noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevryn osavuosikatsaus 4/2023: Vakaata kehitystä kahtiajakoisessa markkinassa

15 helmikuuta 2024

Tietoevry Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 15.2.2024, klo 9.00

  • Kasvu 1 % – ohjelmistoliiketoiminnan kehitys jatkui operatiivisesti vahvana

  • Kannattavuus hyvällä yli 14 %:n tasolla tehostamistoimien tukemana  

  • Banking-liiketoiminnan strateginen arviointi etenee, tavoitteena yhtiön eriyttäminen ja listaaminen – muiden vaihtoehtojen edistäminen mahdollista, markkinakiinnostuksen myötä myyntiprosessi käynnissä samanaikaisesti

  • Tech Services -liiketoiminnan strateginen arviointi etenee aiemmin ilmoitetussa aikataulussa – aktiivista yhteydenpitoa potentiaalisten ostajien kanssa

  • Yhtiö ehdottaa osingon nostamista 1,47 (1,45) euroon osakkeelta

 

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa.

 

 10–12/2023

 10–12/2022

 1–12/2023

 1–12/2022

Liikevaihto, milj. euroa

 752,2

 767,7

 2 851,4

 2 928,1

    Muutos, %

 -2

 3

 -3

 4

    Orgaaninen kasvu, %

 1

 9

 4

 6

Liikevoitto (EBIT), milj. euroa

 84,1

 103,2

 255,6

 266,5

Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta

 11,2

 13,4

 9,0

 9,1

Oikaistu liikevoitto (EBITA), milj. euroa

 108,4

 118,0

 358,7

 379,2

Oikaistu liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta

 14,4

 15,4

 12,6

 13,0

Osakekohtainen tulos, euroa

 0,46

 0,63

 1,45

 1,59

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa

 152,9

 166,3

 266,1

 276,9

Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa

 28,1

 24,3

 85,3

 92,9

 

Koko vuoden 2024 näkymät

Tietoevry arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan 0–3 % (vuoden 2023 liikevaihto 2 851,4 milj. euroa).

Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali2) (oikaistu EBITA3)) on 12,0–13,0 % (12.6 % vuonna 2023).

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla.

2) Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

3) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja.

 

 

Toimitusjohtajan kommentti 

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

”Taloudellinen kehityksemme säilyi neljännellä neljänneksellä vakaana kahtiajakoisessa markkinassa. Ohjelmistoliiketoimintamme saavuttivat hyvän 4 %:n operatiivisen kasvun, mikä osaltaan tuki 1 %:n kasvua konsernitasolla. Heikentynyt kysyntä vaikutti Tietoevry Create ja Tech Services -alueiden kehitykseen. Kannattavuutemme oli hyvällä yli 14 %:n tasolla. Tältä osin kehitys jatkui myönteisenä Tietoevry Tech Services alueella, jonka kannattavuus kehittyi suotuisasti vuoden aikana toteutettujen tehostamistoimien myötä.

Tekoälyn hyödyntäminen on saanut vauhtia ja olemme myös tarttuneet uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin tavoitteenamme saavuttaa hyötyjä niin asiakkaillemme kuin omassa toiminnassamme. Aloitimme vuoden 2023 vahvasti kysynnän ja kasvun ollessa hyvällä tasolla. Kasvu jatkui läpi vuoden, mutta makrotalouden epävarmuustekijät ja kysynnän asteittainen heikkeneminen vuoden kuluessa vaikuttivat kehitykseemme ja johtivat kasvun hidastumiseen. Korkeana jatkuneesta inflaatiosta huolimatta ylsimme hyvään tulokseen ja saavutimme kannattavuustason, joka oli linjassa arviomme kanssa. Taloudellisen kehityksen jatkuttua myönteisenä voimme myös vahvistaa jatkavamme osinkojen kasvattamista.

Yksi merkittävistä saavutuksista kuluneen vuoden aikana oli Tietoevry Banking- ja Tech Services -liiketoimintojen strategisten arviointien eteneminen. Olemme ottaneet Tietoevry Bankingin arvioinnissa seuraavan askeleen ja ilmoittaneet tänään tavoitteestamme eriyttäää se erilliseksi yhtiöksi, mikä mahdollistaa listataamisen pörssiin. Listautuminen edellyttää ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää, ja prosessin odotetaan alkavan vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla. Arvioimme prosessin aikana edelleen myös muita vaihtoehtoja, mikäli ne ovat osakkeenomistajien etujen mukaisia. Markkinakiinnostuksen myötä yhtiöllä on myyntiprosessi käynnissä samanaikaisesti. Tietoevry Tech Services -liiketoiminnan strateginen arviointi jatkuu, ja pidämme aktiivisesti yhteyttä potentiaalisiin ostajiin. Jatkamme erikoistumiseen pohjautuvan strategiamme toteuttamista ja tavoitteenamme on Tietoevryn asemointi ohjelmistoratkaisuja sekä datakeskeisiä konsultointipalveluita tarjoavaksi yhtiöksi.

Odotamme vuoden 2024 vauhdittavan yhtiömme uudistumista viedessämme kaksi strategista arviointia päätökseen. Odotamme, että vuonna 2024 makrotaloudellinen tilanne vaikuttaa edelleen markkinaamme, mikä hillitsee kasvuodotuksia koko toimialalla ja korostaa operatiivisen tehokkuuden ja vakauden merkitystä. Markkinakehityksen myötä olemme laajentaneet vuoden 2024 ohjeistuksemme vaihteluväliä. Makrotalouden kohentumisen myötä odotamme kasvun vahvistuvan ja palautuvan ennen laskusuhdannetta toteutuneelle kasvu-uralle.

Viime kuussa yhteen Ruotsissa sijaitsevaan konesalikeskukseemme tehtiin kiristyshaittaohjelmahyökkäys. Tiimimme ovat hyökkäyksestä lähtien työskennelleet peräänantamattomasti palauttaakseen palvelut, joihin häiriö vaikutti. Jatkamme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa kunnes kaikki palvelut on saatu palautettua ja tapauksen tutkinta viranomaisten kanssa on saatu päätökseen.

Jatkamme ukrainalaisten kollegoidemme tukemista. He ovat ajatuksissamme järkyttävän tilanteen jatkuessa maassa. Olemme ylpeitä ukrainalaisista kollegoistamme ja tuemme jatkossakin heitä ja heidän perheitään muun muassa tarjoamalla keinoja uudelleensijoittumiseen sekä parantamalla mahdollisuuksia työskentelyn jatkamiseen.

Saimme jälleen vuonna 2023 markkinoiden korkeimpia tunnustuksia sitoutumisestamme kestävään kehitykseen. Säilytimme EcoVadis-luokituksessa platinatason, jonka sai tällä kertaa globaalisti parhaiten suoriutunut 1 %. Etenimme myös Science Based Targets -aloitteen mukaan vahvistettujen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävien tavoitteidemme toteuttamisessa. Kulunut vuosi oli vuosille 2020–2023 laaditun vastuullisuusstrategiamme viimeinen. Oli hienoa nähdä edistymisemme  usealla strategian osa-alueella, joita olivat eettinen toiminta, ilmastotyö ja innostava työpaikka. Tunnistamme digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet asiakkaillemme ja ympäröivälle yhteiskunnalle, ja julkistamme vuoden 2024 kuluessa uuden, pitkän aikavälin vastuullisuusohjelman.

Heikentyneestä markkinasta huolimatta ohjelmistoratkaisujen ja teknologiapalveluiden ala on edelleen erittäin innostava, ja uskomme pilvi- ja tekoälyratkaisujen vievän yrityksiä ja yhteiskuntaa eteenpäin. Haluan kiittää henkilöstöämme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme vahvasta vuodesta varsin vaativassa markkinaympäristössä.”

Taloudellinen tulos segmenteittäin

 

 

Liikevaihto, milj. euroa

Liikevaihto, milj. euroa

Muutos, %

Orgaaninen kasvu, %

Oikaistu liikevoitto, milj. euroa

Oikaistu liikevoitto, milj. euroa

Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta

Oikaistu liikevoitto, % liikevaihdosta

 

10–12/2023

10–12/2022

10–12/2023

10–12/2022

10–12/2023

10–12/2022

Tietoevry Create

 228,5

219,8

 4

 1

 34,2

35,2

 15,0 

 16,0 

Tietoevry Banking

 149,6

156,4

 -4

 5

 21,4

27,9

 14,3 

 17,8 

Tietoevry Care

 62,3

63,0

 -1

 2

 18,7

20,3

 30,1 

 32,2 

Tietoevry Industry

 68,6

69,7

 -2

 6

 11,4

12,6

 16,6 

 18,1 

Tietoevry Tech Services

 277,0

298,1

 -7

 -2

 28,3

30,0

 10,2 

 10,1 

Eliminoinnit ja allokoimattomat kulut

 -33,8

-39,2

 

 

 -5,6

-7,9

  

  

Konserni yhteensä

 752,2

767,7

 -2

 1

 108,4

118,0

 14,4 

 15,4 

 

Lisätietoja:

Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tietoevry.com

Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa (at) tietoevry.com

 

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään torstaina 15. helmikuuta 2024 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Tomi Hyryläinen. Esittelyä voi seurata Tietoevryn internetsivuilla.

Mikäli haluatte esittää kysymyksiä, teidän tulee rekisteröityä tästä linkistä. Rekisteröidyttyänne saatte puhelinnumeron, henkilökohtaisen tunnuksen sekä konferenssitunnuksen, jolla voitte osallistua puheluun. 

Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen. Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

Tietoevry Oyj

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Nasdaq Tukholma

Oslo Børs

Media

 

 

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme – avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus – ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. https://www.tietoevry.com/

Haluatko lisätietoja?

Tommi Järvenpää

Head of IR

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Subscribe to releases

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä