noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Elo: Uudesta analytiikkaympäristöstä eväitä laadukkaaseen johtamiseen

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo on kehittänyt Tietoevry Createn avulla analytiikkaympäristön. Elo ja sen asiakkaat saavat sieltä laadukasta dataa johtamistyönsä tueksi sekä uusia liidejä.

Tiina Hietajärvi

Head of Data & Analytics, Tietoevry Create

Haaste

Data ja analytiikka päivittäiseen käyttöön

Kun Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo kaipasi apua analytiikkaympäristönsä ylläpitoon ja kehittämiseen, valitsivat he kumppanikseen Tietoevry Createn.

Elon analytiikkaympäristöhanke oli tullut siihen pisteeseen, että sille kaivattiin jatkuvampaa kehittämistä ja ylläpitoa. Näin kaikkea kerättyä dataa ja analytiikkaa voitaisiin hyödyntää paremmin jokapäiväisessä päätöksenteossa ja liiketoiminnassa. Elo halusi myös turvata analytiikkaympäristönsä tietoturvan ajantasaisuuden ja päivittäisen datankeruun liiketoiminnan käyttöön.

Tietoevry Create ja Elo ovat tehneet töitä yhdessä ennenkin, joten ratkaisua oli helppo lähteä kehittämään eteenpäin tutun kumppanin kanssa.

Ratkaisu

Ketterää kehittämistä pilvessä

Tietoevry Createn asiantuntijatiimi hyppäsi hankkeeseen vuonna 2021. Palvelua alettiin kehittää ketterän kehittämisen mallin mukaisesti ja tiiviisti Elon kanssa.

Miten kehittäminen sitten eteni?

”Meidän asiantuntijatiimimme otti ympäristön haltuun ja opetteli ymmärtämään eri datalähteet. Ympäristöä kehitettiin datan vaatimusten mukaiseksi ja Elon kehittäjiä tuettiin analytiikan tekemisessä sekä ympäristön optimaalisessa käytössä”, Tietoevry Createn Cloud Architect Aki Naakka kertoo.

Kehitystyön yhteydessä ympäristön hallinta siirrettiin Terraform-automaatiotyökalun päälle, joka tuo lisää läpinäkyvyyttä työhön.

Varsinainen kehitysprojekti saatiin päätökseen vuoden 2022 lopussa, ja tällä hetkellä Tietoevry Create tuottaa Elolle analytiikkaympäristön ylläpitoa. Microsoftin Azure -pilveen rakennettu analytiikkaympäristö toimii data-alustana Elon kriittisille liiketoimintaprosesseille. Data-alusta vaatii jatkuvaa monitorointia ja reagointia eli hallintapalvelua. Palvelu sisältää muun muassa automaattisen datakäsittelyn valvonnan ja valmiuden nopeaan virhetilannereagointiin.

”Kun palvelu on pilvessä, niin se on kustannustehokkaampaa ja asiat on helpompaa löytää, toistaa ja palauttaa kuin jos palvelu olisi omissa fyysisissä konesaleissa. Pilvessä noudatetaan myös DevOps-menetelmää eli tehdään ketterää kehittämistä ja testausta koko ajan. Lisäksi asioita voi automatisoida ja kaikki tieto on saatavilla lähes reaaliaikaisesti”, Naakka selittää.

Elon kehitysjohtaja Sanna Laakso kertoo, että he halusivat kehittää analytiikkaympäristöään enemmän juuri dataan liittyväksi palveluksi – näin palvelun laatu loppuasiakkaille paranee.

”Elon loppuasiakkaat saavat nykyisin parempaa palvelua ja tarkempaa dataa. Jatkossa kaikki meidän analytiikkamme tehdään nimenomaan tuossa ympäristössä. Asiakkaiden takiahan me kehitämme asioita”, Laakso sanoo.

Asiakkaasta

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Elo on suuri suomalainen työeläkevakuuttaja, joka auttaa asiakasyrityksiään menestymään ja vastaamaan muuttuvan työelämän haasteisiin. Joka kolmas suomalaisyritys ja noin 40 prosenttia yrittäjistä on valinnut Elon työeläkekumppanikseen. Elo vastaa 500 000 työntekijän ja yrittäjän tulevista eläkkeistä, huolehtii 252 000 eläkkeensaajasta ja 28 miljardin euron sijoitusomaisuudesta.

Lue lisää Elosta.

Hyödyt

Uudesta analytiikkaympäristöstä saadaan aiempaa enemmän valmiita analyyseja Elon asiakkaiden työntekijöistä. Ne auttavat sekä Eloa että sen asiakkaita johtamaan datalla.

Parempaa palvelua asiakkaille

Uudesta analytiikkaympäristöstä saadaan aiempaa enemmän valmiita analyyseja Elon asiakkaiden työntekijöistä. Ne auttavat sekä Eloa että sen asiakkaita johtamaan datalla.

Toimivassa analytiikkaympäristössä on yhdenmukaiset tavat sekä samat luvut ja datat kaikkialla. Näin jokainen käyttäjä saa varmasti aina oikeat ja ajanmukaiset tiedot ja analyysit.

Helppoutta ja varmuutta analytiikkaan

Toimivassa analytiikkaympäristössä on yhdenmukaiset tavat sekä samat luvut ja datat kaikkialla. Näin jokainen käyttäjä saa varmasti aina oikeat ja ajanmukaiset tiedot ja analyysit.

Aiemmin Elon myynnin liidit tulivat useista eri paikoista, mutta nyt kaikki liidit tulevat samasta analytiikkaympäristöstä. Alusta siis myös tukee Elon myyntiä.

Tukea myyntiin

Aiemmin Elon myynnin liidit tulivat useista eri paikoista, mutta nyt kaikki liidit tulevat samasta analytiikkaympäristöstä. Alusta siis myös tukee Elon myyntiä.

”Yhteistyö on ollut saumatonta, ja meillä on oikeastaan pelkkää positiivista sanottavaa”, Laakso kertoo.

Sanna Laakso

Kehitysjohtaja, Elo

Elo-SannaLaakso.png

Sanna Laakso, Elo

Tulokset: Parempaa laatua ja datalla johtamista

Laakso kertoo, että analytiikkaympäristön kehittäminen on ollut Elolle todella hyödyllinen hanke. Järjestelmän suurimpina hyötyinä Laakso pitää palvelun laadun parantumista ja datalla johtamisen edistymistä.

”Olemme myös huomanneet, että uuden järjestelmän aikana meidän asiakaspoistumamme on ollut aiempaa pienempää. Emme voi tietenkään sanoa, että se on suoraan järjestelmän ansiota, mutta silläkin on varmasti vaikutusta asiaan”, Laakso kertoo.

Tietoevry Createn ja Elon sopimuksessa on myös optio ympäristön jatkokehittämiseen ja laajentamiseen.

”Laajentaminen tulee varmasti jossain vaiheessa ajankohtaiseksi ja suunnitelmiakin on”, Laakso paljastaa.

Yhteistyö: Tiimityötä yli organisaatiorajojen

Elo on ollut hyvin tyytyväinen Tietoevry Createn asiantuntemukseen sekä konteksti- ja dataymmärrykseen.

”Yhteistyö on ollut saumatonta, ja meillä on oikeastaan pelkkää positiivista sanottavaa”, Laakso kertoo.

Tietoevryn Naakka on samoilla linjoilla Laakson kanssa.

”Olemme kuin yhtä suurta perhettä ja tuntuu kuin olisimme työkavereita, vaikka työskentelemme organisaatiorajojen yli. Puhumme asioista faktapohjaisesti, mutta rennolla otteella”, hän kertoo.

Myös asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset puhuvat samaa kieltä.

”Tiimin kanssa läheisesti työskentelevät elolaiset kertovat, että tietoevryläiset ovat kuin osa Elon omaa porukkaa. Heillä on myös vahvaa osaamista, josta on saatu paljon näyttöjä yhteisen matkan varrella. Lisäksi kehuja saa heidän proaktiivisuutensa ja luotettavuutensa – voimme todella luottaa heihin”, Laakso kertoo.

Naakka uskoo tietävänsä, mistä positiivinen palaute juontaa juurensa.

”On tärkeää ottaa asiakkaan tarpeet huomioon ja ymmärtää konteksti, jossa juuri heidän dataansa käytetään. Toinen ratkaiseva tekijä on tiimimme ammattitaito ja pilviosaaminen.”

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä