noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Lisäarvoa asiakkaille sekä kasvua erikoistumisen kautta

Teknologia-ala läpikäy murrosta pilvipalveluiden toimiessa muutoksen perustana. Markkinat jakautuvat nopean kasvun pilvinatiivien palvelujen ja ohjelmistotuotteiden sekä perinteisten sovellushallinta- ja infrastruktuuripalvelujen välillä.

Hyödyntääkseen muuttuvan markkinan tarjoamia mahdollisuuksia, yhtiö kohdistaa investointinsa alueisiin, joissa yhtiö näkee vahvaa kilpailuetua ja kestävää kasvua:

  • pilvinatiivit palvelut
  • datan hyödyntäminen ja ohjelmistojen tuotekehityspalvelut
  • skaalautuvat ohjelmistoratkaisut,

mukaan lukien niiden globaalit laajentumismahdollisuudet.

Perinteisten sovellushallinta- ja infrastruktuuripalvelujen alueella yhtiö näkee kumppanuudet keskeisenä keinona kehittää liiketoimintaa.

TietoEVRY perustaa kuusi erikoistunutta liiketoiminta-aluetta

TietoEVRY perustaa kuusi erikoistunutta liiketoiminta-aluetta hyödyntääkseen pilvinatiivien palvelujen ja ohjelmistotuotteiden markkinoiden tarjoamat mahdollisuudet. Liiketoiminta-alueilla on täysi operatiivinen vastuu, mukaan lukien markkinastrategia (go-to-market), palvelutarjooma, investoinnit ja kumppanuudet. Kukin liiketoiminta kehittää toimintaansa oman palvelualueensa markkinadynamiikan mukaisesti.

Liiketoiminnat, jotka muodostavat uudet raportoitavat segmentit vuoden 2022 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen, ovat:

Business Design & Engineering

Pilvinatiivien palveluiden kehitys, datan hyödyntäminen ja ohjelmistotuotteiden kehityspalvelut – globaali laajentuminen

Health & Care Software

Modulaariset sosiaali- ja terveydenhuollon ohjelmistot, joissa avoimet rajapinnat – laajeneva pohjoismainen asiakaskunta ja markkinat

Financial Services Solutions

Modulaarinen ja integroitu ohjelmistotuotekokonaisuus pohjoismaisille ja globaaleille finanssialan toimijoille

Industry Software

Ohjelmistotuotteet julkisen sektorin, energiayhtiöiden ja teollisuuden ydinprosesseihin

Enterprise Modernization

Automatisoidut jatkuvat palvelut sekä transformaatiopalvelut liiketoimintaprosessien, sovellusten ja infrastruktuurin tehostamiseksi ja ketteryyden vahvistamiseksi pohjoismaisille asiakkaille

Cloud Platform Services

Tietoturvalliset monipilvipohjaiset kapasiteettipalvelut skaalan vahvistamiseksi sekä pilvipalvelualustat

Investointeja koskevat prioriteetit edistävät liiketoimintojen kilpailukykyä

Seuraavat prioriteetit edistävät liiketoimintojen kilpailukykyä ja arvonluontia:

  • Investoinnit laajentumiseen Business Design & Engineering, Health & Care Software ja Financial Services Solutions -alueilla – tuotteiden, palvelujen ja kyvykkyyksien vahvistaminen. Yritysostot painottuvat näihin liiketoimintoihin.
  • Kumppanuudet skaalan vahvistamiseksi Enterprise Modernization ja Cloud Platform Services -alueilla – investoinnit kyvykkyyksiin, jotka tukevat tehokkuutta ja palvelujen automatisointia. Tavoitteena on luoda operatiivisia ja rakenteellisia kumppanuuksia tukemaan kilpailukykyä.
  • Liiketoiminnan arvon kasvattaminen Industry Software -alueella – ohjelmistotuotevalikoiman kehittäminen ja investoinnit valituilla alueilla fokuksen vahvistamiseksi.
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä