noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Skolledning & Administratörer

Optimera utbildningsadministrationen med ett enhetligt verksamhetssystem som sparar tid och garanterar säkra och högkvalitativa data genom hela processen.

Enkel och pålitlig administration

Att behöva använda flera olika administrativa system är tidskrävande. Nu går det att minska manuella uppgifter med vår pålitliga digitala lösning som hjälper till att automatisera processer – exempelvis planering av resurser, schemaläggning av klasser, gruppering av elever, kommunikation och rapportering.

Tietoevry Edlevo hjälper ledning och administration i alla skolformer att fatta smartare beslut och ge alla elever en bra utbildning. Vår digitala plattform erbjuder ett tidseffektivt sätt att arbeta med dataintegritet och har ett intuitivt användargränssnitt i fokus. Den är dessutom en av få digitala lösningar för skolor som fungerar lika bra virtuellt och på plats i skolan.

Ann-Charlott Lundgren

Head of Sales, Education

Tack vare automatisering kan administratörer lägga mindre tid på manuella rutinuppgifter.

Spara tid

Tack vare automatisering kan administratörer lägga mindre tid på manuella rutinuppgifter.

Genom datavisualiseringar får rektorer och andra beslutfattare en tydlig bild och bättre beslutsunderlag.

En fullständig översikt

Genom datavisualiseringar får rektorer och andra beslutfattare en tydlig bild och bättre beslutsunderlag.

Administratörerna har alltid tillgång till korrekta data och de funktioner som krävs för att sköta rapporteringen i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Säkerhet

Administratörerna har alltid tillgång till korrekta data och de funktioner som krävs för att sköta rapporteringen i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Viktiga funktioner

Lätt att använda

Tietoevry Edlevo Administration går snabbt att lära sig och är enkelt att använda tack vare en intuitiv navigering och design som utgår från användaren. Gränssnittet anpassas efter användarens roll så att relevant information visas.

Förenklar rapporteringen

Inbyggda funktioner underlättar för lärare och administratörer att på ett säkert sätt sammanställa rapporter och annan redovisning avsedd för statliga organisationer och myndigheter.

Enkel kommunikationslösning

Med Tietoevry:s lösningar får skolledningen och administratörerna en användarvänlig kommunikationslösning som underlättar kontakten mellan vårdnadshavare, lärare och elever.

Helhetsgrepp

Vår lösning ger en fullständig överblick över hela administrationen och det går smidigt att växla mellan aktuella och äldre vyer. Var trygg i att informationen alltid är tillförlitlig – tack vare smarta kontrollfunktioner som förhindrar felaktiga data.

Analys

Använd data från flera olika källor – till exempel betyg, närvaro, elevgrupper och lärarkompetenser – för att skapa värde, driva kostnadseffektivitet och förbättra kvaliteten på undervisning och lärande.

Optimerar resursanvändningen

Nu kan du optimera resursanvändningen med hjälp av avancerade algoritmer och AI-funktioner. Nyttja resurserna på ett kostnadseffektivt sätt genom att fördela administration och planering kring skoltransport och faciliteter mellan alla skolformer.

Automatisering

Frigör tid för de anställda genom automatisering av rutinuppgifter, till exempel lektionsplanering, indelning i grupper och sammanställning av rapporter till olika myndigheter.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn