noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Findy – ett visionärt samarbetsprojekt mellan den privata och offentliga sektorn – lyfter Finland till ett ledande land för digitala förtroendet

25 maj 2021

Findy-kooperativet är en unik och omfattande samarbetsorganisation, som involverar den offentliga och privata sektorn, som utvecklar ett allmänt, gemensamt och säkert nätverk för validerade data – ett sätt att säkerställa informationens riktighet i elektronisk ärendeskötsel. Findy ökar förtroendet som behövs för digitala transaktioner, förbättrar den privata sektorns och offentliga förvaltningens produktivitet samt bidrar till kampen mot den gråa ekonomin. Ett storskaligt produktionsnätverk och ett system som är öppet för alla kommer att bli tillgängligt under år 2023.

Det finns ett stort behov av att öka förtroendet både för människors och organisationers del. Syftet med projektet är att främja bl.a. etiskt, ekonomiskt och socialt hållbar datapolitik. Findy-samarbetet mellan den privata och offentliga sektorn är unikt i hela världen.

Människor och organisationer använder dagligen av en mängd olika dokument som har verifierats av tredje parter, med vilkas hjälp man kan bestyrka olika uppgifter, såsom till exempel individens namn, ålder, yrkeskvalifikationer eller stamkundsrelationer. Den validerade informationen som används av företag och andra organisationer är t.ex. organisations-ID, tillstånd och fullmakter relaterade till social- och hälsovård samt finansiella tjänster. Förtroendet för samhället och den ekonomiska verksamheten grundar sig på tillförlitligheten hos dessa uppgifter och organisationerna som beviljar dem. 

Framöver kommer privatpersoner och organisationer att kunna dela sin information på ett gemensamt och skyddat sätt när de sköter sina ärenden elektroniskt.

”Ännu idag lyckas den elektroniska ärendeskötseln genom att fylla i formulär, men vi har inte tidigare haft ett allmänt vedertaget sätt att säkerställa riktigheten i de inmatade uppgifterna. Det har inte varit möjligt att helt lita på informationen om individer, organisationer och ärenden i den elektroniska ärendeskötseln, vilket har ökat arbetet och kostnaderna. Tillsammans vill vi anta denna utmaning med Findy-nätverket, en ny typ av validerade data, som baserar sig på öppen teknik, internationella standarder och gemensamma avtalsmodeller, säger Juho Malmberg, teknologi- ja utvecklingschef på OP-gruppen. 

Genom att använda Findy-nätverket kan individer och organisationer dela sin information på ett sätt som skyddar integriteten i enlighet med MyData-modellen.  Identitetskort, försäkringscertifikat, stamkundskort och till exempel certifikat för yrkeskompetens kan alla överföras till en digital plånbok, varifrån de lätt kan användas framöver. Denna validerade information gör det möjligt för de olika parterna att lita på varandra i olika tjänster. Detta kommer att göra elektroniska tjänster mycket effektivare och enklare i framtiden.

”För att digitala serviceinnovationer som är betydelsefulla ur ett samhälleligt perspektiv ska kunna skapas i framtiden krävs ett nära samarbete mellan den privata, den offentliga och den tredje sektorn. Vi anser det vara viktigt att vara med och bygga, möjliggöra och förstå framtida, potentiellt betydelsefulla innovationer som gör det möjligt att underlätta våra kunders liv. Genom att skapa kompetenser för ett kundorienterat nyttjande av tillförlitlig och verifierad data kan vi skapa helt nya möjligheter att betjäna våra kunder”, säger Janne Pulkkinen, chef för FPA:s IT-enhet för innovation.

”För närvarande kontrollerar ett relativt litet antal aktörer i plattformsekonomin en stor del av världens data och EU: s andel av dataekonomin överensstämmer inte med dess ekonomiska värde. För att öka möjligheterna för Europa och Finland måste vi omdefiniera vårt eget verksamhetssätt. Med Findy-kooperativet kan Finland fungera som en förebild för en dataekonomi baserad på europeiska värderingar och grundläggande rättigheter. Inom Findy-kooperativet vill vi fungera som ett exempel på hur den privata och offentliga sektorn kan samarbeta för att på hela samhällsnivån främja en rättvis och ansvarsfull dataekonomi, säger Markus Hautala, styrelseordförande för Findy-kooperativet och innovationsdirektör på TietoEVRY

Findy är ett icke-vinstdrivande, gemensamt kooperativ mellan den offentliga och privata sektorn

För Findy-nätverket har man grundat det icke-vinstdrivande Findy-kooperativet som involverar den offentliga och privata sektorn. För närvarande ingår Finans Finland, Fpa, Nixu, Nordea, OP Gruppen, Posten, Teknologiindustrin, TietoEVRY och Vastuu Group i kooperativet. Kooperativets målsättning är att främja en etisk, ekonomisk och socialt hållbar dataekonomi, öka digitaliseringsförmågan och utveckla samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn. Kooperativets verksamhet är öppen och alla sådana organisationer kan gå med som förbinder sig att följa de gemensamt överenskomna ansvaren och reglerna. 

Målet med Findy-kooperativet är att under årets lopp starta ett testnätverk, att stödja ekosystemprojekt som ökar användningen av nätverket samt att skapa regler för tjänsteleverantörer som ansluter sig till nätverket. Så som det ser ut nu kommer ett storskaligt produktionsnätverk och ett system som är öppet för alla att bli tillgängligt under år 2023.

Läs mer om Findy: www.findy.fi/en 

Mer information:

Markus Hautala, innovationsdirektör, TietoEVRY, ordförande för Findy-kooperativet, markus.hautala@tietoevry.com, tfn +358 40 182 4299.

För mer information, ta kontakt

Markus Hautala

Head of Digital Identity

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn