noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Elevregister

Utgör basen i ett skolsystem. Med hög fokus på datasäkerhet och ett användarvänligt gränssnitt blir det dagliga arbetet effektivare för administratörer, skolledning och lärare.

Enkel och tillförlitlig administration

I Edlevo Elevregister kan administratörer och skolledning hantera alla delar inom organisationen, allt från enheter, klasser, grupper och avdelningar, till placeringar av barn och elever. Dessutom finns funktioner för att hantera skolpeng, interkommunal ersättning, lärare och lärarbehörigheter, ansökningar, tjänsteplanera, lägga scheman, skriva ut rapporter, hantera vårdnadshavare och kontaktpersoner, göra analyser, samt rapportera statistik till myndigheter – för att bara nämna några exempel.

Som lärare i Edlevo kan du sätta betyg, registrera närvaro och frånvaro på dina lektioner, kommunicera med vårdnadshavare, samt planera och boka utvecklingssamtal. Vilka funktioner som lärare kan hantera styrs av vilka tillval som är kopplade till Edlevo Elevregister samt vilken behörighetsroll läraren har.

Det finns goda möjligheter för andra delsystem att integrera med Edlevo Elevregister via ett stort antal API:er (t.ex. via SS 12000:2020 APIer).

Ann-Charlott Lundgren

Head of Sales, Education

Fördelar

Med automatiserade processer och rapportering i systemet minskar den manuella administrationen och ger mer tid över till annat.

Effektiv automatisering

Med automatiserade processer och rapportering i systemet minskar den manuella administrationen och ger mer tid över till annat.

Upplev en användarvänlig plattform som förser dig med data och rätt sorts inblickar för ett snabbt och effektivt beslutsfattande.

360 graders överblick

Upplev en användarvänlig plattform som förser dig med data och rätt sorts inblickar för ett snabbt och effektivt beslutsfattande.

En säker plattform som främjar dataintegritet i fullständig överensstämmelse med GDPR-bestämmelserna.

Datasäkerhet

En säker plattform som främjar dataintegritet i fullständig överensstämmelse med GDPR-bestämmelserna.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn