noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Södra väljer Tietoevry som strategisk partner för affärssystemet Microsoft Dynamics 365

13 februari 2023

Södra, Sveriges största skogsägarförening och internationell skogsindustrikoncern, har valt Tietoevry som strategisk partner för att utveckla och förvalta affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations.

Under partneravtalet kommer Tietoevry tillhandahålla Södra med nästa generations applikations, utveckling - och förvaltningstjänster (Next-Gen enterprise services) med särskild fokus på automatisering, agilitet och kontinuerlig leverans. Syftet är att hjälpa Södra att nå sina digitaliseringsmål på ett sätt som gynnar dess skogsägare på allra bästa sätt.

Det fördjupade samarbetet mellan Södra och Tietoevry grundar sig i en gemensam ambition om att utveckla en kultur där man kan dela såväl framgångar som utmaningar öppet med varandra och därmed skapa fler effektiva och ändamålsenliga lösningar som ger Södra och dess skogsägare största möjliga värde.

̶ Tietoevry’s gedigna kunskaper inom skogsindustrin och starka leveransförmåga var väldigt viktiga faktorer för oss. Tietoevry hanterar redan ett antal skogsrelaterade system hos Södra, och med det här partneravtalet kommer Tietoevry att kunna hantera vår systemportfölj från början till slut vilket skapar ett ännu effektivare upplägg, säger Cristian Brolin, CDO på Södra.

Södra och Tietoeverys samarbete sträcker sig många år tillbaka och det nya avtalet kommer att stärka det ytterligare. Avtalet gäller i tre år, och båda parter har möjlighet att förlänga det med ytterligare två år.

̶ Vi är otroligt glada över att kunna stödja Södra under dess digitaliseringsresa genom att erbjuda såväl fördelarna med standardiserade processer som effektiv applikationshantering. Det fördjupade samarbetet stärker Tietoevrys position som ledande nordisk partner i moderniseringen av affärs- och kärnsystem med ett starkt fokus på industrisegmentet, säger Jaakko Tapanainen, chef för Industry & Forestry på Tietoevry Transform.

Tietoevry har uppnått samtliga av Microsoft Solutions Partner-utnämningar, inklusive Business Applications och den unika Microsoft Cloud-utnämningen. Beteckningarna understryker Tietoevrys omfattande molnfunktionskapacitet och engagemang för framgångsrika affärssystemstjänster (ERP) i molnet.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, +46 70 234 20 02

För mer information

Marcus Björendahl

Sales Executive Industry & Forest, Tietoevry Transform

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn