noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Skolschema

Skolschema möjliggör att skolans resurser nyttjas på ett optimalt sätt. Detta med fokus på att det ska vara enkelt att skapa, samarbeta och kommunicera kring schema och schemaläggning i skolan.

Enkel och effektiv schemaläggning

Med Edlevo Schema får schemaläggaren en bra överblick av schemaprocessen och kan effektivt boka resurser, lärare och lokaler – allt med några enkla klick.

Alla ändringar i schemaprogrammet sker i realtid vilket gör att flera schemaläggare kan arbeta samtidigt med schemaläggningen. De scheman som skapas ligger sedan till grund för lärarnas närvaro- och frånvaroregistrering under lektionerna.

Det finns möjlighet till både manuell och automatisk schemaläggning där schemat optimeras utifrån relevanta parametrar.

Schemat är centralt för elever och vårdnadshavare som med Edlevo Skolschema får en tydlig sammanhållen schemalösning som är integrerad till andra moduler, såsom pedagogisk dokumentation, utvecklingssamtal, närvaro/frånvaro och veckoplanering.

Ann-Charlott Lundgren

Head of Sales, Education

Fördelar

Förenklar schemaläggningen, både för mindre skolor och större organisationer med behov av att dela resurser mellan flera skolor. En helhetslösning för samtliga skolformer.

Mer användarvänlig

Förenklar schemaläggningen, både för mindre skolor och större organisationer med behov av att dela resurser mellan flera skolor. En helhetslösning för samtliga skolformer.

Både manuell och automatisk schemaläggning och direkt integration med stöd för generella standarden SS12000:2020.

Automatisk

Både manuell och automatisk schemaläggning och direkt integration med stöd för generella standarden SS12000:2020.

Schemaläggning där flera roller kan samarbeta och där informationen kan justeras och uppdateras i realtid.

Mer samarbete

Schemaläggning där flera roller kan samarbeta och där informationen kan justeras och uppdateras i realtid.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn