noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Lärmiljö

Med hjälp av Edlevos lärmiljö kan pedagoger smidigt dokumentera utveckling och lärande hos barn och elever samt dela informationen med vårdnadshavare.

Säkrar det systematiska kvalitetsarbete

Edlevo Lärmiljö gör det enkelt för pedagoger och lärare att arbeta med planering, dokumentation och uppföljning av elevernas arbete. Det är en effektiv och användarvänlig lösning som gör det enkelt för personalen att löpande dokumentera utveckling och lärande.

Lärmiljön bidrar till en likvärdig förskola/skola genom att göra det enkelt att hitta och förstå information kopplad till läroplaner, samt underlätta pedagogernas samarbete kring barnen/eleverna. Det är också ett verktyg som ger vårdnadshavare ökad delaktighet i sina barns utveckling och vardag. Dokumentationen används med fördel som underlag i utvecklingssamtalet.

Lärmiljön är säker och information av känslig art lagras på ett tryggt sätt.

Ann-Charlott Lundgren

Head of Sales, Education

Fördelar

Effektivt att planera, dokumentera och följa upp elevens utveckling.

Pedagogiskt stöd

Effektivt att planera, dokumentera och följa upp elevens utveckling.

Smidigt att dela information med vårdnadshavare.

Kommunikation med vårdnadshavare

Smidigt att dela information med vårdnadshavare.

Samlat underlag som ligger till grund för omdömen och betyg.

Bedömning

Samlat underlag som ligger till grund för omdömen och betyg.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn