noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Kommuner

Se till att din kommun har rätt lösning för skoldigitaliseringen och skapa förutsättningar för bättre beslutsfattande och ett effektivare skolsystem.

En effektiv och tidsbesparande lösning för en digitaliserad skola

Dagens skola står inför en rad olika utmaningar. Elever och föräldrar efterfrågar ofta mer användarvänliga e-tjänster medan skolledningen har krav på sig uppifrån att bli mer kostnadseffektiva. Digitalisering är nyckeln till att uppfylla båda kraven. Våra tjänster ger skolledning, rektorer och lärare möjlighet att ta sig an morgondagens utmaningar och utnyttja synergieffekterna i organisationen.

Tietoevry erbjuder ett komplett lösningspaket för skolor som uppfyller kraven i lagstiftningen och som stödjer kommunernas digitaliseringsbehov. Vårt lösningspaket är tillförlitligt, säkert, förenklar det dagliga arbetet och inkluderar dataintegritet, kommunikation, tillsyn, redigering och granskning samt återanvändning av data.

Med hjälp av våra specialister och modern teknik kan skolan öka effektiviteten och ge eleverna den bästa tänkbara undervisningen.
Ann-Charlott Lundgren

Head of Sales, Education

Fördelar

Det ideala systemet för effektivt arbete med rätt sorts verktyg och en mycket användarvänlig upplevelse.

Effektiv arbetsprocess

Det ideala systemet för effektivt arbete med rätt sorts verktyg och en mycket användarvänlig upplevelse.

Erbjuder en stadig grund att stå på när ni ska fatta viktiga beslut och göra prognoser inför framtiden.

Skolans framtid

Erbjuder en stadig grund att stå på när ni ska fatta viktiga beslut och göra prognoser inför framtiden.

Över 40 års erfarenhet inom utbildningssektorn och en djup förståelse för våra användares behov.

Sakkunskap alltid till hands

Över 40 års erfarenhet inom utbildningssektorn och en djup förståelse för våra användares behov.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn