noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto med i samarbetet One Sea – självstyrande sjöfart ska bli verklighet på Östersjön år 2025

22 maj 2017

Tieto samverkar med ledande aktörer inom sjöfart och IT för att utveckla världens första system för självstyrande fartyg. Den gemensamma visionen för ekosystemets olika partner är att möjliggöra helt fjärrstyrda farkoster på Östersjön inom tre år och uppnå självstyrande kommersiell sjöfart år 2025.

Ekosystemet One Sea – Autonomous Maritime Ecosystem, som grundades 2016, är ett unikt samarbete där ledande globala aktörer inom respektive bransch arbetar tillsammans för att uppnå det gemensamma målet kring självstyrande trafik. De partner som grundat samarbetet är ABB, Cargotec (MacGregor och Kalmar), Ericsson, Meyer Turku, Rolls-Royce, Wärtsilä och Tieto. Båtbranschens Centralförbund Finnboat och det finska innovationsfinansieringsverket TEKES stödjer arbetet. One Sea leds av DIMECC.

“Ekosystemet One Sea är nästa steg i den digitala omvandlingen av sjöfarten. Ett antal nya affärsinitiativ för självstyrande sjöfart har redan inletts och fler kan väntas i framtiden. De företag och organisationer som samarbetar i One Sea är föregångare inom sina respektive områden och det faktum att vårt ekosystem är branschdrivet skiljer det från andra mer eller mindre akademiska övningar. One Sea säkerställer ett genomarbetat, testat och mycket funktionsdugligt nätverk för självstyrande fartyg”, säger Harri Kulmala, CEO för DIMECC.

Insatserna för att skapa produkter, programvara och lösningar som möjliggör självstyrande trafik har redan inletts. För att främja utvecklingen av självstyrande trafik runtom i världen har One Sea åtagit sig att ta fram roadmaps – konkreta planer som ska leda till en framtida självstyrande sjöfart och som inkluderar en tidslinje fram till 2025 med viktiga delar som behöver utforskas. Syftet är att minimera olyckor, minska miljöpåverkan från sjöfarten och öka möjligheterna till effektivitetsförbättringar och nya kommersiella initiativ. Planerna har utformats av representanter från de företag som ingår i ekosystemet och verifierats av såväl en nationell rådgivande kommitté som en internationell rådgivande kommitté.

Den förväntade tidplanen för självstyrande sjöfart visar att tillsynsmyndigheterna behöver öka takten för godkännandet av nya regelverk. Tekniken går framåt med sådan hastighet att regler och föreskrifter riskerar att bli gamla. 

“Om några år kommer sakernas internet att vara helt integrerat i vårt dagliga liv och vi kommer också att se ett växande antal tillämpningar för robotar och artificiell intelligens. Här är självstyrande trafik ett viktigt område och Tieto har deltagit aktivt i arbetet för detta. Även om självstyrande bilar har legat i fokus har utvecklingen av vägtrafiken synergier även till havs. One Sea är ett utmärkt exempel på hur man söker nya möjligheter till samarbete kring framtida innovationer”, säger Tom Leskinen, chef för enheten för produktutvecklingstjänster på Tieto.

“Eftersom vi fångar upp de möjligheter som uppstår i den datadrivna ekonomin är det av största vikt för Tieto att samarbeta med kunder och partner i utvecklingen. Detta görs allt mer i ekosystem, där Tieto vill spela en central roll. Genom partnerskap med globala aktörer kring självstyrande trafik söker vi efter nya affärsinitiativ och möjligheter för den framtida datadrivna världen”, säger Ari Järvelä, chef för enheten för datadrivna affärer på Tieto. 

Läs mer om One Sea, ekosystemet för självstyrande sjöfart på webbplatsen https://www.oneseaecosystem.net/ 

Om självstyrande fartyg: 
Självstyrande fartyg är framtiden för modern sjöfart. Självstyrande fartyg rör sig i ett ekosystem där besluten fattas baserat på data, smarta algoritmer, artificiell intelligens och ultimat optimering. De möjligheter som självstyrning och digitalisering för med sig i den marina miljön kommer att ta den traditionella sjöfarten till nästa nivå. Rollerna för besättningen ombord, artificiell intelligens och den fjärrstyrande personalen kommer att omdefinieras och utvärderas. Ekosystemet One Sea är en smart miljö, där intelligenta enheter och lösningar läser och analyserar Big Data, kommunicerar med varandra och fattar oberoende beslut. Hur stora fördelarna med självstyrning blir för sjöfarten kan beräknas i kostnader, tillförlitlighet och effektivitet. Det finns också flera möjligheter att skapa helt nya intäktsströmmar med de innovationer som skapas utefter vägen. 

Bilder: Självstyrande fartyg från One Sea

De partner som grundat One Sea – Autonomous Maritime Ecosystem: 
ABB, Cargotec, Ericsson, Meyer Turku, Rolls-Royce, Tieto, Wärtsilä, DIMECC

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn