noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto har inlett en utredning för att klargöra ett eventuellt missbruk av företagets tillgångar i Lettland

31 januari 2018

Tieto är medveten om utredningen av en f.d. anställd som anklagas för att ha gett mutor i Vitryssland. Personen har varit verksam inom ett begränsat affärsområde i Vitryssland. Tieto försöker få tillgång till officiell och tillförlitlig information om ärendet genom samarbete med myndigheter samt en oberoende granskning.

Enligt vitrysk media har personen, en lettisk medborgare, erkänt att han mutat en vitrysk tjänsteman mellan åren 2011 och 2016 genom att använda Tietos Lettlands tillgångar.

Tieto har nolltolerans mot all form av oetiskt verksamhet i sin affärsverksamhet globalt, och har inlett en oberoende utredning av ärendet och det eventuella missbruket av Tieto Lettlands tillgångar. Ur ett finansiellt perspektiv är ärendet av mindre betydande.

Tieto kräver att företagets alla anställda globalt, samt leverantörer och underleverantörer, efterföljer Tietos etiska standarder samt uppförandekod (Code of Conduct). Tietos uppförandekod förbinder sig till principerna i Förenta Nationernas Global Compact samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

“Vi tar alla ärenden som strider mot vår Code of Conduct allvarligt och vi har inlett en oberoende granskning för att klargöra det eventuella missbruket av företagets tillgångar. Vi förutsätter att alla våra anställda globalt efterföljer vår uppförandekod, samt gällande lagar och regler där företaget har verksamhet,” säger Kia Haring, kommunikationsdirektör.

Ytterligare information:

Kia Haring, kommunikationsdirektör, kia.haring[at]tieto.com, +358 40 765 3700

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn