noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto lanserar ny underskriftstjänst med Freja eID för effektiviserad dokumenthantering

07 mars 2018

Tieto lanserar Tieto Public Document Signing, en fristående underskriftstjänst som är integrerad med Freja eID. Med lösningen kan företag, myndigheter och organisationer göra lagligt bindande digitala underskrifter och därmed göra stora effektiviseringar och minska mängden administration.

Tieto och Verisec har sedan tidigare ett tätt samarbete avseende Freja eID. Nu lanserar Tieto en tjänst för underskrift av dokument som ska effektivisera kundernas dokumenthantering och stödja deras digitaliseringsprojekt. 
  
Pappershantering och analoga processer är fortfarande normen vad gäller underskrifter och ofta det som sätter stopp för digitaliseringen av våra kunders affärsprocesser. Elektroniska underskrifter har funnits länge men av flera skäl är det ännu inte ett utbrett alternativFör att lyckas med att införa elektroniska underskrifter inom fler organisationer är e-legitimering nyckeln", säger Ulrika Giers, affärsutvecklingschef inom offentlig sektor Tieto. 

Freja eID är Sveriges första mobila e-legitimation för privata och offentliga verksamheter som fått godkännande av statliga E-legitimationsnämnden. Freja eID kan användas för att identifiera medborgare, vilket möjliggör signering av dokument i enlighet med EU:s nya direktiv (eIDAS). Även användargrupper som idag står utanför befintliga e-legitimationer kan skaffa Freja eID på basnivå, vilket möjliggör ökad digitalisering för grupper som idag endast kan hanteras med pappersbaserade processer. 
  
Med Tietos starka ställning inom den offentliga sektorn, är vi naturligtvis mycket glada över att kunna erbjuda våra kunder deras underskriftstjänst. Efterfrågan på smidiga lösningar för digitala underskrifter är mycket stor och ett självklart användningsområde för Freja eID", säger Johan Henrikson, Verkställande Direktör för Verisec. 

Läs mer om samarbetet med Verisec, företaget bakom Freja eID: 
https://www.tieto.se/nyheter/tieto-och-verisec-i-samarbete-kring-ny-e-legitimation  

  
För mer information, vänligen kontakta: 

Ulrika Giers, affärsutvecklingschef inom offentlig sektor Tieto 
Mobil: +46 70 301 83 11 
Epost: ulrika.giers@tieto.com  

Johan Henrikson, Verkställande Direktör, Verisec AB  
Mobil: +46 733 45 89 02 
Epost: johan.henrikson@verisec.com  

Om Verisec  
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två verksamhetsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexiko City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Remium Nordic Holding AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se  

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn