardiserade format leder till ökad datakvalitet i dina affärskritiska system. Ni får god lagerkontroll, förutsägbar ekonomi och lättare att serva era kunder

Better data quality

Utväxling av strukturerad information i standardiserade format leder till ökad datakvalitet i dina affärskritiska system. Ni får god lagerkontroll, förutsägbar ekonomi och lättare att serva era kunder

Hur kan vi hjälpa dig?

Leverantörsportal

For mindre leverantörer utan stöd for supplychain-meddelanden i eget ERP system. Leverantörsportalen inkluderar mottagning och granskning av inköpsorder, sändning av ordersvar och faktura baserat på leveransen. Business Information Exchange erbjuder: - My Supplier Web för handel i Finland och Sverige. - Dagfinn för livsmedelsmarknaden i Norge.

Läs mer om Dagfinn

PEPPOL transportinfrastruktur

PEPPOL transportinfrastruktur (PEPPOL eDelivery Network) är en snabbt växande infrastruktur för utväxling av affärsdokument mellan företag. Tietoevry är en certifierad PEPPOL service provider (Accesspunkt) och stödjer en mängd olika meddelandetyper.

Läs mer

Konverteringstjänster

Supply Chain Messaging kan hjälpa er affärsverksamhet med konvertering från eller till en rad olika format och branschstandarder. Vår tjänst har kopplingar mot de flesta stora ERP-system på marknaden och har använts under mer än 30 år för att konvertera olika format.

VAN/Operatörsanslutningar

Tietoevry har etablerat kommunikation med en lång rad av internationella EDI-leveratörer. Vi strävar efter att etablering av kommunikation och meddelandeutväxling ska vara enkelt och ge våra kunder mervärde genom att använda välkända kommunikationsprotokoll och format. För att säkra detta deltar vi i många offentliga standardiseringsorgan som NEA (SE), Nemhandel(DK), Samtrafikk(NO), Tieke(FI) och EESPA(EU).

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn