noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Martela har valt Tietos lösning för smarta och inkännande arbetsplatser

18 december 2017

Martela, expert på innovativa arbetsplatser, ska i ett pilotprojekt vid sina huvudkontor i Helsingfors och Stockholm använda Tietos ”Empathic Building”, en lösning för smarta arbetsplatser. Med samarbetet ska Martela kunna använda sina lokaler effektivare och samtidigt skapa en produktiv arbetsplats med fokus på medarbetarnas välmående. Tieto kommer att använda de insikterna från pilotprojektet för att fortsätta utveckla tjänsten.

Med Emphatic BuildingIoT-lösningar kan Martela i realtid mäta och analysera och se hur lokalerna används. Allt synliggörs i ett webbaserat användargränssnitt som också visas på lokalernas skärmar för att göra kontorslokalerna anpassade efter de anställdas behov, samtidigt som arbetstiden kan användas mer effektivt. 

”Som expert på arbetsmiljö vill vi gå i bräschen för att använda nya, användarcentrerade tjänster som hjälper oss att vara nyskapande för vår egen personal och kunna erbjuda våra kunder nya tjänster. Det är lätt att trivas i en smart arbetsmiljö, och bidrar även till att skapa en positiv kundupplevelse”, säger Tytti Ruponen, Offering manager på Martela. 

Alla som jobbar i Martelas byggnad får bland annat tillgång till information om lediga och lämpliga arbetsrum i realtid. Dessutom kommer de att kunna lokalisera sina kolleger genom att titta på positionsuppgifterna som finns synliga på skärmar eller mobilen. 

”I framtiden kommer smarta lösningar i kontor och arbetslokaler att vara lika nödvändiga som vatten och el. Vi vill göra byggnaderna mer användarvänliga och få medarbetarna att bli mer nöjda över arbetsförhållandena och sin arbetsplats. Martela har lång erfarenhet av att planera arbetsmiljöer, och genom vårt samarbete med dem kan vi vidareutveckla vårt koncept”, säger Reetta Ruusunendriftchef för affärsverksamheten Empathic Building hos Tieto. 

Tietos Empathic Building är en öppen plattform som möjliggör tredjepartsintegrationer. Till exempel utnyttjas en lösning från Tietos samarbetspartner Quupan Martelas lokaliseringssystem. 

Läs mer om Tieto Empathic Buildinghttps://campaigns.tieto.com/empathicbuilding  

Kontakta för ytterligare information
Reetta Ruusunen, driftchef för Empathic Building på Tieto
telefon: + 358 (40) 715 83 32, reetta.ruusunen(a)tieto.com 

Tytti Ruponen, Offering manager på Martela 
telefon +358 (50) 3948606, tytti.ruponen(a)martela.com 

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se    

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn