noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Energy ECS -hanke kehittää älykkäitä ja turvallisia energiaratkaisuja tulevaisuuden liikennettä ja vihreään energiaan siirtymistä varten

Hanke vauhdittaa Euroopassa vuodelle 2050 asetettujen hiilidioksidipäästövähennystavoitteiden saavuttamista.

29 kesäkuuta 2021

Energy ECS -hanke, johon osallistuu 30 kumppania kahdeksasta Euroopan maasta, tasoittaa tietä uudelle eurooppalaiselle yritys- ja teknologiaekosysteemille, joka ratkoo erilaisia tulevaisuuden liikenteen energiankäyttöhaasteita.

Sähköisen liikenteen edistäminen on keskeinen osa vihreään energiaan siirtymistä. Päästöjen vähentämisen lisäksi sähköisen liikenteen käyttöönotolla on kuitenkin myös epäsuorasti merkittävä vaikutus sähköverkon vakauteen ja toimintaan. Sähköinen liikenne lisää tuuli- ja aurinkoenergiaan siirtymistä, ja siten pienentää fossiilisten polttoaineiden osuutta energiankulutuksessa.

Kesäkuussa 2021 käynnistetty Energy ECS (Electronics, Components and Systems) -hanke vastaa näihin tarpeisiin kehittämällä sähkökomponentteja ja -järjestelmiä edesauttamaan sähköisen liikenteen digitalisaatiota. Tavoitteenamme on kehittää eurooppalaista tietotaitoa ja teolliseen tuotantoon perustuvaa liiketoimintaa, joka yhdistää laitteisto- ja ohjelmistopalvelut sekä datan. Tämä yhdistelmä mahdollistaa vuorovaikutuksen eri ajoneuvojen sekä älykkään liikenneinfrastruktuurin välillä: yhteydet sähköverkkoon, intermodaaliliikenteen, autonomisen ajon, tiedon tuottamisen ja ajoneuvot palveluntarjoajina. Hankkeen tarkoituksena on myös vastata sähköisen liikenteen energiaverkolle asettamiin haasteisiin.

Hanke rakentuu kuuden käyttökohteen ympärille, ja ne kaikki edustavat tulevaisuuden liikenteen ja energiankäytön eri näkökulmia. Mukana on uusia logistiikkamuotoja, energiaitsenäiset intermodaalikuljetukset mahdollistavia IoT-ratkaisuja, uusia lataustekniikoita, kaksisuuntaiseen lataukseen kykeneviä mikroverkkojärjestelmiä ja turvallisen autonomisen ajon mahdollistavia teknologioita. Energy ECS -hankkeessa kehitettyjen uusien ratkaisujen odotetaan tuottavan uutta liikevaihtoa hankkeeseen osallistuville yrityksille vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi hanke mahdollistaa kasvavan markkinaosuuden ja markkinajohtajuuden 24 kumppanille. Muita odotettuja vaikutuksia ovat uudet yritysyhteistyöhankkeet, sadat uudet työpaikat, sekä erilaiset lisäinvestoinnit.

Hankkeen osallistujat edustavat sähkötekniikan eri sovellusaloja, kuten akkujen latauselektroniikkaa, verkko- ja anturitehon hallintaa, energiankeruuta, reaaliaikaisia ​​paikannusohjaimia ja antureita. Hankkeen tutkimus- ja kehitystyössä hyödynnetään myös tekoälyä, koneoppimista, immersiivisiä teknologioita, esineiden Internetiä, erittäin vähän sähköä kuluttavia teknologioita, kehittyneitä algoritmeja ja ohjelmistoja. Kaikissa käytettävissä teknologioissa huomioidaan kyberturvallisuus sekä luotettavuus.

"Olemme ylpeitä voidessamme ohjata eurooppalaisia ​​innovaatio- ja teknologiaekosysteemejä osana Energy ECS -hanketta. Nykyajan ongelmien ratkaiseminen auttaa yhteiskuntaamme siirtymään vähähiiliseen talouteen. Sähköinen liikkuvuus on erinomainen alue siirtymisen toteuttamiseksi käytännössä. Yhteistyö ekosysteemeissä vie kohti innovaatioita ja tuo yhteisiä etuja kaikille mukana oleville kumppaneille ”, toteaa Ari Järvelä, TietoEVRY:n operatiivinen johtaja. TietoEVRY toimii Energy ECS -hankekoordinaattorina.

Energy ECS on laaja kolmivuotinen hanke, johon osallistuu yhteensä 30 kumppania kahdeksasta Euroopan maasta, ja jonka kokonaisbudjetti on 33 miljoonaa euroa. Rahoituksesta vastaavat yhdessä Euroopan Unionin Horisontti 2020 ECSEL-JU -ohjelma, osallistuvien maiden kansalliset rahoittajat (Suomessa Business Finland) ja osallistujat itse. Hankekonsortioon kuuluu 16 pk-yritystä, kahdeksan suuryritystä ja kuusi tutkimus- ja teknologiaorganisaatiota Suomesta, Itävallasta, Saksasta, Irlannista, Islannista, Italiasta, Ruotsista ja Sveitsistä. Konsortio kokoaa yhteen kaikki tekijät, joita tarvitaan kentällä testattavien ratkaisujen toteuttamiseen.

”Konsortion yhteistyökumppanit täydentävät toisiaan erittäin hyvin, ja sopivat hyvin yhteen arvoketjussa kaikissa käyttötapauksissa. Erityisesti (usein pk-yritys-) kumppaneiden yhdisteleminen luovasti ja ”ristipölytys” mahdollistavat nopeamman innovoinnin ja uuden tiedon hankkimisen, jota voidaan käyttää markkinoiden valloittamiseen. Tällä hankkeella on potentiaalia vahvistaa Euroopan asemaa älykkään verkon ja liikenteen alueilla, mikä taas edistää Euroopan Vihreän Kehitysohjelman tavoitteita ", sanoo Anton Chichkov, ECSEL JU:n ohjelmapäällikkö.

Lisätietoa

Ksenia Avetisova, TietoEVRY Finland
Email: ksenia.avetisova@tietoevry.com
Phone: +358 468 114 913

Konsortion kokoonpano:

Koordinaattori: TietoEVRY Finland

Muut osallistujat aakkosjärjestyksessä:

aixACCT Systems, AixControl, ams AG, ams International AG, Applied Materials Italia, Aurora Powertrains, CISC Semiconductor, CSEM, DigitalTwin Technology, e-bility, Fraunhofer IMS, Fraunhofer IZM, Fixposition, Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica (IUNET, with Linked third parties UniBo, UniPg, PoliTO, UniUd), Lapland University of Applied Sciences, Luna Geber Engineering, Merus Power, Minima Processor, Net Feasa Limited, Nokian Tyres, RISE, RoTechnology, Swiss Airtainer, Scantinel Photonics, Strætó, Svarmi, TietoEVRY Sweden, Tyndall National Institute, Unikie, Xenergic.

Energy ECS lyhyesti

Energy ECS hanke on pitkä 3 vuoden hanke joka kehittää älykkäitä ja turvallisia energiaratkaisuja tulevaisuuden liikenteen käyttöön, vihreää energiaan siirtymistä silmälläpitäen. Hankeessa on yhteensä 30 kumppania kahdeksasta Euroopan maasta, ja sen kokonaisbudjetti on 33 M€. Rahoituksesta vastaavat EU Horisontti 2020:n ECSEL JU-ohjelma, osallistujamaiden kansalliset rahoittajat sekä osallistujat itse. Hanketta koordinoi TietoEVRY Finland, ja konsortioon kuuluu 16 pk-yritystä, kahdeksan suuryritystä sekä kuusi tiede- ja tutkimus- ja teknologiaorganisaatiota Suomesta, Itävallasta, Saksasta, Irlannista, Islannista, Italiasta, Ruotsista ja Sveitsistä. Hankkeen kansainvälisen konsortion rakentamisessa auttoi suomalainen Spinverse.

www.energyecs.eu

Ota yhteyttä

Ksenia Avetisova

Strategy Development Lead, Innovation Partnerships

Lue lisää

Energy ECS Project

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä