noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Många svenskar är oroliga över utvecklingen av AI

05 september 2019

Trots fördelarna artificiell intelligens (AI) medför inom olika delar av samhället är många svenskar oroliga för hur tekniken används. Åtta av tio svenskar (84 procent) uppger att de i någon grad är oroliga över utvecklingen av AI och bara sex procent uppger att de inte alls är oroliga. Det framkommer i en undersökning som mjukvaru- och tjänsteföretaget Tieto låtit genomföra med hjälp av YouGov.

Den största oron till att låta en AI hantera personlig data är kopplat till en rädsla för att den kan missbrukas (57 procent anger detta), används i fel och dåliga syften (50 procent), används på ett osäkert sätt (50 procent), eller att feltolkningar sker (50 procent). Bara 4 procent uppger att de inte alls är oroliga över hur AI kan tänkas hantera deras personliga data.

Christian Guttmann, AI-forskare och global chef för Tietos AI-erbjudande, förstår svenskarnas oro och menar att företag och organisationer måste ta den på allvar.

– Det tar tid att skapa tilltro till ny teknik och särskilt AI är för många sammankopplat med något främmande och negativt. Det är därför viktigt att belysa de positiva aspekterna AI kan möjliggöra inom allt från snabbare diagnoser i sjukvården till att förbättra enklare tjänster vi använder i vardagen. Som företag inser vi att tilltron måste förtjänas och att vi måste skapa AI-lösningar som är etiskt och ansvarsfullt utvecklade med hög grad av transparens och säkerhet. Förtroendet för tekniken blir avgörande om samhället fullt ut ska kunna ta tillvara fördelarna med nya datadrivna lösningar, säger Christian Guttmann, AI-forskare och global affärsområdeschef för AI på Tieto.

Oron för utvecklingen innebär att många ser behov av regleringar. 81 procent anser att Sverige bör reglera utveckling och användning av AI i någon grad. 85 procent anser också att företag som utvecklar och använder AI ska vara bundna till etiska riktlinjer och regleringar i någon grad.

– Vi ser positivt på att allmänheten sätter press på oss som jobbar med att utveckla AI-lösningar, att det ska ske på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Det är viktigt att vi inom branschen och över landsgränserna driver på utvecklingen av standarder och riktlinjer. Redan nu pågår flera initiativ, bland annat inom EU, som kommer att bli viktiga i den fortsatta AI-utvecklingen och som på sikt kan bidra till att skapa ett bredare förtroende bland allmänheten, säger Christian Guttmann.

På frågan om utvecklingen av AI kommer att leda till bättre tjänster för konsumenter och medborgare håller var fjärde svensk (26 procent) med i hög eller mycket hög grad. Bara 10 procent tror inte alls på det påståendet. 51 procent håller med delvis eller i liten grad.

Undersökningen visar också att nära på var tredje (30 procent) uppger att de inte alls använder tjänster eller produkter som använder AI. Ytterligare 55 procent uppger att de bara gör det delvis eller i en väldigt liten utsträckning, medan bara 7 procent uppger att de gör det i hög eller väldigt hög utsträckning.

– Vår undersökning visar att allmänheten i regel har dålig inblick i vilken utsträckning AI används idag. Vad många nog inte vet är att exempelvis de allra flesta sökmotorerna, sociala nätverken, applikationer och mobiler idag använder AI. Det här kan också förklara den allmänna skepsisen, då många av de tjänster vi tar för givna och använder i vardagaen inte alls associeras med tekniken, säger Christian Guttmann.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov, på uppdrag av Tieto, under period 10-12 april 2019. Totalt har 3 659 personer över 18 år svarat på webbankäten i Sverige, Norge och Finland. Ovan redovisas svaren från 1 144 respondenter i Sverige som är representativt fördelad enligt ålder, kön och geografisk hemvist. Mer information och Nordiska resultatet från undersökningen: https://campaigns.tieto.com/AIsurvey2019

Läs mer om Tietos etiska riktlinjer här: https://www.tieto.com/se/nyhetsrum/alla-nyheter-och-pressmeddelande/corporate-news/2018/10/tieto-lanserar-etiska-riktlinjer-for-ai/

Tietos deltagande i Europeiska AI-alliansen: https://www.tieto.com/se/nyhetsrum/alla-nyheter-och-pressmeddelande/corporate-news/2018/10/tieto-ansluter-sig-till-den-europeiska-ai-alliansen-european-ai-alliance-for-att-forma-framtidens-ai/

För mer information, vänligen kontakta:
Per Nordin, kommunikationsansvarig Tieto Sverige, +46(0)70-290 97 02, per.nordin@tieto.com

Christian Guttmann, Head of Artificial Intelligence and Data Science på Tieto, Christian.guttmann@tieto.com

Resultat för Sverige – från Tietos nordiska AI-undersökning

I vilken grad är du orolig för utvecklingen av AI och dess konsekvenser för människor och samhället?

 • Inte alls                            6%
 • I liten grad                       17%
 • Delvis  33%
 • I hög grad                        18%
 • I väldigt hög grad           15%
 • Vet ej   10%

I vilken grad anser du att företag som utvecklar AI-lösningar bör vara bundna till etiska riktlinjer och regleringar?

 • Inte alls                            3%                      
 • I liten grad                       3%
 • Delvis       10%
 • I hög grad                        18%
 • I väldigt hög grad           54%
 • Vet ej     13%

I vilken grad anser du att Sverige bör reglera utveckling och användning av AI?

 • Inte alls                            6%
 • I liten grad                       9%
 • Delvis     29%
 • I hög grad                        24%
 • I väldigt hög grad            19%
 • Vet ej   13%

I de fall en AI hanterar din personliga data/information, vilka av följande områden känner du oro för?

 • Att datan missbrukas eller hanteras fel  57%
 • Att datan/informationen kan användas för onda/dåliga/odemokratiska syften                       50%                    
 • Att säkerheten är opålitlig                         50%
 • Att datan/informationen tolkas fel            50%
 • Att jag förlorar kontroll över informationen                          43%
 • Att fel information samlas in                     39%
 • Att det görs oetiska val 37%
 • Att AI kan ersätta jobbet som annars görs av en människa                         25%
 • Att tilliten minskar          23%
 • Att ingen människa hanterar min information                     19%
 • Jag är inte alls orolig för hur AI hanterar min data/information                    4%
 • Andra anledningar        2%
 • Vet ej   10%

I vilken grad litar du på företags förmåga att hantera de etiska utmaningarna som AI för med sig?

 • Inte alls                                                           17%
 • I liten grad                                                    26%
 • Delvis                                                            30%
 • I hög grad                                                     10%
 • I väldigt hög grad                                        3%
 • Vet ej                                                             14%

I vilken grad anser du att utvecklingen av AI i längden kan leda till bättre tjänster och upplevelser för dig som konsument och medborgare?

 • Inte alls                            10%
 • I liten grad                       14%
 • Delvis 37%
 • I hög grad                        19%                    
 • I väldigt hög grad 7%   
 • Vet ej   14%

I vilken utsträckning använder du dig av AI i din vardag?
Exempelvis i smarta högtalare, bildhanteringsmjukvaror, röstassistenter i mobiler, självkörande bilar eller andra tjänster och produkter som använder AI

 • Inte alls                            30%
 • I liten grad                       33%
 • Delvis  21%
 • I hög grad                        5%
 • I väldigt hög grad           2%
 • Vet ej   8%
Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn