noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Finska Folkpensionsanstalten testar betalning med ny digital pollett

08 oktober 2019

Finska Folkpensionsanstalten (FPA) och Tieto genomför under slutet av 2019 ett koncepttest där man utvecklar en digital pollett som används med en mobilapplikation eller ett betalkort.

En digital pollett är en ny form av betalningsgaranti som gör det möjligt att digitalisera betalningsprocessen för Finska Folkpensionsanstalten. FPA och Tieto genomför under slutet av 2019 ett koncepttest där man undersöker hur en digital pollett som används med en mobilapplikation eller ett betalkort kan användas istället för en betalningsgaranti i pappersform.

FPA beviljar fortfarande en del av betalningsförbindelserna i pappersform. En digital pollett, dvs. en digital betalningsgaranti, lämpar sig för situationer där man vill att betalningen ska hänföras till ett visst användningsändamål. En betalningsförbindelse i pappersform måste visas upp i samband med betalningen, medan den som använder en digital pollett kan sköta betalningen på lika villkor som exempelvis den som använder ett betalkort. Framtida användningsändamål kan också vara till exempel servicesedlar, försäkringsersättningar, lunchkupponger, kultur- och motionssedlar samt presentkort.

Utgångspunkten för koncepttestet är att en digital pollett är lätt att använda och att den kan användas med hjälp av en mobilapplikation eller ett betalkort. Användarupplevelsen utformas så att den ska likna sådana digitala betalsätt som redan används. En digital pollett är inte beroende av öppettider och användaren behöver inte nödvändigtvis besöka FPA personligen.

I det här skedet deltar inte kunder i koncepttestet, eftersom man först vill försäkra sig om att den digitala polletten fungerar vad gäller serviceprocesser, reglering och teknik. Koncepttestet är en del av FPA:s innovationsverksamhet och utvärdering av nya betalningsmetoder. Avsikten är att utnyttja blockkedjeteknikerna Corda och Hyperledger Indy, som bygger på öppen källkod.

– Med hjälp av koncepttestet vill vi utreda hur ny teknik, såsom blockkedjor, bäst kan vara till nytta för våra kunder i olika livssituationer, säger Janne Pulkkinen, chef för FPA:s IT-innovationsenhet.

– Genom att utnyttja ny teknik kan vi skapa helt nya serviceformer och affärsmodeller i samhället. Med hjälp av blockkedjeteknik kan vi digitalisera centrala tjänster och på så sätt underlätta kundernas vardag och göra tjänsterna effektivare för alla parter, förklarar Markus Hautala som ansvarar för affärsområdet för blockkedjor vid Tieto.

Koncepttestet genomförs under slutet av 2019. Det är ett samarbete mellan FPA och Tieto och som rådgivare fungerar finska Skatteförvaltningen, Finansinspektionen, advokatbyrån Borenius och en serviceproducent som utses senare. Utifrån resultaten av koncepttestet bestäms huruvida det ska utvidgas till att omfatta kunder och huruvida nya aktörer ska tas med.

För mer information:

FPA: Janne Pulkkinen, chef för IT-innovationsenheten, FPA, tfn 050 5516 237

Tieto: Tieto Newsdesk, news@tieto.com, +46 70 234 20 02

Om FPA

Folkpensionsanstalten (FPA) sörjer för den sociala tryggheten i livets olika skeden för alla som bor i Finland och för många finländare som bor utomlands. Den sociala trygghet som FPA ansvarar för omfattar bland annat stöd till barnfamiljer, sjukförsäkring, rehabilitering, grundtrygghet för arbetslösa, grundläggande utkomststöd, bostadsbidrag, studiestöd, handikappförmåner och minimipensioner.

Om Tieto

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn