noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry PPS Sekretessmeddelande

Tietoevry PPS Sekretessmeddelande

Tietoevry har åtagit sig att skydda din integritet och personliga data. Tietoevry PPS, som en leverantör av utbildningskurser, konsulttjänster och licenser knutna till vår produkt PPS, har infört ett antal rutiner och regelverk i syfte att skydda personers integritet som kontaktar oss, köper tjänster av oss eller besöker vår hemsida. Detta meddelande beskriver hur vi samlar in, lagrar och använder persondata.

I samband med att du kontaktar oss kan du bli tillfrågad att lämna ut nödvändig information som vi behöver för att kunna erbjuda dig de tjänster som du önskar. Persondata kan innehålla ditt namn, e-post, telefonnummer, företagsdetaljer, annan kontaktinformation etc. Vi kommer inte efterfråga information som inte är nödvändig.

Användande av information

Detta är de sammanhang där din information kommer användas

 • Erbjudande om information kring våra kurser och tjänster
 • Hantering av din inskrivning på våra kurser
 • Hantera ditt deltagande i program
 • Sparande av information kring vilka kurser du har fullgjort
 • Kommunikation med dig rörande kurser du är anmäld till
 • Kommunikation med dig rörande tjänster, kurser eller program som du kanske är intresserad av
 • Information till dig rörande event och nya erbjudande
 • Tietoevry PPS kommer samla in generell hemsidestatistik baserad på anonymiserad data

Elektronisk marknadsföring

 • Vi kan använda din e-postadress för att sända dig elektronisk marknadsföringsinformation.
 • Det kommer alltid att vara möjligt att, när som helst, säga nej till att få ytterligare marknadsföringsinformation.

Ändra och radera information och samtycke

 • På begäran kan du få personlig inloggningsmöjlighet för att hantera persondata, ändra eller radera, direkt i vårt stödsystem.
 • Det kommer alltid att vara möjligt att, när som helst, säga nej till att få ytterligare marknadsföringsinformation.

Offentliggörande av information

Tietoevry PPS respekterar dina sekretessrättigheter och det faktum att information om dig är konfidentiell. Vi varken säljer eller delar information om dig.

Tillgång till information är begränsad till anställda på Tietoevry PPS och behovsprövad gentemot externa lärare som levererar tjänster till Tietoevry PPS.

Juridisk grund

När du lämnar ut persondata till Tietoevry PPS godkänner du att Tietoevry PPS registrerar och hanterar denna information för specifika syften. Med juridisk grund kommer Tietoevry PPS förlita sig på fullgörande av kontrakt, legitimt intresse och samtycke. Vänligen notera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke, korrigera dina personuppgifter samt utöva din rätt att bli glömd genom att kontakta oss. Vänligen notera också att genom att du gör detta kan konsekvensen bli att vi inte kan leverera de tjänster till dig som är överenskomna.

Länkar till tredje parts webbplatser

Vi kan inkludera länkar till tjänster från andra webbplatser utanför Tietoevry på vår webbplats. Dessa andra webbplatser är inte kontrollerade av oss och vi uppmanar dig att läsa deras sekretessmeddelanden.

Möjlighet att säga nej

Om du önskar säga nej till vidare e-post kommunikation, vänligen kontakta oss. Skicka din begäran via e-post till pps-support@Tietoevry.com

Kommentarer och frågor

Om du har frågor, kommentarer eller funderingar gällande vårt sekretessmeddelande kontakta oss via e-post: pps@Tietoevry.com

 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn