noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Tietoa toimikunnan kokoonpanosta

Ota yhteyttä toimikuntaan

Yhteydenotot snb@tietoevry.com

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Tietoevry:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano määräytyi 31.8.2022 suomalaiseen, norjalaiseen ja ruotsalaiseen osakasluetteloon merkittyjen omistusten ja niistä saatujen selvitysten perusteella.

Tietoevry:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä suurimipien osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä ja yhtiön hallituksen puheenjohtajasta. Osakkeenomistajat, jotka halusivat osallistua toimikuntatyöskentelyyn, nimesivät seuraavat jäsenet:

  • Petter Söderström, sijoitusjohtaja, Solidium Oy
  • Gustav Moss, vice president, Cevian Capital AB
  • Alexander Kopp, sijoitusjohtaja, Incentive AS
  • Mikko Mursula, varatoimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja
  • Tomas Franzén, hallituksen puheenjohtaja, TietoEVRY Oyj.

Suurimman osakkeenomistajan nimeämä jäsen toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana, ellei toimikunta toisin päätä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustettiin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä 2010. Toistaiseksi voimassaolevan nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, mukaan lukien työntekijöiden hallitusedustajien palkitsemisen. Toimikunnan työjärjestys on nähtävillä yhtiön internetsivulla.

 

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä