noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY bidrar till Västerås stads digitala utveckling genom att leverera ett heltäckande IT-stöd för stadens verksamheter

06 oktober 2020

Västerås stad har avslutat sin upphandling avseende användarnära tjänster, IT-drift och säkerhetstjänster och valt TietoEVRY som leverantör inom fyra av fem avtalsområden. TietoEVRY ska stötta staden i deras digitala transformation och avtalet sträcker sig över fyra år. I avtalet ingår också en option på förlängning av leveransen med ytterligare två år.

Västerås stad har digitalisering högt på agendan och har genom åren initierat flera digitala projekt och innovationsprogram. Ett modernt IT-stöd bildar fundamentet för att realisera digitaliseringens möjligheter och har stor betydelse för stadens alla verksamheter. I upphandlingen ställdes höga krav på användarupplevelse, hög effektivitet och kvalitet samt ökad säkerhet och tillgänglighet, områden som är avgörande för att underlätta vardagen för stadens ca 11 000 medarbetare inom områden som vård och omsorg, skola och kommunala bolag.

– Vi vill ha en partner som kan stötta oss i vårt digitaliseringsarbete, möjliggöra effektiva och säkra tjänster i vardagen och driva utvecklingen framåt. Vi är därför väldigt glada över att kunna samarbeta med TietoEVRY i vår fortsatta digitaliseringsresa för att erbjuda anställda och medborgare bästa möjliga digitala tjänster, säger Jörgen Sandström, Digitaliseringsdirektör i Västerås stad.

Avtalet mellan TietoEVRY och Västerås stad täcker fyra definierade områden: infrastrukturtjänster, Service desk och on-site support, säkerhetstjänster och arbetsplatstjänster.

– Vi är djupt engagerade i hur offentlig sektor kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter och har lång erfarenhet av att leverera IT-stöd till kommuner, myndigheter och regioner. Det är extra roligt att se att vi som ett enat TietoEVRY, tillsammans med våra kunder, kan bidra till ännu mer samhällsnytta, säger Bengt-Göran Kangas, ansvarig för offentlig sektor på TietoEVRY i Sverige.

TietoEVRY har ett heltäckande erbjudande inom outsourcing, infrastruktur och molntjänster och levererar moderna, säkra och innovativa tjänster till offentliga och privata kunder i hela Norden. I Sverige samarbetar TietoEVRY med en majoritet av Sveriges kommuner och regioner.

 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn