noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Finska pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen utvecklar framtidens försäkringstjänster tillsammans med Tieto

02 februari 2018

Finska pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen har valt Tieto som partner för att förnya företagets försäkringsprocesser och utveckla digitala tjänster för sina företagskunder. Samarbetet gör att Ilmarinen kommer att kunna erbjuda plattformsoberoende digitala tjänster med förbättrad kundupplevelse till sina företagskunder.

Finlands allmänna digitaliseringsutveckling, bland annat den kommande introduktionen av ett inkomstregister, kommer att ge pensionsbolag bättre möjligheter att kunna erbjuda modernare digitala tjänster. I det nya projektet ”Vakuuta vaivattomasti” (”försäkra lätt och enkelt”), kommer Tieto att utveckla nya typer av agila tjänster som gör det enklare för Ilmarinens företagskunder. Försäkringsprocesserna och tillhörande system förnyas för att ge en ökad effektivitet och snabbhet.

Ilmarinen har som mål att bli det mest attraktiva valet när det kommer till arbetsgivarförsäkringar genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen i kombination med nya innovativa tjänster och enkla transaktioner.

– Vi jobbar i en värld som fungerar alltmer i realtid, och vi vill utveckla nya och innovativa tjänster för våra kunder. Det räcker inte med att bara kunna erbjuda några tjänster digitalt, vi behöver systematiska ändringar i de underliggande systemen vi använder oss av. Vi valde Tieto som partner på grund av deras djupa kunskaper inom försäkringsbranschen, samt deras erfarenhet och renommé som en snabb och agil leverantör, säger Sini Kivihuhta, operativ chef på Ilmarinen.

– Försäkringsbranschen måste kunna reagera blixtsnabbt på de möjligheter som digitalisering medför. Hela kärnsystem måste moderniseras så att de kan stödja nya digitala processer och tjänster och det krävs mod att förändra och gå ifrån traditionella och invanda processer till ett mer automatiserat och agilt arbetssätt. Vi är väldigt glada över att få vara en del av den här utvecklingen tillsammans med Finlands största pensionsförsäkringsbolag, säger Christian Segersven, chef för Tieto Financial Services.

Förnyelsearbetet som påbörjades under våren 2017 har redan visat goda resultat inom mobila transaktioner och ökad automatisering. När Ilmarinen fusionerades med Etera i januari omdefinierades målen för projektet och utvecklingssamarbetet tillsammans med Tieto bekräftades åter igen. Projektet kommer till största del att genomföras under 2018 och 2019.

För mer information:

Christian Segersven, Vice President Financial Services, Tieto
email christian.segersven@tieto.com, mobil +358 (0)50 311 2486

Ilmarinen är Finlands största ömsesidiga pensionsförsäkringsbolag för privatägda företag. Bolaget ansvarar för pensioner för över 1.1 miljoner finnar. Ilmarinen förespråkar ett bättre arbetsliv och hjälper sina kunder att växa. www.ilmarinen.fi

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Bilagor

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn