noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Lassila & Tikanoja: Digitaalisten konseptien avulla selkeyttä kehityshankkeisiin

Tavoitteena mielekkäämpi kiinteistöhoidon palvelutyö ja parempi asiakaskokemus.

Aleksi Kärkkäinen

Head of Advisory, Design & Innovation

Haaste ja lähestyminen

L&T Kiinteistöpalvelut haluaa viedä modernin palvelutyön uudelle tasolle. Kartoitimme laajasti kiinteistönhoidon liikkuvan työn nykytilaa, ongelmakohtia ja kehittämisen mahdollisuuksia. Kartoituksen pohjalta arvioimme kehitysmahdollisuuksien vaikuttavuutta, sekä mahdollisesti niiden kautta syntyvää kilpailuetua. Työstimme valikoiduista kiinteistönhoidon liikkuvan työn kehitysmahdollisuuksista vision ja määritimme olennaisimmat kehitystavoitteet sen toteuttamiseksi.

Kiinteistöjen hoidon palvelutyöllä, liikkuvalla työllä, tarkoitetaan kiinteistöjen parissa tehtäviä työsuoritteita kuten liikekiinteistöjen ja toimistojen siivous, tiputtavien vesihanojen korjaukset, roskien poistot, lumityöt, nurmen leikkaukset, lämpökuvaukset ja tietoliikenneverkon asennukset yms.

"Meillä on yli 5000 palvelutyötä tekevää ihmistä, jotka käyttävät mobiilivälineitä päivittäin. Työn tekemisen mielekkyys ja läpinäkyvyys ovat alallamme kilpailuetuja, joita haluamme kehittää entisestään", kertovat L&T Kiinteistöpalveluiden ICT Business Partner Sami Virkkula ja CIO Petri Ojala.

Kaikessa digitaalisessa kehityksessä on Virkkulan ja Ojalan mukaan ensisijaisesti kyse liiketoiminnan kehittämisestä. Sen vuoksi liikkeelle lähdettiin luomalla modernin palvelutyön visio ja kehitystavoitteet.

"Emme halunneet kehittää mobiiliratkaisuja niiden itsensä vuoksi, vaan luoda yhteisen vision siitä, millaista moderni palvelutyö parhaimmillaan on. Lisäksi halusimme selvittää olemassa olevien prosessien ja työkalujen nykytilan sekä kehittämismahdollisuudet suhteessa visioon."

Yhteisen vision ja kehitystavoitteiden luominen sekä konseptien konkretisointi suunnittelun ytimessä

Alusta asti oli selvää, että työ on tehtävä yhdessä johtoryhmän ja eri alojen ammattilaisten kanssa. Johtoryhmän työpajatyöskentely ja työtekijöiden haastattelut limitettiin toisiaan tukevalla tavalla.

"Nyt meillä on yhteinen käsitys siitä, miten voimme palveluita parhaimmillaan tuottaa ja millainen on erinomainen työntekijäkokemus. Lisäksi loimme yhdessä viiden kehitystavoitteen ja konkreettisten digitaalisten konseptien ohjelman, jonka kautta voimme edetä varsinaiseen tekniseen kehitykseen."

Punaisena lankana ovat läpinäkyvyys ja tiedonkulun reaaliaikaisuus, jotka sekä helpottavat kaikkien L&T:läisten työtä, että ovat avain erinomaiseen asiakas- ja työntekijäkokemukseen.

"Modernin palvelutyön johtaminen ja tehokas tekeminen perustuvat pitkälti viestintään. Automatisoimalla voidaan helpottaa monia asioita silloin, kun tarvittavat tiedot saadaan oikea-aikaisesti sinne, missä ihmiset tekevät työtään."

Yksittäisen työntekijän onnistuminen voi olla kiinni toisen ammattilaisen tekemistä kirjauksista, kuittauksista, ohjeista ja raportoinneista. Ne on voitava tehdä helposti ja juuri siellä, missä kulloinkin ollaan.

"Tästä syystä selvitimme työn toiminnan ja arjen prosesseja kattavasti työvuorojen suunnittelusta työtehtävien kirjaukseen, laaturaportointiin ja reitin optimointiin saakka. Mahdollisuus osallistua otettiin ilolla vastaan", kertovat työstä TietoEVRY:llä vastanneet liiketoimintakonsultit Aleksi Kärkkäinen ja Jari Kekkonen.

Syntyneet kehitysaihiot hyödyttävät liiketoimintaa laajasti

Vaikka tehdyn työn fokuksessa olivat erityisesti mobiiliratkaisujen mahdollisuudet ja niihin liittyvät tarpeet, tuloksista on Virkkulan ja Ojalan mukaan hyötyä paljon laajemminkin.

"Kehitysaihioiden joukossa on monia sellaisia havaintoja, joiden toteuttamiseen riittää esimerkiksi työprosessien yksinkertaistaminen ja yhtenäistäminen. Ne ovat periaatetasolla sovellettavissa hyvin laajasti."

"Aleksilla ja Jarilla oli työhön hieno ote ja konsepti oli erinomainen. Fokus säilyi koko ajan liikkuvan työn käytäntöjen parantamisessa ja liiketoiminnan kannalta olennaisimpien kehittämiskohteiden priorisointi oli jopa helppoa. Lisäpisteitä annamme toimialaosaamisesta ja hyvästä tunnelmasta. Tekemisen tarmo tarttui."

Virkkulan ja Ojalan mukaan yhteistyö tarjosi L&T:lle hyvän lähtölaukauksen uuden kehittämiselle.

"Saimme erinomaisen pohjan liiketoiminnan kehittämiselle ja teknologisten valintojen tekemiselle."

Asiakkaasta

Lassila & Tikanoja (L&T) on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. L&T pitää yhdessä asiakkaidensa kanssa materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostaa raaka-aineiden ja energian käyttöä. L&T:n tavoitteena on jatkuvasti kasvattaa toimintansa hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta yritys kantaa muun muassa huolehtimalla oman henkilöstönsä työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 751,9 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 100 henkilöä.

L&T:n Kiinteistöpalvelut tarjoaa asiakkailleen kokonaispalveluja kuten kiinteistön huolto-, tekniikka- ja siivouspalveluita, joilla luodaan kiinteistöjen käyttäjille parhaita mahdollisia työskentely- ja asumisolosuhteita.

Tarvitsetko apua voittavan asiakaskokemuksen suunnitteluun?

Kaipaatko apua älykkään asiakaskokemuksen suunnittelussa tai haluat keskustella asiasta lisää? Ota yhteyttä, autamme mielellämme jalostamaan asiakaskokemukseen liittyvistä tavoitteista konkreettisen suunnitelman. Verkostoidu kanssani LinkedInissä!

Lue lisää asiakaskokemuksen suunnittelusta

Bränditason älykäs asiakaskokemus – kilpailukyvyn seuraava taistelukenttä?

Bränditason asiakaskokemusstrategia luo suunnan älykkään asiakaskokemuksen kehittämiselle

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä