noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto tecknar avtal med Skellefteå kommun för ökad digitalisering av medborgartjänster

20 december 2018

Tieto fortsätter samarbetet med Skellefteå kommun genom ett nytt avtal om leverans av ett verksamhetssystem för socialtjänsten som ska förenkla vardagen för medarbetare och hjälpa kommunen erbjuda bättre e-tjänster för medborgarna.

Systemet bygger på Tieto Lifecare och ska stödja handläggningen av processer inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, samt individ- och familjeomsorg.

Kontraktet är värt runt 20 miljoner kronor och löper över sex år, med tre optionsperioder på tre respektive tre år.

Lifecare ersätter Skellefteås tidigare system från Tieto, Procapita, och ger kommunen tillgång till effektivare processtöd, enklare användargränssnitt och ny funktionalitet för att erbjuda medborgarna fler värdeskapande e-tjänster.

Vårt mål med det här systemet är att möjliggöra digitala tjänster och dra full nytta av välfärdstekniken, samtidigt som vi stödjer personalens mobila arbete. För medborgarna innebär det en bättre tjänst med högre tillgänglighet till vår personal, säger Anna Kristiansson, projektledare på Skellefteå kommun.

Skellefteå kommun har en långtgående relation med Tieto och valde att förnya samarbetet efter en utförlig utvärderingsprocess där Lifecare fick högst poäng av alla system i kommunens bedömning.

– Vi bad alla leverantörer visa en lösning för hur olika ärenden kan hanteras från anmälan till uppföljning, och där var det Tieto som visade att de kan fylla våra behov och krav bäst. Vi sökte också ett system som följer alla lagar, förenklar processerna för våra slutanvändare och erbjuder ett mervärde som gör verksamheten effektivare, säger Annica Arnqvist, systemförvaltare på Skellefteå kommun

Lifecare används idag av runt 170 kommuner i Sverige för att skapa en smidigare samordning av vård- och omsorgssektorn och förbättra kommunikationen mellan vårdtagare och övriga aktörer.

– Skellefteå har varit en viktig kund för oss i många år, så vi är jätteglada att de gett oss förnyat förtroende. Skellefteå har länge legat i framkant när det gäller digitalisering och smarta medborgartjänster och med Lifecare kan de nu fortsätta dra full nytta av de möjligheter som digitaliseringen erbjuder, säger Johan Höglund, Nordenchef för hälsa och välfärd på Tieto.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Höglund, Nordenchef för hälso- och välfärdssektorn, Tieto Sverige
telefon: +46 (70) 7565157, e-post: johan.hoglund@tieto.com

Annica Arnqvist, systemförvaltare, Skellefteå kommun
telefon: 070-675 59 93, e-post: annica.arnqvist@skelleftea.se

Om Tieto

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Om Skellefteå kommun:
Det är människorna i Skellefteå som gör platsen speciell. Här kan alla skapa sitt eget liv och förverkliga sina drömmar, idéer och passioner.
Skellefteå är mångsidigt och har en levande anda av kreativitet och entreprenörskap. Delaktighet och medskapande får oss att utvecklas. www.skelleftea.se

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn