noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Lärare

Gå från en arbetsmiljö präglad av administrativt arbete till en skola där lärarna får mer tid till att hjälpa eleverna att nå målen.

Mindre administration för mer tid med eleverna

Lärarnas tid ska i största möjliga mån läggas på eleverna, det är nog de flesta överens om. Men tyvärr stjäl administration och rapportering mycket av den tiden. Vi kan hjälpa dig att ändra på det.

Vi har smarta och intuitiva lösningar för alla tänkbara administrativa uppgifter som frigör mer tid som lärare och annan skolpersonal i stället kan lägga på eleverna. Och tack vare att Edlevo även ger dig mer tid till kommunikation och samarbete med föräldrarna får samtliga parter en fullständig överblick över varje enskild elevs inlärning och utveckling.
Ann-Charlott Lundgren

Head of Sales, Education

Minska den manuella administrationen och fokusera på eleverna i stället.

Spara tid

Minska den manuella administrationen och fokusera på eleverna i stället.

För Edlevo står pedagogernas behov i centrum. Därför erbjuder vi funktionalitet som främjar rätt helhetsgrepp och underlättar kommunikation och beslutsfattande.

Pedagogiskt stöd

För Edlevo står pedagogernas behov i centrum. Därför erbjuder vi funktionalitet som främjar rätt helhetsgrepp och underlättar kommunikation och beslutsfattande.

En säker plattform som främjar dataintegritet i fullständig överensstämmelse med GDPR-bestämmelserna.

Datasäkerhet

En säker plattform som främjar dataintegritet i fullständig överensstämmelse med GDPR-bestämmelserna.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn