noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevryn hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmistä

15 helmikuuta 2024

Tietoevry Oyj     PÖRSSITIEDOTE     15.2.2024 klo 14.00

Tietoevryn hallitus on päättänyt kahdesta uudesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille suunnatusta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uudet kannustinjärjestelmät ovat Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2024–2026 ja Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2024–2026. Järjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä. Järjestelmiin nimitetään noin 600 avainhenkilöä, mukaan lukien Tietoevryn johtoryhmän jäsenet.

Näiden uusien kannustinjärjestelmien perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan vuonna 2027 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Mikäli osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Hallitus arvioi, että ohjelmasta palkkioina toimitettavat osakkeet ovat markkinoilta hankittavia yhtiön osakkeita. Tämän vuoksi ohjelman yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita eikä järjestelyllä ole osakkeenomistajien omistusta laimentavaa vaikutusta. 

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2024–2026

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2024–2026 mahdollinen palkkio perustuu Tietoevryn osakkeen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return): suhteellinen kokonaistuotto 50 %:n painotuksella ja osakkeen absoluuttinen kokonaistuotto 30 %:n painotuksella sekä sukupuolijakauman tasapainoon 10 %:n  painotuksella sekä CO2-vähennykseen 10 %:n painotuksella. Ansaintakriteereitä mitataan vuosina 2024–2026. Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2024–2026 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 1 080 000 Tietoevryn osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2024–2026

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2024–2026 palkkio perustuu avainhenkilön voimassa olevaan työ- tai johtajasopimukseen palkkion maksuhetkellä. Palkkio maksetaan kolmen vuoden sitouttamisjakson 2024–2026 päättymisen jälkeen. Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2024–2026 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 120 000 Tietoevryn osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden.

 

Lisätietoja:

Trond Vinje, henkilöstöjohtaja, puh. +47 400 11798, trond.vinje (at) tietoevry.com

 

Tietoevry Oyj

 

 

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Nasdaq Stockholm

Oslo Børs

Keskeiset tiedotusvälineet

 

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme – avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus – ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

 

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.fi

 

 

 

 

Haluatko lisätietoja?

Tommi Järvenpää

Head of IR

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Subscribe to releases

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä