noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto digitaliserar tillsynsmyndigheten IVO

11 mars 2019

Tieto tecknar avtal med Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Avtalet omfattar utveckling och förvaltning av IVO:s strategiska lösningar för att säkra digitalisering och utveckling av verksamheten. Det är ett femårigt avtal med möjlighet till två års förlängning. Avtalsvärdet för de första fem åren är uppskattat till ca 110 MSEK.  

Avtalet innebär ett helhetsansvar för att utveckla och förvalta nya och befintliga system. Under 2019 kommer Tieto leverera lösningar för ärende- och registershantering samt en helt ny e-tjänsteplattform. Fokus de kommande åren är att digitalisera och automatisera processer i syfte att öka servicegraden och tjänsteutbudet till både medborgarna samt yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

 Vi är glada och stolta över att IVO valt Tieto som utvecklings- och digitaliseringspartner. En stor del av avtalet är inriktat på innovation och vi är övertygade om att vår långa erfarenhet av hälso- och sjukvård tillsammans med vår kompetens inom digitalisering kommer att leverera stort värde till IVO, säger Lars Richter, TF chef offentlig sektor, Tieto.

 För att IVO ska uppnå sina mål 2020 måste vi på ett mycket bättre sätt utnyttja digitaliseringens potential för att skapa tillförlitliga tjänster och effektiva processer och därmed bidra till en god och säker vård och omsorg.  Tieto har i sitt anbud visat att de kan vara en bra partner i vårt arbete framåt. Vi har dessutom fått ett mycket bra intryck i det initiala arbetet vilket bådar gott, då en viktig parameter för oss är just förmågan att samverka både med oss, men även med våra övriga leverantörer, säger Sofia Palmér, IT chef, IVO.

För mer information, kontakta: 

Lars Richter, tf chef för offentlig sektor, Tieto Sweden AB
Tel: +46 (70) 547 46 30, e-post:
lars.richter@tieto.com

Sofia Palmér, IT chef, Inspektionen för Vård och Omsorg
Tel: +46 (0) 10 788 56 48, e-post: sofia.palmer@ivo.se 

Om Tieto 
Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se 

Om IVO
Vi finns till för vård- och omsorgstagarna och vårt uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning. www.ivo.se/ 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn