noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Yrittäjän tarpeet keskiöön: ekosysteemiyhteistyössä luotiin uusi digipalvelu aloittaville yrittäjille

Yrittäjän Polku toteutettiin ketterästi asiakkaita kuunnellen ja skaalautuvalla pilviteknologialla.

Satu Uski

Head of Business Development, Digital Customer Experience, Financial Services

Haaste

Yrittäjyyttä harkitsevan tulee ymmärtää yritysmuodon vaikutus sekä yrittäjän etuihin että velvoitteisiin kuten veroihin, vakuutuksiin, nimisuojaan ja löydettävyyteen. Miten siis voisi opastaa tulevaa yrittäjää yritysmuodon valinnassa, tehdä yrityksen perustamisesta helppoa ja samalla tarjota yrittäjälle oleellisia palveluita? Näiden kysymysten ympärille luotiin uudenlainen palvelu, jossa aloittava yrittäjä laitettiin kaiken keskipisteeseen.

Ratkaisu

Yrittäjän Polku on yksi Suomen ensimmäisistä ekosysteemiyhteistyön pohjalta syntyneistä ratkaisuista yrittäjäksi aikoville. Ratkaisu toteutettiin digitaalisena palveluna, jossa voi tarkastella itselle parhaita yritysmuotoja, perustaa yrityksen digitaalisesti ja valita itselle hyödyllisiä palveluita ja tuotteita. Yrittäjän Polun ainutlaatuisuus on huolenpitosoitto, joka tekee siitä yhdistelmän digitaalista palvelua henkilökohtaisella otteella.

Pilvi- ja infrastruktuuripalvelut

Asiakkaasta

Yrittäjän Polkua kehitetään eri toimijoista koostuvan ekosysteemin avulla. Yrittäjän Polku Oy auttaa yrittäjää perustamisessa, lisäksi Accountor Finago, Administer, LähiTapiola, Telia ja Elo ovat tarjoamassa palveluitaan.

TietoEVRY on ekosysteemin toimeenpanija sekä Yrittäjän Polku-palvelun suunnittelija ja tekninen toteuttaja. Pääpaino toteutuksessa on ollut käyttäjälähtöinen konseptisuunnittelu. Myös palvelun löydettävyyteen ja kehittämiseen on panostettu hakukoneoptimoinnin ja analytiikan avulla. Yrittäjän polku -palvelu on rakennettu Microsoft Azurea laajasti käyttäen ja se hyödyntää mm. Signicatin palveluita käyttäjien tunnistamiseen sekä PRH:n rajapintoja yrityksen perustamiseen.

Yrittäjän Polku

Etuja yrittäjän taipaleelle

Toimijat saavuttavat skaalaetuja hyödyntämällä samaa teknistä alustaa.

Yhteistyö

Toimijat saavuttavat skaalaetuja hyödyntämällä samaa teknistä alustaa.

Helppokäyttöinen digitaalinen palvelu henkilökohtaisella otteella.

Parempi asiakaskokemus

Helppokäyttöinen digitaalinen palvelu henkilökohtaisella otteella.

Ketterä toteutus ja arkkitehtuuri Azure-pilvipalveluja ja devops-mallia hyödyntäen.

Teknologia

Ketterä toteutus ja arkkitehtuuri Azure-pilvipalveluja ja devops-mallia hyödyntäen.

Yrittäjän tarpeet keskiöön: ekosysteemiyhteistyössä luotiin uusi digipalvelu aloittaville yrittäjille

”Luottamus on aivan keskeinen asia yhteistyössä” – Yrittäjän Polku rakentuu avoimen tiedonvaihdon ja yhteistyön varaan

– Yrittäjän Polun lanseeraaminen on ollut silmiä avaava kokemus. Yhteistyö on ollut aivan ainutlaatuista. Konsortiossa on useita yhtiöitä eri toimialoilta. Olemme ylpeitä sekä palvelusta että siitä, mitä sen perustaminen merkitsee suuressa mittakaavassa. Isojen yritysten välinen yhteistyö, joka tuo kaikille uutta liiketoimintaa, on mahdollista, kuvailee ekosysteemin jäsen, johtaja Johnny Branders Finagolta.

Yrittäjän Polku on verkkopalvelu, jonka kautta aloittava yrittäjä voi tehdä testin auttamaan oikean yritysmuodon valinnassa, perustaa yrityksen sekä hankkia itselleen erilaisia työkaluja ja palveluita yrittäjyyden alkutaipaleelle. Koko Yrittäjän Polku -yhteisön taustalla on ollut vahva ajatus siitä, miten perinteisesti haastavan alueen, yrityksen perustamisen ja käynnistämisen, alkutaivalta voisi helpottaa.

Digitaalinen palvelu luotiin yrittäjien tarpeet edellä

Palvelun luominen on lähtenyt syvällisestä analyysista asiakkaiden tarpeisiin liittyen. Keskeinen osa asiakaskokemusta nykyisin on helppous: sitä, että saa kaikki asiat yhdestä paikasta. Tulevan asiakkaan eli uuden yrittäjän näkökulmasta helppous on ollut keskeinen tekijä.

– Yrittäjä tarvitsee monenlaisia asioita. Pitää olla tapa hoitaa raha-asiat, pitää olla tapa tehdä asioita: tietokone, puhelin, verkkosivu. Pitää olla myös varmuus siitä, että jos jotain sattuu, ei jää tyhjän päälle. Kun nämä erilaiset tarpeet yhdistetään siihen, että ihmiset haluavat hoitaa asiat kerralla yhdestä paikasta, näen Polun kaltaisille palveluille vahvan tarpeen myös tulevaisuudessa – siksi me halusimme liittyä tähän, kehitysjohtaja Eero Sallasmaa Työeläkeyhtiö Elosta kertoo.

Keskeistä onnistuneen yhteistyön luomisessa on avoimuus osapuolten kesken. Vaikka yhtiöt ovat keskenään erilaisia ja tarjoavat eri palveluita, yhdistävä tekijä on löytynyt kohderyhmästä. Palvelun taustalla olevien yhtiöiden moninaisuus on tuonut sujuvuutta myös itse suunnittelutyöhön.

– Ryhmän jäsenet ovat onnistuneesti tuoneet eteenpäinmenoa, innostusta ja kehittämistä. Tiedämme myös, että tässä on vahvat verkostot taustalla. Jos siis tarvitsemme jotain uutta, apua, tukea, tai ajatuksia, siihen löytyy aina tästä porukasta tekijät, kuvaa toimitusjohtaja Peter Aho Administerista. 

Ekosysteemiyhteistyö vaatii hyvää johtamista

Keskeistä onnistuneelle yhteistyölle on yhteistyön hyvä johtaminen. Kukin ekosysteemin toimijoista on tuonut omat ajatuksensa, tarpeensa ja tavoitteensa avoimeen keskusteluun. TietoEVRY on johtanut ekosysteemiyhteistyötä avoimuuden kautta yhteistyön aloittamisesta saakka.

– Yhteistyö kaikkien yhteistyökumppaneiden kesken on ollut poikkeuksellisen avointa, asioita edistävää ja hyvähenkistä. Myös konseptin suunnitteluvaiheen vaikeat asiat – sopimusneuvottelut, kustannukset ja niiden jakaminen, konseptin määrittely ja lanseerauspäätökset – on pystytty tehokkaasti ja tavoitteellisesti saattamaan päätökseen. Tällaiseen porukkaan ja selkeään yhteiseen suuntaan oli helppoa lähteä mukaan, sanoo johtaja Jukka Timonen Telialta.

– TietoEVRY on johtanut ekosysteemiä hyvin ammattimaisesti alusta julkaisuun asti, sovitussa aika- ja budjettiraamissa. Koko konsortion puolesta haluan kiittää lämpimästi TietoEVRYä panoksestaan tähän kiinnostavaan, yhdessä rakennettuun ekosysteemipalveluun, sanoo kehitysjohtaja Oona Paasolainen LähiTapiolasta.

– Yrittäjän Polun ekosysteemin fasilitointi ja palvelun tekninen toteuttaminen kuvastaa hyvin TietoEVRYn vahvuuksia miten voimme rakentaa uusia ekosysteemipalveluja, jotka tuottavat aidosti lisäarvoa. Palvelu on suunniteltu alusta alkaen käyttäjien tarpeet mielessä pitäen ja eri toimijoiden osaamista hyödyntäen, sanoo kehitysjohtaja Satu Uski TietoEVRYlta.

Yrittäjän polku on rakennettu ketterästi hyödyntäen palvelukonseptointia, käyttäjäanalyysiä- ja -testausta. Kokeilun kautta palvelu kehitettiin lyhyessä ajassa, ja se on rakennettu Microsoft Azure- alustalle hyödyntäen natiiveja Azuren komponentteja. Taustalla hyödynnetään myös Signicatin palvelua asiakkaan vahvaan tunnistamiseen sekä tarvittavien asiakirjojen allekirjoittamiseen sekä PRH:n julkisia rajapintoja yrityksen perustamiseen realiajassa.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä