noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tutkimus: Suomalaiset huolissaan tekoälyn kehityksestä – henkilötietojen käsittely suuri huolenaihe

05 syyskuuta 2019

Tekoäly tuo monia hyötyjä arkeemme, mutta tällä hetkellä kahdeksan kymmenestä suomalaisesta (85 %) sanoo olevansa jossain määrin tai erittäin huolissaan teknologian kehityksestä. Vain 8 % suomalaisista ei ole laisinkaan huolestuneita tekoälykehityksestä. Suomalaisten näkemys on linjassa ruotsalaisten ja norjalaisten näkemyksien kanssa. Suomalaisten suuren enemmistön mielestä maiden hallitusten tulisi säännellä tekoälyn käyttöä ja kehitystä jossain määrin, sillä kansalaiset eivät usko yritysten pystyvän yksinään ratkaisemaan tekoälyyn liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tämä ilmeni Tiedon tutkimusyhtiö YouGovilla teettämästä tutkimuksesta.

Valtaosa (89 %) suomalaisista uskoo, että eettisten ohjeiden ja määräysten tulisi sitoa tekoälyä kehittäviä ja käyttäviä yrityksiä ja suuren enemmistön (79 %) mielestä myös maiden hallitusten tulisi säännellä tekoälyn käyttöä ja kehitystä. Vain 12 % suomalaisista uskoo vahvasti pelkästään yritysten kykyyn eettisten kysymysten ratkaisemisessa. Kansalaisten näkemys on linjassa päättäjien näkemyksen kanssa, Tiedon toukokuussa julkistaman tutkimuksen mukaan jopa 91 % eurovaaliehdokkaista kannatti sääntelyä tekoälyn läpinäkyvyyden varmistamiseksi.

Suomalaiset ovat huolissaan erityisesti henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä. Lähes kaikki vastaajat (98 %) ovat jossain määrin huolissaan siitä, kuinka tekoäly käsittelee heidän henkilötietojaan. Henkilötietojen käsittelyssä suomalaisten suurin huoli liittyy pelkoon tiedon väärinkäytöksistä (58 % vastaajista), vääriin tulkintoihin (57 %) sekä tietoturvaan (56 %).

Tiedon tekoälykehityksestä vastaava johtaja Christian Guttmann ymmärtää pohjoismaalaisten huolen ja kehottaa yrityksiä suhtautumaan siihen vakavasti: “Luottamuksen luominen uuteen teknologiaan vie aikaa. Tekoäly on vielä ihmisille tuntematon ja siksi huolestuttavakin asia, joten luottamusta teknologiaan tulee kasvattaa. Meidän tulee tuoda esiin tekoälyn hyödyt jokapäiväisessä elämässä kuten sen myönteinen vaikutus esimerkiksi yhteiskunnan palveluihin. Toisaalta yritysten on ansaittava kuluttajien luottamus kehittämällä ratkaisuja, jotka ovat eettisiä, vastuullisia, läpinäkyviä ja turvallisia. Luottamus tekoälyyn on välttämätöntä, jotta yhteiskuntamme voisi siitä täysimääräisesti hyötyä”.

“On tervetullutta, että kansalaiset vaativat tekoälyratkaisujen kehittäjiltä eettistä ja vastuullista toimintaa. Tarvitsemme yhteistyötä yli toimialojen ja rajojen tekoälyn kehitykseen liittyvien standardien sekä eettisten ohjeiden valmistelussa. EU:ssa on jo käynnissä useita aloitteita, jotka ovat merkittäviä tekoälyn kehittämisen kannalta ja voivat pitkällä tähtäimellä edistää suuren yleisön luottamusta. Meillä yrityksillä on tässä myös suuri rooli”, Christian Guttmann jatkaa.

Kolmasosa suomalaista (36 %) uskoo vahvasti tekoälyn kehityksen johtavan parempiin palveluihin kuluttajille, kun taas vain 8 % suomalaista ei usko tekoälyn parantavan palveluita. Tutkimuksesta ilmenee myös, että jopa 41 % suomalaisista ei usko käyttävänsä tällä hetkellä ollenkaan tekoälyä hyödyntäviä palveluita tai käyttävänsä niitä vain vähäisessä määrin (32 % vastaajista).

”Tutkimuksemme osoittaa, että kuluttajilla on alhainen tietämys siitä, missä määrin tekoälyä tänä päivänä jo käytetään. Monet eivät välttämättä tiedä esimerkiksi sitä, että nykyään suurin osa sosiaalisen median verkostoista käyttää tekoälyä. Tämä selittää myös tekoälyyn liittyvän yleisen skeptisyyden, vaikka monet arkipäivässämme itsestään selvänä pitämistämme palveluista ovatkin jo vahvasti tekoälyyn pohjautuvia”, Christian Guttmann kertoo.

Lisätietoa tutkimuksesta

Tutkimuksen suoritti Tiedon toimeksiannosta markkinatutkimusyhtiö YouGov huhtikuussa 2019. Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa verkkokyselyyn vastasi yhteensä 3 659 yli 18-vuotiasta henkilöä, joista Suomessa 1 504. Vastaajat edustivat väestöä iältään, sukupuoleltaan ja maantieteelliseltä sijainniltaan. Lue lisää tutkimuksesta (englanniksi) täältä: https://campaigns.tieto.com/AIsurvey2019   

Tiedon muita tekoälyn etiikkaan liittyviä hankkeita:

Tiedon tekoälyn eettiset ohjeet: https://www.tieto.com/fi/uutishuone/kaikki-uutiset-ja-tiedotteet/corporate-news/2018/10/tieto-sitoutuu-tekoalyn-vastuulliseen-hyodyntamiseen--rekrytoi-osaajia-uusiin-etiikan-rooleihin/

Tieto liittyi AI Alliance -verkostoon: https://www.tieto.com/fi/uutishuone/kaikki-uutiset-ja-tiedotteet/corporate-news/2018/10/tieto-liittyy-eurooppalaiseen-ai-alliance--verkostoon-edistaakseen-tekoalyn-kehitysta/

Lisätietoja:

Tieto AI team, ai@tieto.com

Tiedon viestintä, newsdesk@tieto.com, puh. 040 570 4072

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi 

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä