noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tiedon tutkimus: Digitaalinen disruptio kiihtyy Pohjoismaissa – useat nykyiset liiketoimintamallit kuihtuvat 3–5 vuodessa

21 kesäkuuta 2017

Yli seitsemän kymmenestä johtajasta uskoo heidän yritystensä nykyisten liiketoimintamallien muuttuvan täysin seuraavien 35 vuoden aikana. Digitaalinen disruptio tuo useita uusia mahdollisuuksia uusien tuotteiden ja palveluiden sekä liiketoiminnan kehittämiseen – ja tulevaisuuden ekosysteemien johtamiseen. Tulokset selviävät Tiedon teettämästä uudesta pohjoismaisesta Future Perspectives -tutkimuksesta, jonka toteutti tutkimusyhtiö Kairos Future.

Future Perspectives -tutkimukseen osallistui 500 johtoasemassa työskentelevää henkilöä Suomesta, Ruotsista ja Norjasta 20162017 aikana. Näkemykset tulevaisuudesta kerättiin haastattelujen ja online-kyselyn avulla.

Kyselyyn vastanneista johtajista 69 prosenttia näkee digitaalisen disruption kiihtyvän seuraavan viiden vuoden aikana. Samalla jopa 74 prosenttia uskoo disruption tulevan pääasiassa oman toimialan ulkopuolelta. Startupien nähdään olevan merkittävin disruption aiheuttaja etenkin pankki- ja rahoituspalveluiden, media-alan ja vähittäiskaupan alalla.

Lyhytikäisimpiä, noin kolmen vuoden syklissä uusiutuvia liiketoimintamalleja uskotaan olevan media-alalla, vähittäiskaupassa ja terveydenhuollossa.

”Johtajat Pohjoismaissa ovat yksimielisiä, että nykyisillä liiketoimintamalleilla on lyhyt elinikä. Selkeä enemmistö, yli 80 prosenttia, vastaajista koki, että heidän yrityksensä arvoketju muuttuu merkittävästi, ja seitsemän kymmenestä johtajasta uskoo heidän yrityksensä nykyisen liiketoimintamallin vanhentuvan muutaman vuoden kuluessa. Disruptio ravistelee toimialojen rajoja ja luo täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, sanoo Ari Järvelä, Tiedon Suomen maajohtaja.

Pohjoismaisten yritysten johtajat vielä haluttomia investoimaan tulevaisuuden teknologioihin  

Tiedon Future Perspective -tutkimuksessa tunnistettiin joukko teknologioita, joiden merkittävää potentiaalia ei vielä laajalti hyödynnetä, eivätkä vastaajat kovinkaan aktiivisesti niihin vielä sijoita. Näihin lukeutuvat muun muassa virtuaalinen todellisuus, reaaliaikainen vähittäiskauppa, e-oppiminen ja älykkäät terveyden seurannan ratkaisut.

“Potentiaalia kilpailuedun saavuttamiseen suomalaisilta yhtiöiltä ei puutu, sillä Suomessa lähes 40 prosenttia vastanneista näkee yhtiönsä olevan joko pioneeri tai varhainen omaksuja uuden teknologian käyttöönoton osalta. Tämä on korkeampi luku kuin Ruotsissa tai Norjassa. Myös investointihalukkuus oli korkeammalla Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa,” Järvelä sanoo.

“Muutoksen onnistuminen riippuu kuitenkin meistä ihmisistä. Teknologian ja prosessien sijaan yli puolet vastaajista nosti kulttuurin ja johtamisen tärkeimmiksi menestystekijöiksi”, sanoo Ari Järvelä.

Future Perspectives -tutkimus on julkaistu englanninkielisenä Tiedon verkkosivuilla. Voit tutustua materiaaliin osoitteessa https://campaigns.tieto.com/future-perspectives.

Lisätietoja tutkimuksesta:

Ahmad Qureshi

Head of Tieto Digitalization and Strategic Development

ahmad.qureshi@tieto.com

puh. 020 727 1359

Mediayhteydenotot:

Päivi Huuhtanen

Head of External Affairs

paivi.huuhtanen@tieto.com

puh. 040 753 7374

Tutkimuksen tausta

Vuonna 2016 Tieto toteutti globaalin Foresight 2020 -tutkimuksen ymmärtääkseen toimialarajat ylittäviä liiketoimintamahdollisuuksia aina vuoteen 2020 asti. Vuosina 2016—2017 Tieto toteutti pohjoismaisen Future Perspectives -tutkimuksen syventääkseen edellisen tutkimuksen tuloksia. Future Perspectives -tutkimus tarjoaa johtoryhmätason asiantuntijatietoa uusien teknologioiden tuomista liiketoimintamahdollisuuksista erityisesti seuraavan puoli-vuosikymmenen osalta. Tutkimus valottaa erityisesti sitä, miten liiketoimintamallit ja arvoketjut kehittyvät ja minkälaisia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy nyt ja lähitulevaisuudessa.

Tiedon Future Perspectives -tutkimus toteutettiin haastatteluin ja kyselyn avulla eri toimialojen johtoasemassa toimiville henkilöille Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Datan keräsi ja analysoi tutkimusyhtiö Kairos Future.

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. 

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä