noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Uppgradering av datacentrens infrastruktur bidrar till att underhålla och utveckla Region Skånes kritiska tjänster nu och i framtiden

Bytet till HPE Synergy infrastruktur minskar också energiförbrukningen och förbättrar cybersäkerheten

Joachim Andersson

Lead Service Owner, Mainframe and Capacity Services

Utmaningen

Region Skånes digitala infrastruktur omfattar 1 800 lokala servrar och över 7 PB lagringsutrymme. Den används av den lokala sjukvården och andra för att köra sina kritiska applikationer. På grund av applikationernas vitala natur är pålitlig drift och säker IT-infrastruktur av avgörande betydelse.

Region Skåne växer med 36 nya invånare varje dag och digitala tjänster är en del av regionens svar på tillväxtutmaningarna. Deras datacenter måste erbjuda en flexibel miljö för att kunna utveckla och producera skalbara nya tjänster.

Lösningen

Tietoevrys uppgift är att hantera Region Skånes kritiska IT-infrastruktur på ett sätt som maximerar stabiliteten och gör det möjligt att använda modern teknik som till exempel containrar.

Som en del av denna uppgift hanterar Tietoevry livscykeln för hårdvaran i datacentren hos Region Skåne. Tietoevry förbereder sig nu för att uppgradera datorplattformen med HPE Synergy flexibla infrastruktur.

Detta kommer att bidra till att den växande befolkningen i Skåne även fortsättningsvis får en mycket tillförlitlig hälso- och sjukvård. Det ger också möjlighet för Region Skåne att vidareutveckla de digitala aspekterna av sina tjänster.

Tech Services

Om kunden

Region Skåne ansvarar för sjukvård och kollektivtrafik, näringslivsutveckling, kultur, infrastruktur, samhällsplanering samt miljö- och klimatrelaterade frågor i Skåne. Region Skåne omfattar 33 kommuner och är Skånes största arbetsgivare.

Viktiga fördelar

Skånes befolkning växer och samtidigt växer behovet av nya och skalbara digitala tjänster. Den uppgraderade hårdvaran spelar en stor roll för att Region Skåne ska kunna betjäna sina invånare.

Säkrar framtiden

Skånes befolkning växer och samtidigt växer behovet av nya och skalbara digitala tjänster. Den uppgraderade hårdvaran spelar en stor roll för att Region Skåne ska kunna betjäna sina invånare.

Datacentren i Region Skåne hyser många kritiska system och applikationer för hälso- och sjukvården. Stabiliteten och säkerheten i centrens digitala infrastruktur är en fråga om liv och död.

Tillförlitlighet, stabilitet & säkerhet

Datacentren i Region Skåne hyser många kritiska system och applikationer för hälso- och sjukvården. Stabiliteten och säkerheten i centrens digitala infrastruktur är en fråga om liv och död.

Den nya HPE-hårdvaran ger Region Skåne möjlighet att minska sitt koldioxidavtryck inom IT. Den energieffektiva hårdvaran bidrar till att minska Region Skånes elförbrukning.

Hållbar IT

Den nya HPE-hårdvaran ger Region Skåne möjlighet att minska sitt koldioxidavtryck inom IT. Den energieffektiva hårdvaran bidrar till att minska Region Skånes elförbrukning.

Långsiktigt och nära partnerskap bygger på förtroende

Tietoevry ansvarar för att förvalta och utveckla Region Skånes IT-infrastruktur, och HPE-livscykelprojektet faller under det uppdraget. Projektet omfattar cirka 1 000 virtuella maskiner.

En nyckel till projektets framgång är att det ska genomföras på ett sätt som minimerar påverkan på Region Skånes tjänster.

"Vi har arbetat med Tietoevry under lång tid och vi litar på att de hanterar saker på bästa möjliga sätt och med minsta möjliga inverkan på våra dagliga tjänster. Tietoevry håller oss informerade om projektet och ser till att våra behov tillgodoses"

Håkan Pihl

Avdelningschef för datacentertjänster på Region Skåne

Hur HPE Synergy möjliggör bättre prestanda och energieffektivitet för Region Skåne och stärker grunden för deras cybersäkerhet

Tietoevry kommer att uppgradera Region Skånes nuvarande HPE-infrastruktur till HPE Synergy flexibla laddinfrastruktur.

Detta ger regionen en robust infrastruktur som stöder snabb implementering av alla nuvarande och framtida behov, inklusive containerbaserade tjänster. Det möjliggör också 42 procent högre virtuell maskintäthet, vilket betyder mindre hårdvara.

Med ökad prestanda och rätt mängd hårdvara minskar också datacentrets energiförbrukning. Detta minskar i sin tur Region Skånes kostnader och dess koldioxidavtryck.

I det nuvarande geopolitiska klimatet är cybersäkerhet viktigare än någonsin. HPE Synergys infrastrukturlösningar är utformade och tillverkade med avancerade inbyggda säkerhetsfunktioner. En nolltillit-strategi med skyddslager upptäcker manipulering var som helst i infrastrukturen och förhindrar cyberattacker. Det kommer att stärka grunden för Region Skånes cybersäkerhet.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn